Търси

Vatican News
2018-02-01 Abbazia Sankt Urban, Svizzera 2018-02-01 Abbazia Sankt Urban, Svizzera 

Швейцария: нови мерки на епископите срещу сексуалните злоупотреби

Генералната асамблея на Швейцарската епископска конференция одобри нови мерки за засилването на превенцията и разобличаването пред гражданските власти на сексуални злоупотреби.

Светла Чалъкова – Ватикана

Швейцарските епископи изострят директивите относно сексуалното насилие, като установяват абсолютното задължение за разобличаването на това престъпление пред правосъдието, премахвайки "правото на вето", дори ако е поискано от самите жертви.

Решението бе взето от епископите по време на тяхната пленарна асамблея, на която одобриха новото издание на „Водещите линии на Швейцарската епископска конференция и Съюза на религиозните настоятели на Швейцария относно сексуалните злоупотреби в църковния контекст“. Промените, които влизат в сила от 1 май 2019, се отнасят както за прибавянето на превенцията, така и за засилването на задължението за разобличаването на това престъпление. Предишните наредби на швейцарските епископи установяваха, че една възрастна жертва може да отстои едно своеобразно „право на вето“, противопоставяйки се на решението на епископите, генералните викарии и генералните настоятели за подаването на жалба пред съда. От сега нататък, възрастната жертва няма да има повече това „право“ и компетентните органи на Църквата ще трябва да денонсират пред компетентните обществени органи всички престъпления, с които са запознати. Досегашното правило бе прието по препоръка на терапевтите, които бяха поискали възможност за „вето“ за жертвите.

„Въпреки това – се чете във финалното  комюнике на Пленарната асамблея – практиката показа, че съществува риска за заглушаването на случая, освен реалната заплаха за други потенциални жертви в бъдеще. Това, което не е променено е безусловното задължение за денонсирането на всяко подозрение за педофилни действия над малолетни“.

Освен това епископите засилват и наредбите за превенцията, която трябва да бъде все „по-систематична“, посредством прилагането на конкретни мерки. Новите процедури предвиждат например „промени в определянето на договорите“ за работещите в църковните офиси.

02 Март 2019, 11:22