Vatican News
Исус Христос Вседържител: детайл от мозаечната композиция Деесис от ок. 1260 г.  в Църквата "Св. София" (Hagia Sophia) в Истанбул Исус Христос Вседържител: детайл от мозаечната композиция Деесис от ок. 1260 г. в Църквата "Св. София" (Hagia Sophia) в Истанбул 

„Правда, само правда търси“: молитвена седмица за християнско единение

„Правда, само правда търси“ (Второзаконие 16, 18-20). Текстове за Седмица за молитва за християнско единство и за цялата 2019 година, подготвени и публикувани съвместно от Папския Съвет за насърчение на християнското единство и Комисията за Вяра и Конституция при Световния съвет на Църквите.

КЪМ ВСИЧКИ, КОИТО ОРГАНИЗИРАТ СЕДМИЦА ЗА МОЛИТВА ЗА ХРИСТИЯНСКО ЕДИНСТВО

Търсете единството през цялата година

В Северното полукълбо, Седмицата за молитва  за християнско единство се чества от 18 до 25 януари. Тези дати бяха предложени през 1908г. чрез Пол Уотсън (Paul Wattson) така че да покрият периода между празника на Свети Петър и този на Свети Павел. Този избор има символично значение. В Южното полукълбо, където месец януари е период за лятна ваканция  се предпочита да се приеме друга дата, например някъде около Петдесятница  (това беше предложено от движението Вяра и Конституция през 1926г.), която представлява също така една символична дата за единството на Църквата.

Разчитайки на вашата  съобразителност и находчивост, ние ви насърчаваме да приемете тези текстове като покана да намерите и други поводи през годината, за да изразите степента на общението, което Църквите вече са достигнали и да се молите заедно, та да достигнете пълното единение, така желано от Христос.

Адаптирайте текстовете

Тези текстове са предложени и естествено при всеки удобен момент те могат да бъдат адаптирани към съответните реалности на различни места в различни страни. Разбира се извършвайки това, вие трябва да се съобразявате с литургичните практики и местните традиции, както и със социално-културния контекст на средата.  Една такава адаптация би трябвало естествено да бъде плод на екуменично сътрудничество. В много страни екуменичните структури  са вече изградени на място и позволяват този вид сътрудничество. Ние се надяваме, че възможността да се адаптира Седмицата за Молитва към местната реалност може да окуражи изграждането именно на такива структури и там, където те все още не съществуват.

Използвайте текстовете за Седмицата за Молитва за  християнско единство

§ За Църквите и за християнските общности, които служат заедно Седмицата за Молитва за християнско единство по време на една церемония, тази книжка предлага един модел за Екуменично Служение на Словото Божие.

§ Църквите и християнските общности могат също да си послужат за техните Служения с молитви или с други текстове за Екуменичното Служение на Словото Божие,  с текстовете предложени за Осемте дни, както и да изберете от молитвите в приложението на тази брошура.

§ Църквите и християнските общности, които честват Седмицата за молитва за християнско единство всеки ден от седмицата, могат да намират идеи в предложените текстове за Осемте дни.

§ Хората, желаещи да предприемат библейски обучения върху темата за 2019 година, могат естествено да се базират върху текстовете  и библейските размишления предложени за Осемте дни. Коментарите за всеки ден могат да приключат с една молитва за застъпничество.

§ За хората, които желаят да се молят насаме, текстовете съдържащи се в тази брошура могат да подхранят техните молитви и да им припомнят също, че те са в общение с всички тези, които се молят по света за едно по-голямо видимо единство на Църквата на Христос.

БИБЛЕЙСКИ  ТЕКСТ ЗА  2019 година

Второзаконие 16, 11 -20

И весели се пред Господа, твоя Бог, ти, син ти и дъщеря ти, робът ти и робинята ти, левитинът, който е в жилищата ти, и пришълецът, сирачето и вдовицата, които са среди тебе, на мястото, което избере Господ, Бог твой, за да пребъдва там името Му, помни, че ти беше роб в Египет и спазвай и изпълнявай тия наредби.

