Търси

Vatican News
Папа Франциск на аудиенцията за “African Instituded Churches Папа Франциск на аудиенцията за “African Instituded Churches  (Vatican Media)

Франциск: „неотложни“ икуменически усилия за мира в Африка

Папа Франциск прие в събота на аудиенция делегация от организацията “African Instituded Churches”, основана през 1978 и включваща различни африкански групи изразяващи християнската вяра.

Джада Акуилино-Димитър Ганчев-Ватикана

В словото си папата призова за по-интензивен икуменически диалог и сътрудничество между християни, традиционните религии и мюсюлмани, като подчерта нуждата от „неотложни икуменически усилия за мира и по-доброто бъдеще на Африка“.

Франциск припомни усилията на много африкански държави „в борбата за независимост и създаване на общества базирани на справедливостта и мира, които са в състояние да защитават достойнството на голямото разнообразие на африкански народи“.

„За съжаление –посочи папа Бергольо - обещанията за прогрес и справедливост в този процес не винаги се изпълняват и много страни все още са далеч от мира и икономическото, социално и политическо развитие във всички сектори, което може да осигури условията за подходящ живот и възможности за всички граждани.

„Днешна Африка е сравнявана с онзи човек от Евангелието на Лука (10.30-37), който слизайки от Ерусалим в Йерихон е бил нападнат от разбойници, които го събличат и нараняват, оставяйки го полумъртъв – каза папата. Главният въпрос на който трябва да отговорим е как християнското послание може да стане „добра новина“ за местните народи?

„Срещу отчаянието на бедните, фрустрацията на младежите и болезнения вик на възрастните и страдащите – подчерта Франциск – Евангелието на Исус  Христос, предадено и живяно, означава надежда, мир, радост, хармония и единение“. Задачата на християните е „да придружават всички усилия в помощ на разумната и етическа употреба на човешките, културните и материални ресурси на континента“.

„Спешно са необходими общи усилия за насърчаване мирния процес в различни райони на конфликти, които трябва да са придружени от конкретни форми на солидарност към нуждаещите – призова папата. Задача на отговарящите за Църквите е да окажат помощ на хората и насочат своите усилия за общото благо, същевременно защитавайки тяхното достойнство, свобода и права“.

Повече от всякога е необходимо християните да работят заедно за общото благо, прикани папа Франциск: „Въпреки съществуващите значителни различия между нас по богословски и еклесиални въпроси, съществуват широки пространства в които лидери и вярващи от различните християнски общности могат да си поставят общи цели за благото на всички, особено за благото на най-необлагодетелстваните и слаби наши братя и сестри“.

Папата посочи, че на базата на религиозните ценности и принципи в живота на африканските народи, които са част и от нашия християнски свят - като дълбоката вяра, смисъла на семейството, зачитането на човешкия живот -  „можем да изразим нашата солидарност в междуличностните и социални отношения, насърчавайки съжителството между етническите групи, традициите и дори различни религии, въпреки препятствията, плод на взаимна враждебност“.

Накрая папата призова за „по-интензивни икуменически срещи и диалог с всички Църкви“: „Нека Светия Дух ни осветли, за да можем да намерим начина за сътрудничеството между всички – християни, традиционни религии и мюсюлмани –за по-добро бъдеще на континента“.

23 Юни 2018, 14:22