Търси

Vatican News
Папа Франциск на молитвата "Ангел Господен" Папа Франциск на молитвата "Ангел Господен"  (AFP or licensors)

Ангел Господен: да следваме с радост Исус по пътя на служението

На молитвата „Ангел Господен“ папа Франциск посочи „служението като най-ефикасния антидот срещу кариеризма, който е като болест заразяваща многобройни съвременни контексти. Необходимо е да се следва пътя на „любовта в загуба“, да бъдем до последните“, каза папата.

Светла Чалъкова – Ватикана

Християните са призовани да се сведат „до нозете на последните“ за да им служат с любов и простота. Пътят на служението е най- ефикасния антидот срещу една болест, която заразява многобройни човешки контексти, включително Църквата: болестта да търсим винаги първите места“. Това каза папа Франциск на неделната молитва „Ангел Господен“, който за краткото си размишление почерпи вдъхновение от Евангелския откъс, предложен от литургията. В него – припомни папата – „Исус още веднъж и с голямо търпение коригира своите ученици, обръщайки ги от светския начин на мислене към този но Бог“. Тази възможност му е дадена от братята Яков и Йоан, едни от първите, които Исус среща и призовава да го следват. Те вече са извървели доста път с Него и са част от групата на дванадесетте Апостола. Един ден, докато вървят към Йерусалим, „където учениците с надяват силно Исус, по повод празника на Пасхата, да установи Царството Божие, двамата братя се осмеляват да отправят своето искане към Учителя, като му казват: „дай ни да седнем при Тебе, един отдясно, а Друг отляво, в славата Ти.“

„Исус знае, че Яков и Йоан са вдъхновени от огромен ентусиазъм за Него и заради Царството Божие, но знае също, че техните очаквания и техният плам са „омърсени“ от светския дух. Затова им отговаря: „Вие не знаете, какво искате“. И докато те говореха за „славните престоли“, на които да седнат до Христос Цар, Исус говори за „чашата, от която трябва пият и кръщението, което трябва да получат, т.е. за неговото страдание и смърт“. Яков и Йоан, подтикнати винаги от очакваната привилегия, възкликват импулсивно: „Да можем!“. Но и тук те не осъзнават наистина, какво казват. „Синът Божий предвестява, че също те ще пият от неговата чаша и ще получат неговото кръщение, т.е., че и те, както останалите Апостоли, ще участват в Неговия кръст, когато настъпи техния час. Но – завършва Исус – кой ще седне отляво или отдясно на Мене, не зависи от мен; то е за ония, за които е приготвено. „С това – изтъкна папата – Исус иска да каже на своите ученици: следвайте ме сега и се научете на „любовта в загуба“, а за отплатата ще мисли Небесния Отец“.

„Пътя на любовта е винаги в загуба, защото да обичаш означава да оставиш на страна егоизма, самореференциалността за да служиш на другите“, подчерта папата

Евангелският откъс откроява, че останалите Апостоли започват да негодуват срещу Яков и Йоан, „показвайки по този начин същия светски начин на мислене. Това е повод за Исус да ги поучи, което е поучение валидно и за християните от всички времена: „знаете, че ония, които се смятат за князе на народите, господаруват над тях, и велможите им властвуват върху тях. Но между вас няма да бъде тъй: който иска между вас да бъде големец, нека ви бъде слуга; и който иска между вас да бъде пръв, нека бъде на всички роб“. „Това е християнското правило“, каза настоятелно папата.

Посланието, което Исус отправя е недвусмислено: „Докато властващите на земята си градят престоли за своята власт, Бог избира един неудобен престол, кръста, от който да царува, давайки живота. Синът човечески – казва Исус – не дойде, за да Му слугуват, а за да служи и да даде живота си, като откуп за мнозина“.

Ето защо – подчерта папата – „пътят на служението е най-ефикасния антидот срещу болестта за търсенето на първите места, която заразява многобройни човешки контексти и не пести нито, християните, Божия народ, църковната йерархия. Цялата църква. Затова, като Христови ученици, нека приемем този Евангелски откъс като призив за обръщане, за да свидетелстваме смело и всеотдайно една Църква, която се свежда до нозете на последните, за да им служи с любов и простота“, призова папа Франциск.

„Нека Дева Мария – бе още молитвата на папа Бергоьло – която прие изцяло и смирено Божията воля, да ни помогне да следваме с радост Исус по пътя на служението, главният път, водещ към Небесата“.

22 Октомври 2018, 10:06