Търси

Vatican News
Аудиенция на папата за 130 новоръкоположени епископи Аудиенция на папата за 130 новоръкоположени епископи   (Vatican Media)

Папата призова новите епископи към святост

Папа Франциск прие на аудиенция 130 новоръкоположени епископи (от август 2017 до юли 2018), които провеждат във Ватикана опреснителни курсове. Папата ги насърчи да обръщат особено внимание на клира и семинариите, за да се избегнат нови „болезнени скандали“.

Докосвайте Божията плът

В дългото си слово папата подчерта спешната задача пред тях: светостта. „Вие не сте резултат на човешки избор, а избрани свише“, посочи Затова „от вас се изисква постоянно посвещение, а не вяра на фази, защото сте призвани да се раздавате ден и нощ“. За да се постигне всичко това е необходимо да поставят Бог в центъра на своя живот. Става въпрос да останат верни на Бог, дори трудните моменти, когато резултата не зависи от техните усилия. Всичко това да служи „не за задоволяване на нарцистични претенции“, а за да предадат Божието милосърдие на верните. Папа Бергольо припомни още, че „светостта се състои именно в докосването на Божията плът“. Това означава да не се срамуват да докосват плътта на своите Църкви и да диалогират с тях, вслушвайки се в техните въпроси.

„Знам добре, че в нашето време, белязано от самотност и изоставяне, индивидуализма и безразличието към другите широко се разпространяват – допълни папата. Милиони мъже и жени, деца и младежи  са объркани в една действителност, замъгляваща ориентирите, и се чувстват несигурни и ненужни. Тяхната съдба не засяга съзнанието на всички, особено на имащите най-голяма отговорност, които съзнателно се отдръпват. Но на нас не е позволено да се отдръпваме от Христовата плът, която ни е поверена  не само чрез Евхаристията, а чрез народа който сме наследили“.

Работа в общение

Папата призова новите епископи да работят „заедно и в общение с увереността, че истинската святост е онази, която Бог извършва в нас, когато сме послушни на Светия Дух, който ни връща към радостта на Евангелието“. Да продължават напред „със сърца на агнета, дори когато са обкръжени от вълци, които ще победят, защото разчитат на помощта на техния пастир“ и поставят Бог в центъра на своя живот.

Особено внимание към свещениците и семинариите

Всичко това без да забравят главната задача на Църквата: „да раздават в света новото вино, което е Христос. Нищо не може да ни отклони от тази мисия“, възкликна папата. Същевременно предупреди, че не трябва да се срамуват  от плътта на своите Църкви: „Вслушайте в техните въпроси и диалогирайте“. Папата препоръча на епископите да обръщат особено внимание на клира и семинаристите: „Не можем да отговорим на предизвикателствата без да осъвременим процесите на селекция, придружаване и оценка“, посочи папа Бергольо.

„Но нашите отговори няма да имат бъдеще – заключи папата - ако не запълнят духовната пропаст, предизвикана от болезнени скандали; ако не покажат екзистенциалната празнота, която те подхранват; ако не разкрият защо Бог толкова дълго мълчи, отхвърлен от един начин на живот, сякаш че не съществува“.

13 Септември 2018, 13:20