Търси

Vatican News
50 години от Енцикликата на папа Павел VІ Humanae Vitae 50 години от Енцикликата на папа Павел VІ Humanae Vitae 

Руанда: Енцикликата на Павел VІ за живота, дар за бъдещето

От 9 до 10 февруари в Кигали, Руанда, се провежда Международна конференция по повод 50 години от публикуването на Енцикликата на папа Павел VІ Humanae Vitae.

Инициативата е организирана от архидиоцеза на Кигали и от Епископската конференция на Руанда, в сътрудничество с Фондация „Палотина за семейството4. Целта на конференцията е да подчертае голямото значение на пророческото учение за съпружеския живот, съдържащи се в последната Енциклика на свети Павел VІ.

Сред повече от 300 участници на конференцията ще се изкажат университетски преподаватели, богослови, представители на семейни движения и асоциации, пастирски движения, пастирски работници, принадлежащи към различни институти за богопосветен живот и общности за апостолски живот, които са се посветили на грижата и насърчаването на семейството, членове на енорийски групи за пастирска грижа сред семействата, така както и представители на отдели и комисии за семейството в диоцезите и Епископските конференции.

Послание на кард. Фарел към участниците

„Пастирската цел на Енцикликата – пише кард. Фарел, префекта на Ватиканското ведомство за миряните, семейството и живота – е недвусмислена: да предложи отново с един актуален език учението на Църквата за съпружеската любов и да даде отговор на културните промени, със специално внимание към въвеждането на медицинската и изкуствена контрацепция. Когато свети Павел VІ обнародва Humanae Viatae, никой не бе си представял, че тя ще бъде последната Енциклика от неговия понтификат. Сякаш е искал да гарантира с Humanae Vitae да гарантира последователността на неговото учение и за бъдещите поколения. В този смисъл, така както за нейната изключителна красота, учението съдържащо се в нея е вечно и безценно наследство за Църквата и човечеството“

08 Февруари 2019, 16:28