Търси

Vatican News
Осмодневницата за християнското единение 2020 Осмодневницата за християнското единение 2020  (Vatican Media)

5-ти ден от Осмодневницата за християнско единение - сила

По време на Молитвената седмица, от 18 до 25 януари, ще бъдат задълбочени осем теми, една за всеки ден: помирение, светлина, надежда, доверие, сила, гостоприемство, обръщане и щедрост.
Силата

Да  разчупим  хляба  за  пътуването (Деяния 27,33-36)

Докато чакаха да се разсъмне, Павел прикани всички да си вземат нещо за ядене  с думите: «Днес е четиринайсети ден, откакто стоите гладни в очакване, без да сте хапнали. Затова ви моля да си хапнете нещо, това ще запази живота ви. Защото на нито един от вас и косъм няма да падне от главата». Като каза това взе хляб, благодари на Бога пред всички, разчупи го и започна да яде. Тогава всички се успокоиха и също ядоха.

Псалм 77                                                                                                                  

Марко  6,30-44                                                                                                      

Размишление

Приканвайки всички спътници на кораба да вземат нещо за ядене, Павел ги призовава да възвърнат силите си за предизвикателствата, които ги очакват. Взимането от хляба е знак за  промяната в поведението на спътниците на кораба, които от отчаяние преминават към смелост.  По същия начин Евхаристията или Господнята Трапеза ни храни и ни подкрепя за пътя, който ни очаква и отново ни насочва към живота в Бог. Разчупването на хляба – което е в сърцето на живота и молитвата на християнската общност – ни укрепва в нашето християнско служение. Ние копнеем за деня, в който всички християни ще споделят Господнята Трапеза и ще получат сила от един и същ Хляб и от една и съща Чаша.

Молитва

Боже на Любовта, Твоят Син Исус Христос разчупи хляба и пи от една и съща чаша със своите приятели в навечерието на Своето Страдание. Дай ни да израснем заедно в по-тясно общение. По примера на Апостол Павел и първите християни  дай ни сили да градим мостове на състрадание, солидарност и хармония. Чрез силата на Свети Дух ние Те молим в името на Твоя Син, Който се пожертва, за да имаме ние живот.

Амин.

22 Януари 2020, 08:37