Vatican News
2018-05-24 Messa Santa Marta 2018-05-24 Messa Santa Marta  (Vatican Media)

Литургия в Санта Марта: трудовата експлоатация е смъртен грях

Папа Франциск посвети утринната литургия в религиозния дом „Санта Марта“ във Ватикана на „благородния китайски народ“, който днес чества Дева Мария от Шешан, и призова да се дистанцираме от богатствата, които съблазняват и на правят роби.

Джада Акуилино, Светла Чалъкова – Ватикана

„Да се дистанцираме от богатствата, защото те са ни предложени от Бог, за да ги дарим на другите“. Това бе акцента в проповедта на папа Франциск на утринната литургия във Ватикана, за литургичния празник на Дева Мария Помощница. „Днес в Шанхай се чества празника на Девицата от Шешан, Дева Мария Помощница на християните“, припомни папа Бергольо.

Бедността е в центъра на Евангелието

Папата почерпи вдъхновение за своята проповед от първото литургично четиво от посланието на Свети Яков Апостол (5, 1-6), в което апостолът предупреждава работодателите, че „неплатената на работниците заплата вика, и виковете на жертвите стигнаха до ушите на Господ“. Същите думи папа Франциск отправи и към днешните богаташи и припомни, че също Исус не пести думите си, когато порицава богатите от неговото време:

„Горко вам, богати“, казва Исус веднага след Блаженствата в Евангелието според Лука. Ако някои днес проповядва така, на следващия ден във вестниците ще пише: „Този свещеник е комунист!“. Но бедността е в центъра на Евангелието. Проповядването на бедността е в центъра на проповедите на Исус. „Блажени бедните“ е първото блаженство. Това е личната карта, с която се представя Исус, когато се завръща в Назарет, където възвестява: „Духът Господен е над мен. Изпратен съм да възвестявам Евангелието, Благата вестта, на бедните, радостната вест на бедните“. Но винаги в историята се сблъскваме с тази слабост да се стремим да премахнем проповядването на бедността, вярвайки, че е нещо политическо, социално. Не! Това е чисто Евангелие!“.

Обичай Бог с цялото си сърце

Папа Франциск се спря над това, „защо този вид проповед е толкова строга“. Причината е във факта, че „богатствата са идолопоклонство", те са способни да ни съблазнят“. Сам Исус казва, че „неможе да се служи на двама господари: или служиш на Бог или на богатствата“. Така Исус определя богатството като един „господар“. „Богатството те завладява, не те оставя, върви срещу първата заповед: да обичаш Бог с цялото си сърце“. Папа Франциск отбеляза, че богатствата „вървят и срещу втората заповед, защото разрушават хармоничната връзка между хората, унищожават живота, погубват душата“. Светият отец цитира притчата за богатия, който мислеше само за своето благосъстояние, за пиршества и банкети, за скъпи багреници, и за бедния Лазар, който „не притежаваше нищо“. „Богатствата ни отдалечават от хармонията с братята, от любовта към ближния, правят ни егоисти. Апостол Яков в своето послание предявява искане за заплатата на работниците, които са ожънали земите на богатите и не са били заплатени. „Някои може да обърка свети Яков със синдикалист. Въпреки това, той е Апостолът, който говори вдъхновен от Светия Дух, но неговите думи са актуални и днес“, подчерта папата.

„Също тук, в Италия, за да се спасят големите капитали, се оставят хората без работа. Това е против втората заповед. Горко вам, казва Исус, които експлоатирате хората, които експлоатирате труда, които плащате на черно, които не плащате пенсионни осигуровки, които не давате отпуски. Горко вам! Измамите върху заплатите, за онова, което трябва да бъде заплатено, е грях. Тази несправедливост е смъртен грях. Така не си в благодатта Божия. И не го казвам аз, а Го казва Исус, казва го апостол Яков. Затова богатствата отдалечават от втората заповед, от любовта към ближния“, предупреди папа Франциск.

Молитва и покаяние за богатите

Богатствата имат способността да ни поробват. Ето защо Франциск призова „да се молим и покаем не за бедните, а за богатите“:

„Пред богатствата не си свободен. За да бъдеш свободен пред богатствата трябва да се дистанцираш от тях и да се молиш на Господ. Ако Господ ти е дал богатства, е за да ги дадеш на другите, за да правиш от негово име добри неща за другите. Но богатствата имат способността да съблазняват и ние можем да се подадем на тази съблазън, да се превърнем в роби на богатствата“.

24 Май 2018, 13:57
Прочети всичко >