Търси

Vatican News
Доброволци от Червения Кръст Испания, на помощ на току що пристигнал по море мигрант Доброволци от Червения Кръст Испания, на помощ на току що пристигнал по море мигрант 

Гостоприемството, необходима добродетел за християнското единение

„Показаха към нас необикновено дружелюбие“: този стих от Деянията на Апостолите (28, 2) е тема на помощния материал за Молитвената седмица за християнско единение (18 - 25 януари 2020). Текстовете в него са съставени от християнските Църкви в Малта и Гозо.

„На 10 февруари в Малта – се чете в уводната част на материала  – много християни честват Празника на Корабокрушението на апостол Павел, на който възпоменават и благодарят за идването на християнската вяра на тези острови. Откъсът от Деянията на Апостолите, който се чете по повод този празник, е същия, избран за тема на Молитвената седмица за християнско единение тази година“.

Епизодът, разказващ за корабокрушението на Павел, „предлага драмата на човечеството пред ужасяващата мощ на стихията“ и способността на Павел да се издигне „като фар на мир в бурята, защото знае, че неговия живот е в ръцете на Бог“. Помощният материал откроява също, как при корабокрушението, „различни хора и в несъгласие помежду си, пристигат всички заедно на острова здрави и читави, обгърнати от любовта и провидението на Бог“.

„В наши дни много хора са изправени пред същия този ужас в същото това море“, се чете в текста: „Дори и местата цитирани в четивото (27,1 ; 28,1) ни препращат към историите на днешните мигранти. В други части по света много мъже и жени предприемат също толкова опасни пътувания по суша или по море, за да се спасят от природни бедствия, войни или от бедността. Техният живот също е оставен на милостта на огромни и силно безразлични сили, не само природни, но и политически, икономически и човешки ".

Това човешко безразличие приема различи форми, като на „онези, които продават на отчаяните хора места в несигурни за плаване лодки; или, които решават да не изпращат спасителни лодки; или, които отблъскват мигрантските лодки“. За нас християните, които сме изправени заедно пред тези миграционни кризи този разказ ни предизвиква: дали да  се присъединим към това студено безразличие или да засвидетелстваме едно  «необикновено дружелюбие», като станем също свидетели на любещото Божие провидение към всяко човешко същество? Гостоприемството – подчертават християнските Църкви от Малта и Гозо - е изключително необходима добродетел в нашето търсене на единство между християните“.

По време на Молитвената седмица, която се чества всяка година от 18 до 25 януари, осем са темите, които ще бъдат задълбочени, една за всеки ден: помирение, светлина, надежда, доверие, сила, гостоприемство, обръщане и щедрост. Помощният материал пояснява също етапите за подготовката на същия. През 2018 групата, съставила текста, се е срещнала четири пъти във Висшата семинария в Тал-Вирту (Рабат, Малта). През септември подготвеният материал е бил представен за одобрение от страна на Смесената комисия, съставена от представители на Папския съвет за насърчаване на християнското единение и Световния съвет на Църквите.

Помощният материал се спира и на икуменическата ситуация на островите Малта и Гозо. „Независимо, че населението, което в момента наброява близо 430 000 жители, е предимно католическо, има и голям брой християни  произлезли от различни традиции. Ето защо, за местното население икуменизмът не е ново преживяване. Намирайки се на кръстопът на цивилизации, религии, търговия и миграции, Малтийците винаги са отворени за другите и са особено гостоприемни.

„Голямото разнообразие от християнски църкви прави икуменическия диалог още по-оживен. Първите икуменически срещи датират от средата на 60-те години на миналия век, когато една малка група от католически свещеници се срещна с духовни наставници от Британската армия, разположени в Малта, за да обсъдят някои въпроси от общ интерес и да се молят заедно“. И именно в Малта се провеждат първите срещи от официалния католическо-англикански и католичеко-лютерански диалог.

Днес, Икуменическия съвет на Малта, Christian Togеther, основан през 1995 от йезуита Морис Еминиан, е съставен от представители на различни църкви, които се срещат на всеки два месеца, за да дискутират икуменически въпроси и за да организират срещи на диалог и молитва. Икуменическите отношения са характеризирани от „дълбока почит и автентично сътрудничество“. Например „помощта на Католическата църква бе безценна за намирането на подходящи места за различните Православни църкви, докато Католическата църква в Гозо отвори вратите си, предоставяйки места за култ на англиканите и християните от реформираните църкви“. Освен моментите на обща молитва, други икуменически инициативи засягат общ проект за диакония; дейности за солидарност за възрастни хора и болни; организирането на Молитвения ден за творението, който се чества на 1 септември.

Икуменическото сътрудничество на различни нива е от съществено значение за насърчаване на каузата за християнско единство в Малта. – завършва документа – Икуменическата атмосфера в Малта е много положителна и може наистина да служи като микрокосмос за един икуменчески диалог на международно ниво“.

17 Януари 2020, 17:33