Vatican News
Исус учи учениците си на молитвата Отче наш Исус учи учениците си на молитвата Отче наш 

Коментар на отец Йоан Хаджиев на Eвангелието за 28 юли 2019

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира Евангелието за XVII-та обикновена неделя през годината.

Искайте, и ще ви се даде (Лук. 11,1-13)

Коментар на Евангелието за 28 юли от отец Йоан Хаджиев

Скъпи братя и сестри,

Днешното евангелие ни подтиква да се замислим за молитвата и за нейната роля в нашия живот. Молитвата е нещо повече от това да се молим за нещо, което ни трябва. Тя всъщност е разговор с този, който знаем, че ни обича, както казваше Св. Тереза Исусова.

Законниците по онова време са имали традицията да съчиняват молитви, в които да синтезират основите на тяхното учение. Това прави и Исус, учейки ни на молитвата „Отче наш”. Още от самото начало Христос ни разкрива истинското лице на Бога - близък и обичащ. Затова го наричаме и наш баща. Не трябва да се страхуваме от него, понеже той е изпълнен с любов към нас, дава ни насъщния ни хляб, прощава ни греховете и ни води на прав път. Исус разкрива, че Бог е близък, милосърден, отворен за нашите нужди. Но той не иска насила да ни даде своите блага против нашата свобода, иска да го помолим за тях, но не както прави слугата пред господаря, а както прави детето пред баща си. Постоянството в молитвата е и постоянство в отношенията ни с Бог.

Молитвата ни изпраща в едно друго измерение, далече от днешния ден, понеже човешкото битие не се ограничава само с временните неща от ежедневието. Молитвата ни дава сили, за да вярваме, че има надежда за промяна към по-добро. За толкова неща трябва да благодарим на Бог, затова си струва да застанем на колене пред дарохранителницата, където постоянно той присъства.

Амин.

27 Юли 2019, 11:44