Търси

Vatican News
Папа Франциск на Рождественското послание към Града и Света Urbi et Orbi Папа Франциск на Рождественското послание към Града и Света Urbi et Orbi  (ANSA)

Urbi et Orbi: нека се преоткрием и живеем като братя

Пожелание за братски отношения по целия свят. Това бе основният акцент в традиционното Рождественското послание, което папа Франциск отправи към Града и Света, Urbi et Orbi, от централната ложа на Ватиканската базилика в деня, в който Църквата чества Рождеството на Спасителя. В посланието си, след което последва Апостолическата благословия към целия свят, папата припомни различни страни по света, нуждаещи се от мир и помирение, както и всички онези християни, които честват Рождеството на Христов във враждебни среди, пожелавайки да бъде призната религиозната свобода на всички малцинства.

Скъпи братя и сестри, Честито Рождество Христово!

На вас, вярващи от Рим, на вас, поклонници, и на всички вас, които се свързани от всяка част на света, подновявам радостната вест от Витлеем: Слава във Висините Богу и на земята мир на човеците, които  Той обича“ (Лк, 2, 14).

Като пастирите, дошли първи пред пещерата, нека останем изумени пред знакът, който Бог ни даде: „Младенец повит, лежащ в ясли“ (Лк. 2, 12). В тишина, нека да коленичим и да се преклоним.

Но какво ни казва този Младенец, роден за нас от Дева Мария? Какво е универсалното послание на Рождество Христово? Казвани, че Бог е добърБаща и ние всички сме братя.

Тази истина стои в основата на християнското виждане за човечеството. Без братството, което Исус Христос ни дари, нашите усилия за едни по-справедлив свят се задъхват, и също най-добрите проекти рискуват да се превърнат в бездушни структури.

Затова, моето пожелание за Рождество Христово е пожелание за братство.

Братство между хората от всяка нация и култура.

Братство между хората с различни идеи, но способни да се почитат и се вслушват в другия.

Братство между хората от различните религии. Исус дойде, за да открие лицето на Бог на всички онези, които Го търсят.

А лицето на Бог се откри в едно конкретно човешко лице. Не се яви в един ангел, а в човек, роден в определено време и място. И така, със своето въплъщение, Синът Божий ни показва, че спасението преминава през любовта, приемането, почитта към тази наша човешка бедност, която всички споделяме в едно огромно разнообразие от етноси, езици, култури… но всички братя в човечността!

Ето защо, нашите различия на са вреда или опасност, а са богатство. Както за художникът, който иска да направи една мозайка: по-добре е да има на разположение мозаични плочици с много цветове, отколкото малко!

Семейният опит ни учи на това: братята и сестрите сме различни помежду ни, и не винаги се разбираме, но съществува една неделима връзка, която ни свързва и любовта на родителите ни помага да се обичаме. Същото важи за човешкото семейство, но тук Бог е „родителят“, основата и силата на нашето братство.

Нека това Рождество ни помогне да преоткрием връзките на братство, които обединяват като човешки същества и свързват всички народи. Нека да позволи на Израелци и Палестинци да отговорят на диалога и да тръгнат по пътя на мира, който да сложи край на конфликта, който вече повече от седемдесет години разкъсва Земята, избрана от Господ, за да покаже своя лик на любов.

Нека Младенеца Исус да позволи на възлюбената и измъчена Сирия да намери отново братството след тези дълги години на война. Нека Международната общност да положи решителни усилия за намирането на политическо решение, което да остави на страна разделенията и отделните интереси, за да може сирийския народ, по-специално онези, които трябваше да напуснат своите земи и да търсят убежище на друго място, да се върнат и да живеят в мир в своята родина.

Мисля си и за Йемен, с надеждата, че примирието, постигнато от международната общност, може най-накрая да донесе облекчение на многото деца и населението, измъчено от войни и глад.

Мисля си също за Африка, където милиони хора са бежанци или разселени и се нуждаят от хуманитарна помощ и продоволствена сигурност. Нека Божественият Младенец, Князът на мира, да направи да замлъкнат оръжията и да изгрее новата зора на братството по целия континент, и да благослови усилията на тези, които работят за насърчаване на пътищата на помирение на политическо и социално равнище.

Нека Рождество Христово да укрепи братските връзки, които обединяват Корейският полуостров и да спомогне за продължаването на поетия път на сближаване и за постигането на споделени решения, които да гарантират на всички развитие и благоденствие.

Нека това благословено време да позволи на Венецуела да си възвърне разбирателството, а всички части от обществото да работят братски за развитието на страната и за подпомагането на най-слабите слоеве от населението.

Нека Господ, който се ражда да донесе облекчение на възлюбена Украйна, желаеща да си възвърне дълготрайния мир, който изглежда сякаш се забавя. Само с мира, зачитащ правата на всяка нация, страната може да се отърси от понесените страдания и да възстанови достойните житейски условия за своите граждани. Изразявам моята близост до християнските общности в онзи регион и се моля да бъдат изградени връзки на братство и приятелство.

Нека пред Младенеца Исус да се преоктрият като братя жителите на скъпата Никарагуа, за да не преобладават разделенията и раздорите, а всички да работят за насърчаване на помирението и за съвместното изграждане на бъдещето на страната.

Желая да спомена народите, подложени на идеологически, културни и икономически колонизации, виждайки разкъсана своята свобода и идентичност, и които страдат заради глада и липсата на образователни и здравни услуги.

Особено си мисля за нашите братя и сестри, които честват Рождеството на Господ в трудни условия, дори бих казал враждебни, особено там където християнската общност е малцинство, понякога уязвимо или не е зачитано. Нека Господ дари на тях и на всички малцинства да живеят в мир и да видят признати своите права, преди всичко религиозната свобода.

Нека малкият и треперещ от студ Младенец, който съзерцаваме днес в яслата да закриля всички деца по земята и всеки слаб, беззащитен и отхвърлен човек. Нека всички да можем да получим мира и утехата от раждането на Спасителя и, чувствайки се обичани от единствения небесен Отец, да се преоткрием и да живеем като братя!

25 Декември 2018, 12:48