Търси

Vatican News
Папа Франциск на генералната аудиенция Папа Франциск на генералната аудиенция  (ANSA)

Послание на папата към китайските католици: вярата променя историята

В Послание до китайските католици и Универсалната църква“, папа Франциск обяснява мотивите за подписването на Предварителния договор между Светия престол и Китайската народна република, подписан на 22 декември в Пекин.

В посланието папата насърчава китайските католици към „ежедневна молитва“ , като припомня думите на Исус, както Бенедикт XVI  в Писмото му до китайските католици от 27 май 2007: „Не бой се, малко стадо“ (Лук. 12,32). Франциск изразява „искреното си възхищение“, както и на Католическата църква, за вярата на китайските католици, демонстрирана в трудни моменти. „Този болезнен опит принадлежи към духовното съкровище  на Църквата в Китай  и на целия Божи народ – пише папата. Именно чрез жестоките изпитания, Господ не престава да ни изпълва със своята утеха и ни подготвя за една по-голяма радост“.

Дълъг диалог, започнал от св.Йоан Павел II

Папата уточнява, че Предварителния договор е „плод на дълъг и комплексен диалог“ между Светия престол и Китайските власти, започнал още от св.Йоан Павел II и продължен от Бенедикт XVI . Чрез него Светия престол иска да реализира духовните и пастирски цели на Църквата: да подкрепя и разгласява Евангелието и постигането на пълно  и видимо единение на Католическата общност в Китай.

С вярата се тръгва, дори и да не се познава пътя

Следват насоките за „пътя, който в този нов етап сме призовани да преминем“. Един път – пояснява папата, цитирайки отново писмото на Бенедикт ХVІ към китайските католици – който изисква време и предполага добра воля от страните“. Франциск посочва за пример Авраам, който „призован от Бог, биде послушен и тръгва за една непозната земя, която трябваше да получи в наследство, без да познава пътя, който се отваря пред него. Ако Авраам беше поискал идеални социални и политически условия преди да напусне своята земя, вероятно никога нямаше да тръгне на път. Но той се повери на Бог и по неговото Слово остави своя дом и своите сигурности.

Назначаването на епископи

Папата припомня, че съвременната история на Църквата в Китай е болезнено белязана от дълбоко напрежение, наранявания и разделения, поляризирани около „фигурата на епископа , като пазител на автентичната вяра и гарант за църковното единение“. В миналото, този въпрос обуславяше целия живот на католическите общности, налагайки пряк контрол, преминаващ законните компетенции на Държавата, а плод на това е феномена е нелегалната църква в Китай“.

Франциск констатира „с голямо задоволство “искреното желание на китайските католици да изповядват вярата си в пълно общение със Свети и Петровия приемник“, включително „епископите наранили църковното общение поради слабост и грешки, но и чрез външен натиск“. Затова, след дълги молитви и  „в търсене на истинското благо за Църквата в Китай“ и продължавайки линията на своите предшественици, папа Франциск възвръща помирението с останалите седем „официални“ епископи, назначени без папски мандат, „премахвайки каноничните забрани и възвръщайки им пълното църковно общение“.  Същевременно, той се обръща към тях с молба „да изразят, чрез конкретни и видими жестове, възвърнатото единение с Апостолическото седалище и с Църквите по света, съхранявайки вярата си въпреки трудностите“.

 Епископите, пастири според сърцето на Исус

„Предварителният договор – пояснява папата – въпреки, че се ограничава до някои аспекти от живота на Църквата и се нуждае от усъвършенстване, може да допринесе за написването на тази нова страница на Католическата църква в Китай. На първо място този договор въвежда стабилни елементи за сътрудничество между Държавните власти на Китай и Апостолическото седалище, с надеждата да гарантира добри Пастири на Католическата общност. В този контекст, Светият престол възнамерява докрай да изпълни полагащата ѝ се роля, но също и вие, Епископи, свещеници, богопосветени и миряни, имате една важна роля: заедно да търсим добри пастири, които да са в състояние да поемат в Църквата деликатното и важно епископско служение. Не става въпрос за назначаването на чиновници за управлението на религиозните работи, а да имаме истински Пастири, според сърцето на Исус, ангажирани всеотдайно в служба на Божия народ, особено за най-бедните и най-слабите.

Ролята на китайските католици в обществото

В писмото, папата посочва ролята на китайските католици в гражданския и политическия живот на страната: „да бъдат добри граждани и обичат своята родина и страна, давайки своя принос“ и „служат на общото благо и хармоничното развитие на обществото“. Източник за този „пророчески и конструктивен принос“  трябва да бъде вярата в Царството Божие. Това включва и „критиката, но не породена от стерилно противопоставяне, а за изграждането на едно по-справедливо и по-хуманно общество, зачитащо човешкото достойнство“.

Папата специално се обръща към епископи и свещеници да положат усилия за  „преодоляване на противопоставянията от миналото и утвърждаването на лични интереси“, като се грижат за верните и „смирено участват в помирението и единството“, като вървят уверено по пътя на евангелизацията, посочен от Втория Ватикански събор. Франциск се обръща и към младите китайски католици с призив „да сътрудничат  за изграждането на бъдещето на страната и разнасят на всички радостта от Евангелието“, преодолявайки „личните оценки и груповите противопоставяния“.

Помирение с призналите грешките си

Призива на папа Франциск към всички католици в Китай е да се превърнат в „творци на помирението“ в съзнанието, че „няма закон, нито заповед, която може да попречи на Бог да прегърне отново своето чедо, което се завръща при Него, признавайки че е сгрешило, но решено да започне отначало“. В този дух – откроява папата – може да се даде началото на един нов път, който се надяваме да помогне за изцеляването на раните от миналото, да възстанови пълното общение на всички католици в Китай“.

Диалогът с китайските власти да продължи

Папата се обръща „с уважение към ръководителите на Китайската народна република“ с покана да продължат „с доверие, смелост и далновидност“ започнатия диалог за преодоляване  на противопоставянията от миналото и открият нова страница за сътрудничество с общото убеждение, че „неразбирателството не е в полза нито за Китайските власти, нито за Католическата църква“. „По този начин, Китай и Апостолическото седалище ще могат да насърчават цялостното човешко развитие на обществото, гарантирайки зачитането на човешката личност и религиозните права“.

Молитви за католиците в Китай

Към католиците от цял свят папата се обръща с призива „да придружават с пламенна молитва и братско приятелство нашите братя и сестри в Китай. Те трябва да почувстват, че по този нов път, който се отваря пред тях, не са сами“.

26 Септември 2018, 16:04