Търси

Vatican News
Папа Франциск с гълъба на мира Папа Франциск с гълъба на мира 

Папата: добрата политика е в услуга на мира

Политиката може да се превърне във висша форма на християнската добродетел любов и да служи на мира, ако зачита и насърчава правата на човека, изгражда обществото, окуражава младите. Това казва папа Франциск в посланието си за 52-я Световен ден на мира, който ще се отбележи на предстоящия 1 януари и което бе оповестено днес.

Габриела Черазо – Маня Кавалджиева – Ватикана

„Мир в този дом!“ е пожеланието, което папа Франциск отправя за начало на новата година и с което започва неговото послание за Световния ден на мира. Това са думите, с които Исус изпраща апостолите на мисия, а домът, за който говори, е „всяко семейство, всяка общност, всяка страна, всеки континент“, това е и „нашият Общ дом“, за който Бог ни е поверил да се грижим.

Предизвикателството пред добрата политика

Централно място в посланието, написано на 8 декември 2018 г., заема тясната връзка между мира и политиката, на която папа Франциск очертава възможностите и недостатъците, предвид настоящето и бъдещето, като ги свежда до „ежедневно предизвикателство“, до „голям проект“, базиращ се на „взаимната отговорност и на независимостта на човешките същества“. Папата цитира своя любим поет, французина Шарл Пеги, който пише, че мирът, „като крехко цвете, което се мъчи да разцъфне сред камъните на насилието“, се натъква на „злоупотреби и несправедливости“, „маргинализация и разруха“, предизвиквани от политиката, когато тя „не е в услуга на колективността“. Добрата политика, обратно, е „съществен проводник за изграждане на обществото и действията“ и ако се извършва „при зачитане на основните права на живота, на свободата и на достойнството“, може да се превърне „във висша форма на християнската добродетел любов“.

Любов и добродетели, за политика в услуга на мира и на правата

Като цитира енцикликата на папа Бенедикт XVI „Caritas in veritate “(„Любовта в истината“),  Папата припомня, че „ако човешкото действие е подкрепено и вдъхновено от любовта,  то допринася за изграждането на онзи универсален Божи град, към който се придвижва  историята на човешкото семейство“. Това е програма, на която могат да отговорят всички политици, стига да работят за доброто на човешкото семейство, прилагайки добродетели, които „се подчиняват на добросъвестната политическа дейност“, а именно: справедливост, равноправие, уважение, искреност, честност, вярност“.

Добродетели и недостатъци на политиката

Политиката обаче не се състои само от добродетели и зачитане на основните човешки права. Папа Бергольо посвещава част от своето послание на „недостатъците“, които „обезсилват идеала за истинска демокрация“. Папата ги нарича „персонална негодност, изкривявания в средата и институциите“, като главният сред тях е корупцията и след това незачитането на правилата, оправдаването на властта със силата, ксенофобията, расизмът: те „премахват доверието на системата“, те са „срам за обществения живот и излагат на опасност социалния мир“.

Политика, младежи и доверие у другия

Папата изтъква и друг слаб аспект на политиката, свързан с бъдещето на младите хора. „Когато упражняването на политическата власт е насочено единствено към запазване на интересите на някои индивиди“, бъдещето „е компрометирано и младите хора могат да се поддадат на недоверието, тъй като са осъдени на социално изключване“. Докато когато „политиката конкретно се свежда до окуражаване на младите таланти и на призванията, които искат да бъдат реализирани, мирът се разпространява“ и „става динамично доверие“.

Нужни са градители на мира

Папа Бергольо отбелязва, че климатът на доверие никога „не е лесен“, особено в „днешното време“. В тази връзка той изтъква разпространения „страх от другия“, „затвореността“, „национализма“, които бележат съвременната политика, като поставят под съмнение „братството, от което нашият глобализиран свят толкова много се нуждае“. Затова Светият Отец оправя апел да бъдем „градители на мира“ и истински „вестители“ на Бог. Сто години след края на Първата световна война, Папата апелира и за преустановяване на „неконтролираното разпространение на оръжия“ като заплашителна ескалация. Папа Франциск повтаря, че мирът никога не може да се сведе „само до равновесието на силата и на страха“.

Мирната политика черпи от „Магнификат”

В последната част на папското послание се подчертава връзката между права и задължения, за да се препотвърди (както ни напомня и 60-та годишнина от Всеобщата декларация за правата на човека), че „големият политически проект на мира“ се базира на „взаимната отговорност и на взаимната зависимост между човешките същества“. Онзи, който желае да се ангажира с „политиката на мира“, папа Франциск насочва към духа, който се съдържа в кантиката „Магнификат“: „от поколение на поколение Бог е милостив към онези, които се боят от него. Той е показал силата на ръката си и е разпръснал горделивите със самохвалните им мисли. Свалил е тираните от престолите им и е въздигнал смирените… и не забрави да покаже милост, точно както бе обещал на нашите деди, на Авраам и потомците му, за вечни времена“ (Лк. 1, 50-55).

18 Декември 2018, 14:35