Търси

Vatican News
Латински ръкопис на страница от Евангелието Латински ръкопис на страница от Евангелието  

Коментар на отец Йоан Хаджиев на евангелието за неделя 6 януари 2019

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани в София, коментира Евангелието за празника Богоявление.

Една звезда води Мъдреците до Витлеем за да „открият родилият се Цар Юдейски и да му се преклонят“. Евангелист Матей в своето Евангелие прибавя: „като влязоха в къщата, намериха Младенеца с майка Му Мария и паднаха, та Му се поклониха“.

Пътуването от Изток, търсенето, звездата, появила се на Мъдреците, визитата при Спасителя и преклонението пред Него са етапите, през които народите и индивидите трябва да преминат по пътя към срещата със Спасителя на света. Светлината и неговия призив не са преминали, защото към тях ни препраща историята на вярата на всеки един от нас. Евангелският откъс за празника Богоявление коментира отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите Кармелитани.

**********

Скъпи братя и сестри,


Още от самото си рождение, Месията е отхвърлен от своя народ, а приет от езичниците, представени в днешното Евангелие от мъдреците. Появата на Исус предизвиква наистина големи контрасти. Мъдреците, които не са принадлежали към избрания народ, са били внимателни към Божиите вдъхновения, тръгват на път, намират Царя на юдеите и Му се покланят. Това е едно пророчество за обръщането на езичниците и за присъединяването им към новата Христова Църква.

От друга страна, реакцията на религиозните водачи на евреите е изключително трагична. Тяхната вяра в Месията, който ще дойде да спаси Своя народ и който е предречен толкова пъти от пророците, претърпява пълно корабокрушение. Целият Ерусалим e изтръпнал при вестта за новия цар, знаейки за жестокостта на цар Ирод и за неговата непреклонност към всеки съперник за трона му. Интересно е да се отбележи, че титлата „Цар на юдеите”, използвана от мъдреците, ще бъде използвана десетилетия по-късно от Пилат за надписа на Кръста, за да мотивира присъдата на Исус.

Днешното Евангелие ни припомня голямата истина, че за да срещнем Исус, трябва да тръгнем, да изоставим нещата, които ни дават „сигурност”, за да влезем в контакт със Спасителя. Този, който е прекалено сигурен в човешките си убеждения и се затваря за Божиите вдъхновения, рано или късно пропада във вярата си и пропуска срещата с Исус. Амин.
 

05 Януари 2019, 15:19