Търси

Vatican News
Йоан Кръстител посочва Исус Йоан Кръстител посочва Исус 

Коментар на Евангелието за 19 януари 2020 от отец Йоан Хаджиев

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира Евангелието за Втора обикновена неделя през годината.

Неделното евангелие (Йоан 1, 29-34) за Втора обикновена неделя през годината ни представя Йоан, но не като Кръстител, а като свидетел, дошъл да ни открие присъствието на Исус. Христос е посочен от Йоан с думите, които чуваме на всяка литургия, пред причастието: „Ето Агнецът Божий,който отнема греха на света“. Какво означава това? Какъв е този грях на света? Йоан не говори нито за изкупление, нито за много грехове, а за един грях, който е извор на всички други: непознанието на истинския лик на Бог.

Коментар на Евангелието за неделя 19 януари- отец Йоан Хаджиев

Скъпи братя и сестри,

Днешното Евангелие по много интересен начин се свързва с Евангелието от миналата седмица, когато говорихме за Кръщението на Исус. Днешният текст е също продължение на увода на Йоан, понеже Месията, обявен в началото на Евангелието, се конкретизира в личността на Исус. Св. Йоан не разказва пряко за Кръщението на Исус, но днешният текст всъщност го пресъздава по един мистичен начин.

Това, че Йоан е разпознал Исус не е резултат от някакво логическо заключение. За един човек е невъзможно да си представи, че вечното Слово се е въплътило в точно този човек. Бог Отец обявява, че точно този е Неговият Син. Кръстителят само виждайки Исус дава свидетелство за Него. Това е Месията, който той е възвестявал. Исус е Месията, но е и Агнецът, който ще бъде заклан, за да може да премахне греха на света. „Ето Агнецът Божи, Който взима върху Си греха на света”. Това са наистина силни думи, които казва и свещеникът, виждайки осветената Евхаристия. Исус от Назарет, Месията, присъства по истински начин в Св. Хостия. Какво богатство имаме в Св. Евхаристия, да можем да се срещаме ежедневно с нашия Господ. Точно и за нас казва Исус: „Мнозина пророци и праведници са много желали да видят, каквото вие виждате, и не видяха, и да чуят, каквото вие чувате, и не чуха”. А дали оценяваме наистина тази голяма чест? Амин.

18 Януари 2020, 16:00