Vatican News
Папа Франциск сред младежи Папа Франциск сред младежи  (ANSA)

Франциск: заедно с младежите да възвестяваме Евангелието на всички

„Всеки мъж и всяка жена са мисия”. Това е един от главните аспекти на посланието на Папа Франциск за Световния ден на мисиите, отбелязван всяка година от Католическата църква в предпоследната неделя на месец октомври. Обявен от папа Пий XI през 1926 г., денят насърчава молитвите, сътрудничеството и помощта за мисиите и напомня на християните за основния мисионерски характер на Църквата и на всеки кръстен човек. Темата за тазгодишното послание е „Заедно с младежите да възвестяваме Евангелието на всички”. В него, папата приканва младежите, които искат да следват Христос, да търсят, да откриват и да упорстват в своето призвание. Светият Отец говори за божествената логика на саможертвата като провъзгласяване на Евангелието за живот на света. Той подчертава че сърцето на мисията на Църквата е предаване на вярата чрез заразяваща любов. Предлагаме ви пълният текст на папското послание.

Скъпи младежи, заедно с вас искам да размишлявам за мисията, която Исус ни повери. Обръщайки се към вас, бих искал да се обърна и към всички християни, които в Църквата живеят приключението на своя живот като Божи чеда. Това, което ме кара да отправя тези думи към всички, в диалог с вас, е увереността, че християнската вяра остава млада, когато е отворена за мисията, която Христос ни поверява. "Мисионерството укрепва вярата" (Енциклика Redemptoris missio, 2), пише Свети Йоан Павел II, папа, който силно обичаше младежите и се посвети дълбоко на тях.

Синодът, който ще се проведе в Рим през месец октомври, месецът на мисиите, ни дава възможност да разберем по-добре в светлината на вярата, какво Господ Исус иска да каже на вас младежите и чрез вас на християнските общности.

Животът е мисия

Всеки мъж и жена е мисия и това е причината за нашия живот на земята. Да бъдат привлечени и изпратени са двете движения, които сърцата ни, особено когато са млади, чувстват като вътрешни сили на любовта, които обещават бъдеще и тласкат нашето съществуване напред. Повече от всички останали, младежите чувстват как силата на живота се влива в нас и ни привлича. Да живеем радостно нашата отговорност към света е голямо предизвикателство. Познавам добре светлините и сенките на младостта и, мислейки за младостта и семейството си, си спомням интензивността на надеждата ми за по-добро бъдеще. Фактът, че не сме на този свят по свой избор, ни кара да осъзнаем, че има една причина, която ни предхожда и ни кара да съществуваме. Всеки от нас е призован да размисли върху тази реалност: "Аз съм мисия на тази земя; това е причината да съм на този свят". (Апостолическо насърчение Evangelii gaudium, 273)

Провъзгласяваме Исус Христос

Църквата, провъзгласявайки това, което е получила даром (Мат 10:8, Деяния 3:6), може да сподели с вас младежите пътя и истината, които дават смисъл на живота ни на тази земя. Исус Христос, който умря и възкръсна за нас, призовава към нашата свобода и ни предизвиква да търсим, открием и провъзгласяваме това послание на истината и пълнотата. Скъпи младежи, не се страхувайте от Христос и неговата Църква! В тях е съкровището, което изпълва живота с радост. Казвам ви от опит: благодарение на вярата намерих сигурната основа на моите мечти и силата да ги реализирам. Видях много страдания и много бедност, деформиращи лицата на толкова много братя и сестри. И все пак, за тези, които са с Исус, злото е само стимул да обичаме все повече. Много мъже и жени, много младежи щедро дариха себе си, понякога дори до мъченичество, от любов към Евангелието и в служба на своите братя и сестри. От кръста на Исус научаваме божествената логика на саможертвата (1 Кор. 1:17-25) като провъзгласяване на Евангелието за живот на света (Йоан 3:16). Да бъдеш възпламенен от любовта на Христос, е да бъдеш погълнат от този огън, да растеш в разбиране чрез неговата светлина и затоплен от неговата любов (2 Кор. 5:14). В школата на светиците, които отварят огромните Божии хоризонти пред нас, ви призовавам винаги да се запитвате: "Какво би сторил Христос на мое място?"

Предайте вярата до краищата на земята

Вие, младежите, чрез кръщението също сте станали живи членове на Църквата, и заедно имаме мисията да занесем Евангелието до всички. Вие сте на прага на живота. Израстването в благодатта на вярата, предадена ни от тайнствата на Църквата, ни въвлича в потока от поколения свидетели, където мъдростта на онези, които имат опит, става свидетелство и насърчение за онези, които търсят бъдещето. И свежестта на младите, от своя страна, e подкрепа и надежда за онзи, наближили края на своето пътуване. В това преплитане на различни етапи на живота, мисията на Църквата е да изгражда мостове между поколенията, в които вярата в Бог и любовта към ближния са източник на дълбоко единство.

