Търси

Vatican News
Литургия на Папата в религиозен дом "Санта Марта", 27 ноември 2018 Литургия на Папата в религиозен дом "Санта Марта", 27 ноември 2018  (Vatican Media)

Папата: нека Светият Дух ни дари с мъдростта да приемем края

По време на днешната си проповед си в религиозен дома „Санта Марта“, папа Франциск говори за нашия край и за края на света, за “жътвата“ от книгата Откровение.

Алесандро Ди Бусоло – Маня Кавалджиева – Ватикана

„Какъв ще бъде моят край? В какво състояние ще ме намери Бог, когато бъда повикан?“ Мъдро е да се мисли за края, „помага ни да продължаваме напред“, да изпитваме съвестта си за това какво трябва да променим и „какво да задържим, защото е добро“. Папа Франциск посвети днешната проповед на свършека на света и на собствения живот, тъй като „през тази последна седмица на литургичната година Църквата ни кара да размишляваме по тази тема, която приемаме като „благодат“.

Краят на света като „жътва“

Книгата Откровение илюстрира този факт с една символична „жътва“, с Христос и Ангела, държащи сърп. Папа Бергольо отбеляза, че когато настъпи нашият час, ще трябва „да покажем качеството на нашето жито, качеството на нашия живот“:

 „Това е жътвата, когато всеки един от нас ще се срещне с Бога. Всеки от нас ще каже  на Бог: „Това е моят живот. Това е моето жито. Това е моето качество на живота. Трябва да се запитаме: „Сгреших ли?“, защото всички грешим. Строих ли добро? Защото всички вършим добро… и да покажем житото на Бог“.

Да се мисли за края ни помага да продължаваме напред

Папа Бергольо запита също „Какво бих казал, ако Бог ме повика днес? … Ние не знаем нито деня, нито часа… Отче, не говори така, аз съм млад… Но виж колко млади си отиват, колко млади са повикани… Никой няма застрахован живот“. Докато е сигурно, че всички имаме край. Кога? Само Бог знае това“:

„Добре е през тази седмица да помислим за края. Ако Бог ме извика днес, какво бих направил? Какво бих казал? Какво жито ще му покажа? Мисълта за края ни помага да продължаваме напред; това не е статична мисъл, а мисъл, която е водена напред от добродетелта, от надеждата. Да, ще има край, но този край ще бъде среща: среща с Бога. Вярно е, че тази среща ще бъде и отчет на онова, което съм направил, но тя ще бъде и среща на милосърдие, на радост, на щастие. Да се мисли за края, за края на сътворението, за края на собствения живот, е мъдрост: мъдреците правят това.

Папа Франциск заключи, като посочи, че „Църквата през настоящата седмица ни насърчава към изпит на съвестта и към преценка какво трябва да се промени и какво трябва да се подкрепи. И в този начин на мислене ние не сме сами: Светият Дух ни помага“:

„Тази седмица нека поискаме от Светия Дух да ни дари с мъдростта на времето, с мъдростта да приемем края, с мъдростта на Възкресението, на вечната среща с Исус; да ни накара да разберем тази мъдрост, която е нашата вяра. Радостен ще бъде денят на срещата с  Исус. Нека се молим Бог да ни подготви за него“.

27 Ноември 2018, 14:27