Търси

Vatican News
Латински ръкопис на страница от Евангелието Латински ръкопис на страница от Евангелието  

Коментар на отец Йоан Хаджиев на евангелието за неделя 3 февруари 2019

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани в София, коментира Евангелието за Четвърта обикновена неделя през годината.

"Исус, като Илия и Елисей е изпратен не само за Юдеите" (Лк. 4, 21-30)

Евангелието за Четвърта неделя през годината започва оттам, където завърши евангелският откъс миналата неделя. Нещо повече, повтаря последните думи казани от Исус миналата неделя, а именно, че прочетеното от Него „днес се изпълни“. Исус казва на своите съграждани, които Го видяха как расте и познават семейството му, че милосърдните думи на Исайя, не са думи забравени в миналото или далечни думи от бъдещето, а са думи от „днес“ с Него, който е пратен от Бог, за да изпълни всичко това. Неделният евангелски откъс коментира отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани.

***********

Скъпи братя и сестри,

Днешното Евангелие на IV обикновена неделя е продължение на разказа от миналата неделя. Чухме, че Исус каза в синагогата на своите земляци: „Днес се изпълни това писание, което чухте!”. Исус не само проповядва Божието царство, но той самият е това, което проповядва. Не е като другите пророци, които проповядват и обещават за „утре”. С идването на Исус на земята свършват старите времена, започва нещо ново, започва „днес”.

Тези нови времена са се усещали. Тези, които са слушали Исус в онзи ден в синагогата са разбрали, че става нещо ново. Въпреки че думите на Исус не са необичайни или странни. И всички остават в някаква необикновена ситуация от обикновените думи на Исус, от „благодатните Му думи, които излизаха от устата Му”. Но първоначалното им възхищение прераства в скептицизъм и невяра.

Слушателите на Исус в синагогата в Назарет побесняват, когато Исус се позовава на чудесата, извършени от пророците Илия и Елисей в полза на езичниците. Така Исус припомня отново всеобщия план на Бог за спасение, от който никой не е изключен. Само човек може да се самоизключи, когато прекалено се основава на човешките традиции, а не прегръща с цяло сърце вярата.

Днес Исус, чрез Своето слово, също стига до сърцето на човек, както онзи ден в Галилея. Нека да четем редовно Библията, за да можем да познаем Бог, а чрез него и самите нас! Амин.

 

02 Февруари 2019, 16:52