Търси

Vatican News
Осмодневница за християнското единение 2020 Осмодневница за християнското единение 2020  (Vatican Media)

2-ри ден от Осмодневницата за християнско единение -просветление

По време на Молитвената седмица, от 18 до 25 януари, ще бъдат задълбочени осем теми, една за всеки ден: помирение, светлина, надежда, доверие, сила, гостоприемство, обръщане и щедрост.
Просветление

Търсете и разпространете Светлината на Христос (Деяния 27,20)

Но понеже доста дни не се виждаше нито слънце, нито звезди, а и бушуваше силна буря, вече изчезваше всяка надежда да се спасим (Деяния 27,20)

Псалм  119,105-110

Марко  4,35-41

Размишление

Христос е наша светлина и наше напътствие. Лишени от Неговата светлина и неговото напътствие, ние сме дезориентирани. Когато християните изгубят от поглед Христос стават уплашени и разделени. Освен това хората с добра воля, които са извън Църквата са затруднени да различат Светлината на Христос, поради нашите разделения, когато Му придаваме неясно отражение или Го скриваме напълно. Тогава нека да потърсим Светлината на Христос, да се приближим едни до други, за да я отразим по-ясно, като станем истински свидетели на Христос, Светлината на света.

Молитва

Господи, Твоето слово е светлина, която осветява нашите стъпки,
без Теб, сме изгубени и дезориентирани.
Просветли ни с Твоето слово, за да можем да следваме Твоя път.
Направи нашите църкви жадни за Твоето присъствие и ни води,
Утешавай ни и ни преобразявай.
Дай ни прозрение, необходимо - за да разберем
когато пречим на останалите да видят Твоята светлина,
и ни дай необходимата благодат, за да споделяме Твоята светлина с останалите.
Молим Те, в името на Твоя Син,
Който призова Своите ученици да бъдат светлина за света.

Амин.

19 Януари 2020, 11:56