Търси

Vatican News
Утешителят, Дух Светии, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко Утешителят, Дух Светии, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко 

Коментар на отец Йоан Хаджиев на Eвангелието за 26 май 2019

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани коментира Евангелието за VІ Пасхална неделя.

„Дух Светии ще ви напомни всичко, що съм ви говорил“ (Йоан 14, 23-29)

Евангелският откъс, предложен от VІ Пасхална неделя ни въвежда в двата предстоящи празника, с които ще завърши пасхалното време: идната неделя ще честваме Възнесението Христос, а по-идната Петдесятница. Текстът от Евангелието според Йоан ни представя момента, в който Исус подготвя своите апостоли за своето предстоящо „отпътуване“ до деня на неговото окончателно идване, в края на времената, за Страшния съд. Но междувременно Исус не оставя сами учениците си, уверявайки ги в своята близост чрез дара на Свети Дух, който ще изпрати над тях, както ни казва неделното евангелие. В послушанието към Светия Дух, ученикът Господен ще може да живее в истинската милосърдна любов, в любовта към Бог и ближния, осъществявайки така своето истинско призвание за освещаването на самия себе си и на другите.

Евангелският откъс за VІ Пасхална неделя коментира отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани.

VІ Пасхална неделя - 26 май 2019

***************

Скъпи братя и сестри,

Христос воскресе! В днешното евангелие Исус отговаря на въпроса на Св. Юда Тадей, защо се разкрива само на апостолите, а не на целия свят. Това е наистина парадокс, понеже мисията на Христос трябва да достигне до всички, за да ги спаси. Господ се разкрива само на тези, които пазят неговите думи, т.е. които постъпват според неговото учение. Този, който не обича Исус, не може да спазва неговите заповеди, понеже не иска да приеме Словото на живота и по този начин се отказва от спасението.

Наближава тържеството на Петдесятница и затова днешното Евангелие ни говори за Свети Дух. Исус ще изпрати на вярващите Светия Дух, който няма да ни учи на нови неща, но ще продължи мисията на Исус на земята чрез актуализирането на учението му през всички епохи и култури.

Исус, сбогувайки се с учениците си, им дава своя мир. Мирът е съвършеният дар, който ще даде Месията, Князът на мира. Мирът на Христос е постоянен и не зависи от конкретните обстоятелства, в които живеем. Той е дълбока и пълна радост, която ни дава сили да свидетелстваме за Евангелието до проливането на нашата кръв, така както се е случило с апостолите. Всички ние се нуждаем от мир в сърцата си, от мира, който само Бог може да даде, но ще го получим, ако вървим уверено по стъпките на Исус и сме отворени за действието на Светия Дух. Амин.


25 Май 2019, 16:28