Търси

Vatican News
Църквата Дева Мария на милосърдието в Хавана, Куба Църквата Дева Мария на милосърдието в Хавана, Куба  (ANSA)

Кубинските епископи за референдума за нова конституция

„Всеки гражданин, със своят вот на отговорност и по съвест, трябва да допринесе за изграждане на общество, в което правата на всички кубинци да бъдат зачитани, и за достоен и благополучен живот с участие на всички, без изключение“. Този апел отправят кубинските епископи в своето послание предвид народното допитване, което ще се проведе на предстоящия 24 февруари за новата конституция на Република Куба.

„Не“ на дискриминацията

Епископите потвърждават „значението на Конституцията за бъдещето на народа“, като изтъкват, че „целта на конституцията е тя да опазва и гарантира упражняването на правата и задълженията на всеки гражданин, без никаква дискриминация, според международното право“.

Цялостна визия за брака и семейството

Католическите епископи в Куба дават приоритет на четири от темите, залегнали в конституционния текст: изключването на други форми на пълна реализация на човешкото същество, различни от социализма и комунизма; правилното разбиране на светската държава; цялостната визия за брака и семейството; икономика в услуга на общото благо“.

„Не“ на идеологиите

В преамбюла на конституционния текст, подложен на референдум, е добавено и твърдението, че „само при социализма и комунизма човешкото същество постига своето пълно достойнство“. Епископите коментират така: „категоричността на това твърдение, включено в текста, изключва ефективното упражняване на плурализма на мисълта спрямо човека и уредбата на обществото. Плурализмът трябва да бъде защитен от Конституцията, както е посочено в член 1“. Примасите припомнят и твърдението на Хосе Марти, който бе казал, че „конституцията е жив и практичен закон, който не може да се гради с идеологични елементи“.

Да се защитава религиозната свобода

Относно темата за светската държава, епископите казват, че „това твърдение не съответства на казаното в преамбюла на конституционния текст, което представя абсолютния характер на марксистко-ленинската идеология. Ето защо е добре да се припомни, че свободата на изповядване на собствената религия не означава само свобода да имаш религиозна вяра, а и да я  изповядваш публично, с респект спрямо другия“.

Да се зачита народната воля

Членове 81 и 82 от текста „отварят път за признаване в бъдеще на еднополовите бракове“. Според епископите по този начин не се зачита волята на мнозинството от кубинците, защитили „институцията на брака като съюз между мъж и жена“.

Икономика в услуга на общото благо

По последната тема за икономика в услуга на общото благо, епископите припомнят принципите на социалната доктрина на Църквата за универсалната съдба на общите блага и за цялостното развитие на човека и на семейството.

man / Fides

15 Февруари 2019, 09:05