Vatican News
Осмодневницата за християнското единение 2020 Осмодневницата за християнското единение 2020  (Vatican Media)

3-ти ден от Осмодневницата за християнско единение -надежда

По време на Молитвената седмица, от 18 до 25 януари, ще бъдат задълбочени осем теми, една за всеки ден: помирение, светлина, надежда, доверие, сила, гостоприемство, обръщане и щедрост.
Надежда

Посланието на Апостол Павел (Деяния 27,22; 34)

«А сега ви съветвам да бъдете бодри, защото никой от вас няма да погине, а само корабът».

Псалм 27

Матей 11,28-30

Размишление

Ние, християните идващи от различни Църкви и традиции, които още не сме напълно помирени по между си, често пъти се чувстваме обезкуражени от липсата на напредък към видимо единство.  Някои дори изоставиха всяка надежда, и гледат на това единство, като на недостижим идеал. Други дори не смятат, че единството е изискване за тяхната християнска вяра. Нека се помолим, за да измолим дара на видимото единство със силна вяра, постоянно търпение и неизчерпаема надежда, уверени в любещото Божие провидение. Единството е молитвата, която Господ е направил за Църквата и с която Той ни придружава в това пътуване. Ние няма да се загубим.

Молитва

Боже на милосърдието,
Изгубени и обезкуражени, ние се обръщаме към Теб.
Вдъхни в нас дара на надеждата.
Нека нашите Църкви да запазят надеждата и да действат за единството,
за което Твоят Син помоли в навечерието на Своето Страдание.
Молим Те чрез Него,
Който живее и царува с Теб и Свети Дух през всички векове на вековете.

Амин.

20 Януари 2020, 10:08