Търси

Vatican News
Папа Франциск на аудиенцията с членовете на фондацията Gravissimum Educationis Папа Франциск на аудиенцията с членовете на фондацията Gravissimum Educationis  (Vatican Media)

Папата: католическото възпитание, душа на глобалния свят

„Да се глобализира надеждата“ и „да се подкрепи надеждата на глобализацията“ са основните задачи пред мисията на католическото възпитание: това припомни папа Франциск на членовете на фондацията Gravissimum Educationis, учредена от Франциск на 28 октомври 2015, по повод 50 годишния юбилей на едноименната декларация на Втория Ватикански събор. Аудиенцията се проведе в понеделник в залата на Консисторията.

Джада Акуилино-Димитър Ганчев- Ватикана

Пред 80-те участници на аудиенцията, които провеждат тези дни в Рим конференция на тема „Възпитание и промяна“, папа Франциск подчерта, че „света може да се промени единствено чрез възпитанието“.

„Предизвикателствата пред съвременния човек са глобални – посочи папата. Католическото образование не трябва да се ограничава да формира умове с широк поглед, включвайки различни действителности. То трябва да си дава сметка, че отвъд разширяване в пространството, моралната отговорност на съвременния човек се разпространява  чрез времето и днешния избор ще се отрази на бъдещите поколения“.

Работа „в мрежа“

„Училищните и академичните институти трябва да работят заедно, в мрежа, за да засилят инициативите във възпитанието и проучването, обогатявайки се взаимно от силните си страни, за да бъдат ефикасни на интелектуално и културно равнище“, бе съвета на папата. „Също така да обединят знанията, науката и отделните дисциплини, за да посрещнат комплексните предизвикателства“.

„Да се работи в мрежа означава създаване на места за среща и диалог вътре във възпитателните институции и насърчаването им извън тях, чрез представители на други култури, традиции и различни религии, за да може християнския хуманизъм да обхване универсалния характер на цялото човечество -  посочи Франциск. Да се работи в мрежа означава студенти и доценти да бъдат обединени не само от дидактичен план, а от програма за живот и опит, които да възпитават реципрочно различните поколения“.

Да се даде надежда на света

Припомняйки призива от Апостолическото насърчение Evangelium gaudium „не позволявайте да ни бъде открадната надеждата“, папа Бергольо каза, че иска да окуражи днешните мъже и жени „да посрещнат положително социалната промяна, потопявайки се в действителността с озаряващата светлина на обещанието за християнско спасение“.

„Глобализация без надежда и без визия е изложена на условията на икономическите интереси, които много често са далеч от правдивото схващане за общото благо, и лесно става причина за социални напрежение, икономически конфликти и злоупотреби с властта – допълни папата. Трябва да дадем душа на глобалния свят, посредством интелектуална и морална формация, която подпомага положителните страни на глобализацията и коригира негативните“.

Интегрална екология

Касае се за важни цели, които могат да бъдат постигнати чрез развитието на научните изследвания, поверени на университетите и мисията на фондацията Gravissimum Educationis, продължи папа Франциск. Сред „широкия хоризонт на съвременните предизвикателства“, папата посочи „процесите на глобалната взаимозависимост, която от една страна се проявява като исторически положителна сила, поради по-голямото сцепление между човешките същества; от друга страна, поражда несправедливост и показва тясната връзка между човешката нищета и екологическата криза на планетата. Отговорът е в развитието на интегралната екология“.

Предизвикателствата на икономиката и политиката

Франциск изтъкна още предизвикателството на една икономика, базирана на търсенето на по-добри модели за развитие, отговарящи на автентичното разбиране за щастие и способни да коригират някои перверзни механизми на консуматорството и производството. Също така и предизвикателството на политиката: властта на технологията е в непрекъсната експанзия – изтъкна папата. Един от нейните ефекти е разпространяването на културата на излишното,  която повлича неща и хора без никаква разлика. Тази власт съдържа антропология, базирана върху идеята за човека като грабител, а света в който живее като ресурс за ограбване и удоволствие“.

Критерии за възпитателна мисия

На учени и изследователи папата пожела работа, която се базира на „три главни критерии: идентичност, качество и общото благо“. Първият изисква приемственост и последователност с мисията на училищата, университетите и изследователските центрове, които са родени, насърчавани и придружавани от Църквата“. „Тези ценности са фундаментални за да останем свързани с християнската цивилизация и с евангелизаторската мисия на Църквата“. „Качеството е сигурен фар, за да осветли всяка научна инициатива в изследването и възпитанието. Целта на общото благо трудно се определя в нашите общества белязани от съжителството на граждани, групи и народи и на различни култури, традиции и религии. Необходимо е да се разшири хоризонта на общото благо и всички да бъдат възпитавани, че принадлежат към едно човешко семейство“.

25 Юни 2018, 14:15