Търси

Vatican News
„Добрата политика е в служба на мира“ е избраната тема от папа Франциск за 52 Световен ден на мира 2019 „Добрата политика е в служба на мира“ е избраната тема от папа Франциск за 52 Световен ден на мира 2019 

Политиката в служба на мира

„Добрата политика е в служба на мира“: това е избраната тема от папа Франциск за 52 Световен ден на мира, който се отбелязва на 1 януари 2019.

„Политическата отговорност принадлежи на всеки гражданин, особено на изпълняващите мандат да защитават и управляват – се чете в комюнике на Ватиканския пресцентър. Тази мисия се състои в защитата на правото и насърчаване на диалога между компонентите в обществото, между поколенията и между културите. Мирът не може да съществува без взаимно доверие. Първото условие за доверието е изпълнение на дадената дума. Политическата дейност – която е най-висш израз на милосърдието – съдържа безпокойство за бъдещето за живота и планетата, за младежите и най-малките и тяхната жажда за реализация. Когато правата на човека са зачитани – както припомня св.Йоан XXIII в енцикликата си Мир на земята (Pacem in terris, 1963) – тогава у него се заражда чувство за дълга да зачита правата на другите. Правата и задълженията  на човека помагат за нарастване на съзнанието за принадлежност към една и също общност, с другите и с Бог. Затова сме призвани да разгласяваме и известяваме мира като добра новина за едно бъдеще в което всеки човек ще бъде зачитан с неговото достойнство и права“.

(dg-vatn)

06 Ноември 2018, 13:52