Търси

Vatican News
Международна конференция за ксенофобията, расизма и популисткия национализъм в контекста на световните миграции Международна конференция за ксенофобията, расизма и популисткия национализъм в контекста на световните миграции  (Vatican Media)

Франциск: който експлоатира мигрантите ще отговаря пред Бог

На Международна конференция за ксенофобията, расизма и популисткия национализъм в контекста на световните миграции, папа Франциск разобличи разпространяващите се „нови форми на ксенофобия и расизъм“ и призова християните да защитават и насърчават „достойнството на всички хора“, тъй като Господ също е бил странник.

„Странник бях , и не Ме прибрахте“ (Мат. 25,43). Може би с  тези думи Исус, в деня на Страшния съд, ще се обърне към ония, които с презрение затварят вратите на чукащите мигранти? Или още по-лошо, на ония, които използват че са нередовни или нелегални, за да ги експлоатират? Това каза папата Франциск в импровизираното си слово към 200 участници в международната конференция, организирана от Ватиканското ведомство за цялостно човешко развитие и Световния съвет на Църквите, която се проведе в Рим.

Франциск предпочете да връчи официалния текст и лично да поздрави участниците, водени от кардинал Питър Търксън, сред които представители на ООН, Съвета на Европа, на Световния съвет на Църквите и на други религии.

Страхът от чужденеца и политическите инструментализации

„Живеем във време в което сякаш се завръщат и се разпространяват чувства, които мнозина смятаха за преодолени“, отбеляза папата. „Чувството на съмнение, страх, незачитане и дори омраза към хора или групи смятани за различни по силата на тяхната етническа, национална или религиозна принадлежност, и като такива, недостойни за пълноценно участие в живота на обществото“. „Тези чувства- допълни – много често вдъхновяват нетолерантност, дискриминация и изключване“. „За съжаление, политиката също отстъпва пред изкушението да инструментализира страха или обективните трудности на някои социални групи и да си служи с илюзорни обещания за осъществяването на късогледи изборни интереси“.

Който печели от мигрантите ще отговаря пред Бог

„Извличащите финансова печалба от атмосферата на недоверие, в която не нередовното или незаконно пребиваване подпомага и подхранва системата на временна трудова заетост или експлоатацията, което ражда нови форми на робство – подчерта папа Бергольо – трябва да направят сериозен изпит на съвестта, със съзнанието, че един ден ще отговарят пред Бог за извършените дела“.

В деня на Страшния съд, Господ ще припомни: „странник бях, и не Ме прибрахте – отбеляза папата. Но днес ще ни запита: „аз съм чужденец, не ме ли разпознахте?

Религиите са призвани да разпространяват естествения морал

„Предвид разширяващите се нови форми на ксенофобия и расизъм – изтъкна папата- лидерите на всички религии имат важната мисия да защитават сред своите последователи принципите и етическите ценности вписани от Бог в сърцето на човека, известни като „естествен морален закон“.

„Това означава – поясни Франциск - да се извършват и вдъхновяват жестове, допринасящи за изграждането на общества основани върху принципа на сакралността на човешкия живот и зачитането на достойнството на всеки човек, върху милосърдието и братството – което преминава отвъд толерантността – и върху солидарността“. По конкретно, „християнските Църкви да бъдат смирени и действени свидетели на Христовата любов. За християните, горепосочената морална отговорност придобива още по-дълбоко значение в светлината на вярата. Общият произход и отделни връзки с Твореца, правят всички хора членове на едно семейство, братя и сестри, създадени по Божи образ и подобие, както ни казва библейското Откровение“.

В тази перспектива папата подчерта, че „другият не е само същество, което трябва да се зачита поради вътрешното му достойнство, а преди всичко брат и сестра, които да обичаме. В Христос, толерантността се трансформира в братска любов, в нежност и действена солидарност“. „Това се отнася преди всичко за най-малките от нашите братя, сред които можем да разпознаем странника, чужденеца, с които Исус се отъждествява“.

Християнинът  е призван да върви срещу течението

„Когато Исус казва на Дванадесетте: „между вас обаче няма да бъде тъй“ (Mат. 20,26) –продължи папата – не се позовава единствено на водачите на нациите и политическата власт, а към християнската същност“. „Да бъдеш християнин е призив да се върви срещу течението, да се признае, приеме и служи на отхвърления Христос в братята“.

„Имайки предвид извършените многобройни жестове на близост, прием и интеграция на мигрантите – завърши папата – пожелавам тази среща да вдъхнови многобройни инициативи на сътрудничество, за изграждаме заедно по-справедливи и солидарни общества“.

(rv-dg)

20 Септември 2018, 14:58