Търси

Vatican News
Латински ръкопис на страница от Евангелието Латински ръкопис на страница от Евангелието  

Коментар на отец Йоан Хаджиев на евангелието за неделя 17 февруари 2019

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани в София, коментира Евангелието за Шеста обикновена неделя през годината.

„Блажени бедните. Горко на вас, богати“ (Лк. 6,17.20-26)

Шеста обикновена неделя през годината ни говори за благословения и проклятия, за блаженства и неволи, за смърт и възкресение. В трите библейски четива, предложени от литургията, се преплитат противоположности, противоположни термини, които ни помагат да разберем къде е доброто и къде е злото, което трябва винаги да избягваме и никога да не се примиряваме с него. Отец Йоан Хаджиев коментира Евангелският откъс според Лука за шеста неделя през годината.

*******

Скъпи братя и сестри,

Днес Св. Лука ни разказва за тълпите от нещастни хора, които са наобиколили Исус и които са дошли от близо и далеч. Те искат не само да се изцерят, но и да Го чуят, т.е. да излекуват и душите си. Често ние възприемаме болните като нещастни хора, които трябва да бъдат съжалявани. Било им е отнето нещо, което ние притежаваме. Смятаме се за щастливи, понеже не сме едни от тях.

Всеки един от нас иска да бъда щастлив, затова и Исус прави своята прочута реч за блаженствата, т.е. за щастието. За нас щастливи са тези, които имат пари, престижна работа и добро семейство. Исус показва истинския извор на щастието - съединението с Бог чрез вярата. Истински щастливи са бедните духом, плачещите, отхвърлените заради Сина човечески... Както нееднократно е говорил Христос, вярата изисква да направим радикални избори в живота си, което няма да бъде безболезнено.    

Животът е наистина кратък и това прави всичко относително - както щастието, така и нещастието. Всяко нещо има свое начало и свой край. По един прекрасен начин развива тази идея книга Еклисиаст. Нищо земно не е в състояние да утоли жаждата на човешката душа за щастие. Бог, който е самото Добро, може само да ни направи вечно щастливи. За да се оставим да бъдем спасение от Исус, трябва да претърпим малко страдания тук на земята, за да бъдем възнаградени с вечното щастие в рая. Амин.   

16 Февруари 2019, 16:59