Vatican News
Папа Франциск на утринната литургия във Ватикана Папа Франциск на утринната литургия във Ватикана  (Vatican Media)

Литургия в Санта Марта: вярата се предава с любов и свидетелство

В проповедта на утринната литургия във Ватикана папа Франциск се спря на нагласите, които трябва да характеризират предаването на вярата.

Светла Чалъкова - Ватикана

Да се предава вярата не означава да се прави прозелитизъм или да се търсят хора, които да подкрепят даден футболен отбор или някой културен център. Предаването на вярата означава свидетелство с любов. Това каза папа Франциск в проповедта си на утринната литургия в религиозния дом „Санта Марта“ във Ватикана. Вдъхновение папата почерпи от откъса от Първото послание на свети Павел до Коринтяните (15, 1-8), предложено от днешната литургия за празника на светите апостоли Филип и Яков. Папа Франциск подчерта, че „вярата не е само рецитиране на Символа на вярата, а се изразява в него“.

Вярата не се дава, а се ражда

Да се предава вярата според папата „не означава да се дават информации, а да се изгради сърцето във вярата в Исус Христос“. Да си християнин не означава „механично да научиш от книгите някои понятия, а означава да бъдеш плодоносен в предаването на вярата, така както Църквата, която е майка и ражда децата във вярата“, каза папата.

„Да се предава вярата не е даване на информация, а изграждане на едно сърце, изграждане на сърцето във вярата в Исус Христос. Предаването на вярата не може да се прави механично. Пътят за предаването на вярата е различен: предава се онова, което ние сме получили. Ето защо, предизвикателството за всеки християнин е да бъде плодоносен в предаването на вярата. Това е също предизвикателството за Църквата: да бъде плодовита майка, да ражда деца във вярата“.

Да се предава вярата с любов

Папа Бергольо подчерта настоятелно, че предаването на вярата, преминава през поколенията, от бабата на майката, в атмосфера ухаеща на любов. Личната вяра не се предава само с думите, а с „милувките, с нежността, дори с диалекта“.

Църквата укрепва чрез привлекателната сила

Ето защо за папа Франциск първата нагласа в предаването на вярата е несъмнено любовта, а втората нагласа е свидетелството.

„Предаването на вярата не е прозелитизъм, а съвсем друго, нещо още по-голямо. Не е търсене на хора, които да подкрепят даден футболен отбор, някой клуб или културен център. Бенедикт ХVІ го казва ясно: „Църквата расте не чрез прозелитизма, а чрез привличането“. Вярата се предава, но чрез привличане, т.е. чрез свидетелството“.

Свидетелството поражда любопитство

Папа Франциск изтъкна, че „когато свидетелстваме през всички дни от живота онова в което вярваме, ни прави праведни в очите на Бог и поражда любопитството на всички заобикалящи ни“.

 „Свидетелството поражда любопитство в сърцето на другия и това любопитство го взима Светия Дух, който започва да работи отвътре. Църквата вярва посредством привличането, расте чрез привличането. Предаването на вярата се дава чрез свидетелството, чрез мъченичеството. Когато се вижда последователността в живота с онова, което казваме винаги се поражда любопитството. А това любопитство е семенцето, което взима Светия Дух и му помага да расте. Предаването на вярата ни прави праведни и ни оправдава. Вярата ни оправдава, а в предаването даваме истинска справедливост на другите“.

03 Май 2018, 13:56
Прочети всичко >