Търси

Vatican News
2018-02-01 Mosca piazza rossa 2018-02-01 Mosca piazza rossa 

Русия: пастирска конференция за "Бъдещето на енориите"

"Бъдещето на нашите енории" е темата на работния документ, плод на размишленията, проведени в енориите на московския архидиоцез между септември 2018 г. и март 2019 г. и които ще бъдат предмет на VI пастирска конференция, която се провежда във Вилнюс до 21 юни. Участват около сто души, включително свещеници, монаси и миряни от трите области на московския архидиоцез. Срещата се провежда на всеки две години във Вилнюс, тъй като Московския диоцез все още няма сграда, в която да бъдат настанени всички участници в конференцията.

Към радикално преосмисляне на енориите

Документът е резултат от усилията за „радикално преосмисляне" на енориите и местните общности, които архиепископ Паоло Пеци предприе миналата есен, убеден в необходимостта от "вкореняване и обновяване на нашите енории и общности в дух на откритост, прием на хора и евангелизация“. Работна група преработи и обобщи отговорите, получени от енорийските общности, към поредица от въпроси, разпределени по енориите през последните няколко месеца.

От „съхраняване на вярата в известяване на вярата“

"Двадесет и пет години след възстановяването на нейните структури (13 април 1991 г.) Католическата църква в Русия навлезе в нова фаза на своето развитие": така започва документът. "Първата част от тези двадесет и пет години беше посветена на активен и интензивен растеж, на възстановяването на условията, необходими за нормалното функциониране на църковното тяло", с "големи и не винаги оправдани надежди за бърз и лесен процес на възраждане". Важен етап бележи датата 11 февруари 2002 г. със създаването на четирите руски диоцеза. Следва период на "възвръщане и запазване на структурите, създадени в периода на възраждане", придружен от размисъл за това „доколко създаденото, наистина съответства на действителността на местната Църква и доколко имитира модели на други страни, само частично съобразени с местните условия”.

Възвестяване на Евангелието

 "Физическото пространство, заето от Католическата църква в Русия, беше запълнено", се чете в документа, "но смисълът на нейното присъствие продължава да не е напълно ясен". Третата фаза от живота на Католическата църква в Русия, която съответства на настоящия момент, е свързана с необходимостта да се премине "от запазването на вярата към нейното провългласяване". "Това не е само въпрос на по-големи усилия, а на усилия по радикално различен начин, в различна обстановка, в която всичко се ръководи не от самосъхранението на църковните структури, а от радостното възвестяване на Евангелието на Исус Христос”.

Проблеми и предизвикателства

"На огромната територия на архидиоцеза, културните, икономическите и религиозните условия се различават значително" и "всяка една енорийска общност се адаптира към него по свой собствен начин", се чете в документа. Изброяват се редица пастирски и структурни проблеми, които най-често изпъкват в отговорите на  енориите и общностите. Като цяло се отбелязва, например, че "няма разбиране за реалното положение на Църквата (проблеми, предизвикателства, налични ресурси и възможности) не само на ниво енориаши, но и на духовенство". Посочва се, че "християнското посвещение в енориите е по-скоро насочено към познаването на съдържанието на вярата, отколкото върху формирането на зрял и отговорен вярващ".

Значително намаляване на духовенството

Що се отнася до духовенството, има „постепенно намаляване, но вече значително, тъй като засяга броя на свещениците и монахините, идващи от чужбина“, на които липсва специфично обучение и адаптация към служението в Русия. Същевременно, "все по-малко се надяваме на значителен брой местни призвания за свещеничеството и монашеството", констатира документът.

"Клерикализъм" и "инфантилност" на миряните

Подчертава се и "клерикализма и инфантилността на миряните", от гледна точка на отговорност и осведоменост, както и "потребителското отношение към Църквата": съотношението между броя на активните енориаши и пасивните участници се оценява на 1 към 9. Все повече изпъква и "липсата на вътрешно единство в епархията поради липсата на комуникация между енориите и съзнанието за принадлежност към епархията". Липсва също така "диалог и доверие" между енорийски свещеници и миряни, което "води до отчуждение, невежество и взаимно неразбиране и създава сериозни пречки за сътрудничество и споделяне на отговорностите".

Специфичните сфери в документа

Документът разглежда четири конкретни сфери: положението на енорията в светлината на мисионерското призвание; подготовката за евангелизацията; мисията на енорията в обществото; материалния живот на енорията. „Значителен брой отговори посочват, че нашите енории живеят в общество, което не знае много за Католическата църква и чието отношение към нея често се ръководи от предразсъдъци“, но от друга страна изглежда, че местната църква често се оттегля в себе си, като реагира малко на външни социални и политически процеси, предпочитайки да мълчи”.

Икуменическият диалог

Документът също така говори за "изграждане на взаимоотношения с Православната църква, нейната йерархия и отделните общности", въпреки че няма общи и споделени "насоки" за действие. „Въпреки че Конституцията на Руската федерация потвърждава светския характер на държавата, не може да не се забележи, че православието се превръща в „държавна религия”, продължава докемунтът. В тази светлина "Католическата църква е призвана да говори за свободата на съвестта и религията". И накрая, документът отразява важността на използването на медиите "като средства на мисията", тъй като "почти няма информация за живота на енориите или анализ за това, което се случва в нашата Църква".

(dg/sir)

19 Юни 2019, 14:10