Търси

Vatican News
Заседание на Съвета на европейските епископски конференции: кард.Баняско, кард.Никълс и монс. Гадецки Заседание на Съвета на европейските епископски конференции: кард.Баняско, кард.Никълс и монс. Гадецки 

Европейските епископи насърчават задълбочаването на икуменическия диалог

С откъс от книгата на пророк Исая „Събуди се събуди се, облечи се със силата си“ (52, 1) започва отправеното от европейските епископи насърчение към Европа, по време на годишното съвещание на смесената комисия на Съвета на европейските епископски конференции (CCEE) и на Конференцията на европейските църкви (СЕС), проведена в Брюксел, в залата на центъра за икуменизъм.

Създадена през 1972  - една година след основаването на CCEE, смесената комисия има задачата да определя общи програми, целящи улесняването на икуменическото развитие на стария континент. В хода на годините, както бе припомнено в Брюксел, бе насърчавана и дълга поредица от инициативи именно в подкрепа на икученимеския път, приел различни форми в Европа.

При откриването на съвещанието бе направена съпоставка на работните планове на двата църковни органа – от една страна годишното събрание на CCEE, посветено на съживяването на християнската вяра на континента, а от друга – проектът на СЕС за засилване на общението между християните, като се започне от църквите, участващи в организацията. Става дума за две напълно сходни гледни точки, базиращи се на прочита на ситуацията в Европа, в която процесите на секуларизация подкопават християнската вяра и затова е необходим нов евангелизаторски тласък.

По време на срещата бе изтъкнато значението на посрещането на предизвикателствата пред Европа на ХХІ век и възраждащия се популизъм, като Църквите трябва да ръководят християнското свидетелство при посочването на други, различни от популизма пътища, пред различните проблеми, които вдъхват страх и несигурност.

Затова задълбочаването на икуменическия диалог е истинският инструмент, способен да направи все по-ефикасна мисията на Църквата. Именно въз основа на новите предизвикателства  на съвременното европейско общество, от Брюксел Съвета на европейските епископски конференции и Конференцията на европейските църкви отново потвърдиха, че благодарение на споделената християнска вяра, може да се намери сила за пророческо възприемане на Божието слово, с цел изграждане на култура за приемането на другия.

man /SIR

23 Ноември 2019, 09:49