Търси

Vatican News
Латински ръкопис на страница от Евангелието Латински ръкопис на страница от Евангелието  

Коментар на отец Йоан Хаджиев на евангелието за неделя 20 януари 2019

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани в София, коментира Евангелието за Втора обикновена неделя през годината.
Коментар на Евангелието за неделя 20 януари - отец Йоан Хаджиев

Евангелието за Втора обикновена неделя през годината ни предлага откъса, разказващ за сватбата в Кана Галилейска (Йоан 2, 2-12).

По онова време, Исус и учениците Му бяха поканени на сватбата.
И когато се свърши виното, майката на Исуса Му казва: Вино нямат.
А Исус й казва: Какво има между Мене и тебе жено? часът Ми още не е дошъл.
Майка Му казва на слугите: Каквото ви рече, сторете.
А там имаше шест каменни делви, поставени по обичая на юдейското очищение, които побираха по две или три мери.
Исус им казва: Напълнете делвите с вода. И напълниха ги до горе.
Тогава им казва: Налейте сега та занесете на настойника на угощението. И те занесоха.
И когато настойникът на угощението вкуси от водата, сега превърната на вино, и не знаеше откъде беше, (но слугите, които бяха налели водата знаеха), настойникът на угощението повика младоженеца и му каза:
Всеки човек слага първо доброто вино, и по-долното след като се понапият; ти си задържал доброто вино до сега.
Това извърши Исус в Кана галилейска като начало на знаменията Си, и яви славата Си; и учениците Му повярваха в Него.
След това слезе в Капернаум, Той и майка Му, братята Му, и учениците Му, и там преседяха не много дни.

19 Януари 2019, 17:38