Vatican News
Папа Франциск на аудиенцията с участниците в Симпозиума за енергийния преход и грижата за околната среда Папа Франциск на аудиенцията с участниците в Симпозиума за енергийния преход и грижата за околната среда  (Vatican Media)

Папата: използването на енергия не трябва да унищожи цивилизацията

Алианс за справянето с двете най-големи предизвикателства за света: бедните и околната среда. За това призова настоятелно папа Франциск пред участниците в срещата посветена на енергийния преход и грижата за общия дом, които прие на аудиенция във Ватикана. Международният симпозиум се проведе във Ватикана по инициатива на Папската академия на науките.

Бенедета Капели – Светла Чалъкова – Ватикан

Един милиард души няма достъп до електричеството. Това подчерта папа Франциск по време на аудиенцията с участниците в срещата посветена на енергийния преход и грижата за общия дом: Симпозиум, пожелан от енергийните мултинационални компании, който се проведе във Ватикана.

Енергия за всички без екологични дисбаланси

В своето дълго и детайлно слово, озарено от Енцикликата Laudato sì, папа Франциск се спря на начина по който човекът, във всяко кътче на света, запълва „жаждата“ за енергия, предизвиквайки  тежки неравенства, сериозно застрашаващи съществуването на живите същества по Земята, стигайки до отравянето на въздуха.

Оттук и предизвикателството да бъдем в състояние да гарантираме огромното количество енергия, необходима за всички, с начини на използването на ресурсите, избягващи създаването на  екологични дисбаланси, които водят до процес на упадък и замърсяване на околната среда, от които днешното и утрешно човечество ще бъде сериозно засегнато.

Енергийният проблем и конфликтите по света

Папата призова за „една глобална и дългосрочна стратегия, която да предостави енергийна сигурност и да спомогне икономическата стабилност, да закриля здравето и околната среда и насърчава цялостното човешко развитие, установявайки конкретни ангажименти за справянето с проблема на климатичните проблеми.

Ето защо, „от начина, по който ще бъде управляван енергийния проблем, зависи качеството на живота и дали съществуващите конфликти в различни части на планетата ще намерят по-лесни решения, или по причина на дълбоки екологични дисбаланси и недостига на енергия, ще намерят ново гориво, за да се подхранват, изгаряйки социалната устойчивост и човешки живот.

Развитие на възобновяемата енергия

Според папа Франциск епохалното предизвикателство пред което сме изправени, предлага големи възможности, като „по-добър достъп до енергията на най-уязвимите страни, преди всичко в селските райони и диверсификация на енергийните източници, ускорявайки също устойчивото развитие на възобновяемите енергийни източници ", въздържайки се от използването на изкопаеми горива.

Желаната перспектива за енергия за всички не може да води до нежелана спирала на все по-тежкото изменение на климата, чрез главоломното повишаване на глобалните температури,  лошите условия на околната среда и нарастващите нива на бедност.

Енергия, но не на всяка цена

Изразявайки загриженост от липсата на резултати относно намаляването на глобалното затопляне, въпреки подписването на Парижкото споразумение папа Франциск осъди "непрекъснатите проучвания за нови резерви от изкопаеми горива " и поради това призовава за по-голяма ангажираност в тази сфера.

Цивилизацията иска енергия, но използването на енергия не трябва да унищожи цивилизацията! Идентифицирането на подходящ енергиен микс е от съществено значение за борбата със замърсяването, изкореняването на бедността и насърчаването на социалното равенство. Тези аспекти често се укрепват взаимно, тъй като сътрудничеството в енергийния сектор е длъжно да окаже въздействие върху намаляването на бедността, насърчаването на социалното приобщаване и закрилата на околната среда. Става въпрос за цели, за чието преследване е необходимо да се приеме перспективата за правата на народите и културите.

Икономика и въздействие върху околната среда

Според папа Франциск „експлоатацията на околната среда, която не взема под внимание дългосрочните проблеми се стреми единствено да спомогне краткосрочния икономически растеж. От съществено значение е да се вземат под внимание човешките и екологичните разходи, обвързвайки възможно най-много институциите и местните общности. Достоен за похвала е интересът към зелената икономика“, каза папата, но който се запита дали това е „обрат, направен навреме“.

„Както политическите решения, така и критериите за корпоративната социална отговорност и инвестициите, трябва да имат за цел постигането на общото благо в дългосрочен план, за да има конкретна солидарност между поколенията, избягвайки опортюнизма и цинизма, целящи постигането на частични резултати в краткосрочен план, които ще натоварят бъдещето с високи разходи и значителни щети“.

Спешна необходимост от промяна

Папа Франциск говори и за „дълбоките етически мотивации“, стоящи в базата на обрата в енергийната сфера, с оглед на ефектите от климатичните промени. Папата осъди факта, че „бедни са най-засегнатите от климатичните промени и последвалата миграция“.

„Бедните са тези, който страдат най-много от опустошенията на глобалното затопляне, с нарастващите смущения в земеделския сектор, несигурността за наличието на вода и излагането на опасни метеорологични явления. Много от тези, които едва могат да си го позволят, вече са принудени да напуснат домовете си и да мигрират на други места, без да знаят как ще бъдат приети. Много други трябва да го направят в бъдеще. Преходът към достъпна и чиста енергия е отговорност, която имаме към милиони братя и сестри по света, към бедните страни и към бъдещите поколения.

Глобални отговори за справянето с бедността и грижата за околната среда

Бидейки всички част от „едно единствено човешко семейство, обвързано чрез братството и солидарността“ е необходимо да се преборим с това глобално предизвикателство чрез глобални отговори, търсени с търпение и диалог и преследвани с рационалност и постоянство“. Призивът на папата е за създаването на нов алианс, едно лидерство способно да има трайно въздействие“.

„Призовавам ви, всички онези, които са показали своето отношение към иновациите и  подобряването качеството на живота на мнозина със своята изобретателност и професионална компетентност, да могат да допринесат допълнително, поставяйки своите способности в служба на големите предизвикателства на съвременния свят: бедните и околната среда. Няма време за губене: получихме Земята от Твореца като един дом-градина, нека не я предаваме на бъдещите поколения като диво място“.

09 Юни 2018, 12:50