Търси

Vatican News
Където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви Където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви 

Коментар на отец Йоан Хаджиев на Eвангелието за 11 август 2019

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира Евангелието за ХІХ обикновена неделя през годината.

Бъдете, прочее, и вие готови (Лк. 12, 32-48)

Евангелският откъс, предложен от литургията за 19 обикновена неделя през годината и заимстван от Евангелието според Лука е продължение на Евангелието от миналата неделя. Сега Исус ни приканва да не се страхуваме, на не се терзаем и да тъжим: нашето душевно състояние трябва винаги да бъде в изпълнено с вяра и доверие в Бог, защото както ни казва Христос: „Отец благоволи да ви даде царството“.

Коментар на Евангелието за неделя 11 август - отец Йоан Хаджиев

Скъпи братя и сестри,

В днешното евангелие откриваме ясно призива да сме будни. Християнинът винаги трябва да бъде готов, понеже мислите и желанията му надхвърлят видимия свят. „Дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви”! Исус днес ни призовава да имаме упование в Божието провидение. Вярата в Божията закрила е тясно свързана с нашата вяра в Бог като цяло. Ние сме неговото „малко стадо”, за което той се грижи и на което е дадено Царството.

Бог на всеки дава нужните дарове, за да може да реализира своята житейска мисия. Не всички получават по равно, понеже всеки има своята специфична роля в живота. Но всеки от нас трябва да благодари на добрия Бог, за това, което е получил.  Но всички блага и дарове нямат смисъл сами по себе си, ако не ги използваме според Божия план. Всичко това, което сме получили е и дар за ближния. Ние сме милосърдните ръце на Бог, чрез които той действа в днешния свят.

За да можем да използваме нашите таланти, трябва да бъдем скромни, т.е. да съзнаваме, че сме само човешки същества, слаби и грешни, които са още толкова далеч от съвършенството. Но въпреки това сме призвани да разполагаме с благата, които Бог ни е подарил и след време той ще дойде, за да види как сме ги използвали. Бог няма да пристигне като съдия, понеже иска да ни накаже, Той идва, понеже е господарят. Исус очаква, че сме добри слуги и затова идва, за да ни награди. Има ни доверие и затова ни поверява всичко. Затова трябва да сме искрени в нашата вяра и съвестни в нашите дела, за да не бъдем изненадани от идването на Господ, което е сигурно. Амин.

10 Август 2019, 16:36