Vatican News
VIII Световен социален форум за миграциите VIII Световен социален форум за миграциите  (ANSA)

Послание на папата до VIII Световен социален форум за миграциите

За радикалната промяна на нашите общества е необходим „отказ от несправедливостите, които днес се отразяват в културата на шкартиране – пандемична болест на съвременния свят“. Това пише папа Франциск в посланието си до VIII Световен социален форум за миграциите, който се провежда от 3 до 5 ноември в Мексико на тема „Миграция, съпротива, изграждане и трансформация“. На откриването на форума присъстват апостолическия нунций в Мексико Франко Копола и йезуита Майкъл Черни, подсекретар в отдела Мигранти и бежанци към ватиканското ведомство за Цялостно човешко развитие, който прочете папското послание. Форумът се ражда през 2001 с цел изграждането на справедливи и солидарни общества.

Емануела Кампаниле-Димитър Ганчев- Ватикана

За папа Франциск, форума е „отговор на несправедливостите“ и възможност  за „нямащите глас“: мигрантите, бежанците и прокудените, които са „пренебрегвани, експлоатирани, насилвани и малтретирани с виновното мълчание на мнозина“.

„Разобличаването не е достатъчно-посочва Франциск. Необходимо е да се начертаят конкретни практически линии за намиране на решения, които изясняват ролите и отговорността на всички участващи. В областта на миграциите, промяната се подхранва от съпротивата на мигранти, бежанци и прокудени и използва способностите и въжделенията им за изграждането на инклузивни, справедливи и солидарни общества, способни да възвърнат достойнството на ония, които живеят в голяма несигурност и не могат за мечтаят за по-добър свят“.

Папата припомня ангажимента на международната общност за развитието, чиято цел е приемането на две Глобални споразумения, единия за безопасна, методична и регулирана миграция, а другия за бежанците. Като принос към тези процеси, Франциск припомня 20 точки за действие подготвени от Отдела мигранти към ватиканското ведомство за Цялостно човешко развитие, учреден от самия него на 17 август 2016:

„20-те точки от документа се групират в четири действия – посочва папа Бергольо: приемане, защита, насърчаване и интегриране“. Същевременно припомня, че „много от предложените решения съвпадат с декларациите на гражданските общества и подчертава важността от координация и сътрудничество между различните субекти в сферата на миграциите“. Такова сътрудничеството, допълва папата, „се изисква и за подобряване на двустранните и мултилатералните споразумения в областта на миграциите“, което може да бъде възможно само чрез „прозрачния, откровен и конструктивен диалог и зачитане на ролите и отговорността на всеки“.

Папа Франциск насърчава гражданските общества и народните движения да си сътрудничат за разпространяването на 20-те точки за Глобалните споразумения, които имат за цел „насърчаването на цялостното човешко развитие на мигрантите и бежанците“. Заедно с това приканва същите организации и движения „да се ангажират за насърчаване на справедливо разпределение на отговорностите в грижата за искащите убежище и бежанците“.

Накрая папата припомня, че „остава решаващо приложението на Глобалните споразумения за идентификацията на жертвите на трафика на хора и полагането на необходимите усилия за тяхното освобождаване и реабилитация“. 

03 Ноември 2018, 09:06