Търси

Vatican News
Папа Франциск с едно многодетно семейство Папа Франциск с едно многодетно семейство 

Папа Франциск: икономисти и политици в защита на семейството

"За да могат всички широкомащабни решения на икономисти и политици да защитят семейството като едно от съкровищата на човечеството". Това е общото молитвено намерение на папа Франциск за месец август. В него Светият Отец подчертава незаменимото място на семейството в обществото и църквата. Връзката между семейството И обществото е дълбока И взаимозависима и те трябва да си сътрудничат: семейството има права И е необходимо те да бъдат защитени и гарантирани, а негово задължение е да сътрудничи за благото на обществото. Сред проблемите с които се сблъсква семейството днес папата се спира на безработицата и положението на жените

Бистра Пищийска - Ватикана

"По повод Фестивала на семейството, планирано в Рива дел Гарда на тема "Екосистемата живот и работата. Заетост на жените и раждаемост, благоденствие и икономически растеж", бих искал да поздравя и да изразя благодарността си към организаторите, докладчиците и всички участници за ангажимента им да насърчават семейството. През тези дни като граждани, като християни, като семейства и сдружения на семейства, идващи от различни професии и опит, вие щe споделяте вашите преживявания, грижи и планове. Желая ви успешна среща!

Обсъжданата тема, която продължава и завършва редица разсъждения по други аспекти, които сте обсъждали в предишните сесии, е много важна. Вашата цел е да осигурите точки за размисъл и оперативни пътеки, за да може семейството да играе все по-активна роля в социалния, културния и политически контекст на страната. Вие действително разбирате незаменимото и фундаментално положение, което семейството притежава, както в гражданското общество, така и в църковната общност. Бъдещето на човечеството минава през семейството и поради тази причина е необходимо да му се позволи да изпълнява ролята си. Не е достатъчно обаче да се потвърди значението на семейството и да се защитят неговите права: необходимо е да се разгледа конкретно как могат да се формулират задачите и задълженията на семейството и на обществото, особено по отношение на връзката между професионалния и семейния живот.

Семейството има собствена мисия, в служба на своите членове, за собственото си развитие и за живота; семейството има права и затова се нуждае от подкрепа и гаранции, които му позволяват да ги упражнява. От друга страна, семейството има и задължения към обществото; с други думи, семейството трябва да предложи своето сътрудничество в услуга на общността. Това е привилегирована сфера в която да се практикува хармонична солидарност и субсидиарност, т.е. взаимодействие между публичния и частния сектор, между бизнеса и семейството. Именно поради ангажимента и отговорността, които се изискват при създаването и възпитаването на децата, семействата се нуждаят от подходяща помощ от обществените органи и от бизнеса, от гледна точка на взаимното сътрудничество. Тревожната демографска тенденция изисква изключителна и смела политика в полза на семейството от всички заинтересовани страни. Икономическото възстановяване на страната също може да започне тук. Бичът на безработицата, особено сред младите хора, също трябва да се разглежда и решава в тази перспектива. Недостигът на заетост обезсърчава човека, който се чувства безполезен в собствените си очи, и обеднява обществото, което е лишено от приноса на жизнеспособна и ангажирана работна сила.

Имам предвид развитието на семейните политики, всичко, което засяга правния и социален статус на семействата като цяло и помощта, която трябва да бъде предоставена на тези, които са материално и морално в неравностойно положение. По-специално трябва да се обърне внимание на заетостта на жените. Много жени чувстват необходимостта да бъдат по-добре признати по отношение на техните права, на стойността на задачите, които обикновено изпълняват в различните сектори на социалния и професионалния живот и по отношение на техните стремежи в семейството и в обществото. Някои от тях са уморени и почти смазани от обема на задълженията и задачите, без достатъчно помощ и разбиране. Необходимо е да се гарантира, че никоя жена, поради икономически потребности, не е принудена да започне работа, която е твърде тежка и с часове, които са прекалено обременителни, в допълнение към всичките и отговорности като домакиня и възпитателка на децата. Но преди всичко трябва да се има предвид, че ангажиментите на жените на всички нива на семейния живот представляват несравним принос към живота и бъдещето на обществото.

Скъпи приятели, надявам се фестивалът на семейството да доносе желаните плодовете и като ви уверявам в молитвите си, с радост ви давам апостолическия си благослов в подкрепа на всяко предложение и проект за благото и в подкрепа на семейството, което винаги е било и остава жизненоважната клетка на обществото".

(Папа Франциск, Послание до участниците в ІІІ Фестивал на семействата в Рива дел Гарда, 2 декември 2014 г).

16 Август 2018, 10:12