Това предаване на вярата, което е сърцето на мисията на Църквата, се дължи на "заразителността" на любовта, където радостта и ентусиазмът изразяват преоткрития смисъл и пълнота на живота. Разпространението на вярата чрез привличане, изисква отворени сърца, разширени от любовта. На любовта не могат да се поставят граници: защото любовта е силна, като смъртта (Песен. 8:6). Това разширяване на сърцата подтиква срещата, свидетелството, провъзгласяването; създава споделяне в милосърдна любов с всички онези, които са далеч от вярата, безразлични към нея и понякога дори враждебни и противящи ѝ се. Човешките, културни и религиозни среди, които все още са чужди на Евангелието на Исус и на присъствието на Църквата в тайнствата, представляват крайната периферия, "краищата на земята", към които, след Пасхата на Исус, Неговите ученици мисионери са изпратени с увереността, че техният Господ е винаги с тях (Мат 28:20, Деяния 1:8). Това е, което наричаме missio ad gentes мисията сред народите. Най-пустата и отчаяна периферия, е там където човечеството, нуждаещо се от Христос, остава безразлично към вярата или дори показва омраза към пълнотата на живота в Бог. Всяка материална и духовна бедност, всяка дискриминация на братята и сестрите винаги е следствие от отхвърлянето на Бог и неговата любов.

Скъпи младежи, в днешно време краищата на земята са доста относителни и винаги лесно "достижими". Дигиталният свят, социалните мрежи, които са толкова широко разпространени и лесно достъпни, разтварят границите, елиминират разстоянията и намаляват различията. Всичко изглежда на ръка разстояние, всичко е толкова близко и непосредствено. И все пак, можем да имаме безброй контакти, но без искрения дар на нашия живот никога няма да бъдем потопени в истинското общение на живота. За да бъдем част от мисията до краищата на земята изисква себедаряване в призванието, дадено ни от Този, който ни е поставил на тази земя (Лука 9:23-25). Бих казал, че за един млад човек, който иска да следва Христос, съществено е търсенето, откриването и упорстването в собственото призвание.

Свидетели на любовта

Благодаря на всички църковни реалности, които ви позволяват лично да срещнете Христос жив в своята Църква: енории, асоциации, движения, богопосветени общности и разнообразните изрази на мисионерско служение. Много младежи откриват в доброволната мисионерска работа начин да служат на "най-малките" от нашите братя и сестри (Мат 25:40), като насърчават човешкото достойнство и свидетелстват за радостта да обичаш и да бъдеш християнин. Тези църковни преживявания показват, че формирането на младежите не е просто подготовка за професионален успех, а развива и търси техните дарове от Господа, за да служат по-добре на другите. Тези похвални форми на временно мисионерско служение са плодотворно начало и в търсенето на съответното звание могат да ви помогнат да вземете решение за цялостно себедаряване като мисионери.

Папските мисионерски дружества (POM) са родени от млади сърца в подкрепа на провъзгласяването на Евангелието на всички народи, допринасяйки за човешкия и културен растеж на всички онези жадни за Истината. Молитвите и материалната помощ, които се даряват и раздават щедро чрез POM, помагат на Светия престол да гарантира, че онези, които са подпомогнати в собствените си нужди, от своя страна могат в ежедневието си да свидетелстват за Евангелието. Никой не е толкова беден, че да не може да даде от това, което има, но преди всичко това, което е. Бих искал да повторя призива, който отправих към младите чилийци: "Никога не мислете, че нямате какво да предложите или, че никой не се нуждае от вас. Много хора се нуждаят от вас, мислете за това. Нека всеки от вас знае в сърцето си: много хора се нуждаят от мен" (Среща с младежите, Светилището Майпу, 17 януари 2018 г.).

Скъпи младежи, през октомври, месецът на мисиите и мисионерството, ще се състои синодът, посветен на вас. Това ще бъде още една възможност да станем ученици-мисионери все по-страстно отдадени на Исус и неговата мисия до краищата на земята. Моля се на Богородица, Царица на апостолите, на свети Франциск Ксавие, света Тереза на Младенеца Исус и на блажен Паоло Мана, да се застъпват за всички нас и винаги да ни придружават.

Папа Францискр Ватикана, 20 май 2018, Петдесятница

превод Бистра Пищийска

 

20 Октомври 2018, 16:50