Vatican News
Евангелието за ХХVІ-та обикновена неделя Евангелието за ХХVІ-та обикновена неделя 

Коментар на отец Йоан Хаджиев на евангелието за 6 октомври 2019

„Когато изпълните всичко, което ви е било заповядано, кажете: „Ние сме само едни слуги. Не заслужаваме благодарност. Просто изпълнихме дълга си“. (Лк. 17, 7)

Скъпи братя и сестри,

Днес апостолите моля Исус да усили у тях вярата. Това е и една своеобразна тяхна изповед на вярата в Господ, понеже един обикновен човек не би могъл да им даде такова нещо. За да се следва Исус към Голгота се изисква една много по-голяма вяра, отколкото да се следва в Галилея, затова учениците усещат, че вярата им не е достатъчна. Ако имаме вяра съвсем малка, щяхме да можем да заповядваме на дърветата да се засадят в морето и те щяха да ни послушат. Морето, в библейския контекст, символизира злото. Ако имаме вяра, Бог ще извърши много по-чудесни неща в живота ни, отколкото дървета, засадени в морето. Вярата наистина дава чудни плодове като прошката и единството.  

Във втората част на евангелието се говори за преходността на земната слава. Исус учи своите апостоли да не я приемат, за което имаме свидетелства в Деяния на апостолите например. Доброто, което правим е това, което се очаква от нас и не трябва да очакваме да бъдем възнаградени. Никой от нас не е незаменим, понеже всеки от нас е "слуга негоден" на Бог. Всички тези размисли трябва да ориентират нашите мисли към небесната слава, която ще се даде на верните ученици на Исус. Амин.  

05 Октомври 2019, 17:03