Vatican News
Отец Франческо Патон с патриарсите на Църквите в Близкия Изток Отец Франческо Патон с патриарсите на Църквите в Близкия Изток  (AFP or licensors)

Отец Патон за християнското присъствие в Светата Земя

В палестински доклад, публикуван през тези дни, се откроява силния спад на християнското присъствие в палестинските територии. В отговор на доклада, кустодът на Светата Земя, отец Франческо Патон, говори за едно стабилно присъствие на християните и информира за срещата на Roaco, на която бе разгледана също ситуацията на Църквата в Близкия Изток.

Марко Гуера – Светла Чалъкова – Ватикана

Драстично намалява присъствието на християните в териториите Западния Бряг, под управлението на палестинските власти. Това посочва кратък доклад, подписан от Хана Иса, член на Съвета на Фатах и Генералният секретариат на Палестинския ислямо-християнски съвет за Йерусалим и Светите Места.

Икономически фактори

В текста, разпространен на уеб сайта abouna.com, Хана Иса посочва „политическите и икономическите фактори“ като основна причина за миграционните потоци, които свеждат до минимум християнското присъствие в Западния Бряг.

Спад на християнското присъствие в многобройни селища

В докладът се цитира конкретно отслабването на християнското присъствие в различни селища: в арабския град Женин, на 26 км. северно от Наблус, от 70 хиляди жители християните са само 130, почти всички католици от западен обред; в Тубас, друг арабски град в северната част на Западния Бряг, от общо 40 хиляди жители, християните са само 45, принадлежащи на Гръко-православната църква; в Буркин, палистинско селище недалеч от Женин, християните са по-малко от 70 от общо 7500 жители; също християнските общности в градските центрове на Жаламе и Кафр Куд са съставени от около десетина души. Докато в селището на Дейр Газалех, до преди 10 години обитавано от важно християнско малцинство, сега християните са само 4 от общо 1200 жители.

Избягване на маргинализацията на християните

Националният палестински проект – посочва представителя на Фатах – се основава на признаването на пълното равенство между гражданите на различните религии, но политическата нестабилност се превръща в социална и икономическа нестабилност. Затова – продължава Хана Иса – е необходимо да се запази палестинско-арабска идентичност пред лицето на всички условия, които могат да породят ситуации на дискриминация в палестинското общество и маргинализация на нейния християнски компонент.

Патон: стабилно или слабо намаляващо присъствие

Запитан от VaticanNews, отец Франческо Патор, кустод на Светата Земя, не потвърждава нито отрича данните, изложени от палестинския политик, а приканва да се разграничи между присъствието в проценти – което намалява поради увеличения брой на другите общности – и това в цифри, което остава стабилно. Кустодът посочва, че в някои зони християните дори са се увеличили, като в случая с енорията във Витлеем, където през последната година са регистрирани около 30 погребения и 60 кръщения.

Roaco за Светата Земя

Кустодът на Светата Земя през тези дни бе във Ватикана за 92-та Пленарна Асамблея на Комитета на благотворителните организации за Източните църкви (Roaco). По време на работата на организма, бе отделено място и за ситуацията на Църквите в Близкия Изток. По-специално бяха разгледани трудните условия на християнското малцинство, засегнато от икономически проблеми и проблеми по сигурността, които подтикват многобройни младежи да напуснат родните земи.

Стойността на християнското присъствие

По тази причина отец Патон подчертава, че „най-важното пастирско предизвикателство е да се накарат християните в Светата Земя да осъзнаят стойността на своето присъствие в една трудна и ангажираща територия. Християните – каза Патон – са онази част от обществото, които най-много желаят да се търсят мирни решения“.

Формирането на младежите

По време на работните сесии на Roaco бе обсъдена както икономическата помощ за Църквите и християнските общности в Близкия Изток, така и пастирската подкрепа и по-специално по отношение на формирането на младежите. Накрая отец Патон говори за съществената роля на католическите училища за формирането на младите и за диалога между младежите от различните вероизповедания.

20 Юни 2019, 11:30