Vatican News
"Време за творението" 1 септември - 4 октомври "Време за творението" 1 септември - 4 октомври  

Епископите в Обединенотто кралство за по-устойчив начин на живот

„Християнската екологична духовност“ започва от „личния и семейния живот“. Това пишат английските и уелските епископи в послание по повод „Време за Творението“, месеца на молитви и икуменическите действия за защита на нашия общ дом, инициатива, която се отбелязва от 1 септември до 4 октомври. В посланието епископите от Обединеното кралство подновяват ангажимента си в защита на творенето и приканват всички верни да се включат активно, за да посрещнат заедно настоящата глобална екологична криза.

Промяна на начина на живот

„Този ангажимент започва с промяната в начина на живот на всеки – се чете в посланието. С нашите действия можем да покажем лидерството си заедно“. Епископите цитират енцикликата на папа Франциск „Laudato si“ и припомнят спешността да се посрещне настоящата екологична криза, причинена от „безотговорното използване и злоупотреба, от страна на човека, с онова, което Бог е поставил на Земята".

4500 британски католически църкви и училища преминаха към възобновяема енергия

Оттук и поканата към верните да се запознаят с многобройните екологични инициативи и проекти, реализирани от католическата общност в Обединеното кралство. Общност, която винаги е по-зелена. Според британския доставчик на газ British Gas Business, повече от 4500 католически църкви и училища вече са преминали към възобновяема енергия, което прави Католическата църква един от най-големите потребители, сертифицирани за зелено в страната. Заслугата е на междуепархийската мрежа, отговаряща за енергийното снабдяване на британските епархии, като отговор на поканата на папа Франциск за превръщането от изкопаема енергия в чиста енергия за защита на общият дом.

Награда за насърчаване на екологичната устойчивост

За да насърчи католиците да преминат към екоустойчив начин на живот, Църквата в Обединеното кралство учреди специална награда „LiveSimply Award“,  създадена от агенцията на епископите за подпомагане на Третия свят (Cafod). Наградата се присъжда на онези общности, които показват, че живеят с простота, в солидарност с бедните и по устойчив начин с околната среда. До този момент с наградата са удостоени 50 енории, 7 училища, университет и католическа организация, докато 120 енории и училища понастоящем са регистрирани като "LiveSimply".

Център „Laudato Si´

За да повиши чувствителността сред вярващите по въпросите повдигнати в енцикликата на папа Франциск, стартира и Центърът „Laudato Si´, ръководен от местния епископ Джон Арнолд, отговарящ по въпросите за околната среда при Епископската конференция. Миналата година британските йезуити откриха още един център „Laudato Si´ в Университета в Оксфорд с цел насърчаване на интердисциплинарни изследвания на екологичните проблеми, които, както подчерта папа Франциск в енцикликата, имат екологични, социални, технологични, политически, икономически, философски и религиозни последици.

(dg/vatn)

04 Септември 2019, 12:16