Седем дена празнувай празника Шатри, след като прибереш храната от гумното си и виното от жлеба си, и весели се в празника си ти, син ти и дъщеря ти, робът и робинята ти, левитинът и пришълецът, сирачето и вдовицата, които са в жилищата ти.Седем дена празнувай за Господа, твоя Бог, на мястото, което избере Господ, Бог твой, за да се призовава там името Му, понеже ще те благослови Господ Бог твой във всичките ти произведения и във всяка работа на ръцете ти, и ти само ще се веселиш.

Три пъти на година всяко мъжко трябва да се явява пред Господа, твоя Бог, на мястото, което избере Той в празника на Безквасници, в празника Седмици и в празника Шатри и никой не бива да се явява пред Господа с празни ръце, но всеки с дар в ръка, според Благословението на Господа, твоя Бог, каквото ти е дал Той.

Във всичките си жилища, които Господ, Бог твой ти даде, постави си съдии и надзиратели според колената си, за да съдят народа с праведна съдба, не извъртай закона, не гледай на лице и не вземай дарове, понеже даровете заслепяват очите на мъдрите и изопачават делото на правите. Правда, само правда търси, за да бъдеш жив и да завладееш земята, която Господ, Бог твой, ти дава. (Библията – Екуменичен превод – ЕПБ).

ВЪВЕДЕНИЕ В ТЕМАТА ЗА 2019 ГОДИНА

Правда, само правда търси
(Второзаконие 16, 18-20)

Всяка година християните по цялата земя се събират в молитвата, за да растат в единство. Ние правим това в един свят, където корупцията, користолюбието и неправдата създават неравенство и разделения. Нашата молитва е единна в един разпокъсан свят и в това има нещо много силно. Християните и общностите, от които и ние лично сме част,  често пъти стават съучастници в неправда и престъпления и при това ние заедно сме призвани да свидетелстваме правдата, за да бъдем инструменти за изцелителната благодат на Христос за този наранен свят.

Седмицата за Молитва за Християнско Единство за 2019 година беше подготвена от християните в Индонезия. Страна с население от 265 милиона жители, за които се смята че 86% са мюсюлмани, Индонезия е призната като държавата с най-силно мюсюлманско население. При това се наброяват около 10 % Индонезийци християни от различни вероизповедания. От гледна точка на населението и площта, която заема, Индонезия е най-голямата държава в Югоизточна Азия. Тя обхваща повече от 17 000 острова, 1340 отделни етнически групи и повече от 740 местни езика, но в този уникален плурализъм все пак е обединена с един национален език, Бахаса Индонезия  bahasa indonesia. Държавата е основана на пет основни принципа наречени Pancasila[1] и с девиз: Bhineka Tunggal Ika (Единство в многообразието). Чрез тяхното етническо, лингвистично и религиозно разнообразие Индонезийците прилагат принципа  gotong royong, т.е живот на солидарност и сътрудничество. Това означава да се споделят всички аспекти на живота, труда, мъките и радостите и всички Индонезийци да се считат за братя и сестри.

Тази все още нестабилна хармония понастоящем е изправена пред нови заплахи. Значима част от икономическия растеж на Индонезия в последните десетилетия се състоеше в една система фокусирана върху конкуренцията, това което контрастираше рязко с принципа за сътрудничество  - gotong royong.

Корупцията се проявява в много отношения. Тя засяга политиката и света на бизнеса с катастрофални последици за околната среда. Корупцията влияе особено върху правосъдието и прилагането на законите. Доста често онези, които трябва да насърчават справедливостта и да закрилят слабите всъщност правят точно обратното.  Това води до увеличаване на пропастта между бедни и богати; така тази богата на ресурси страна е изправена пред скандала значима част от населението й да е изпаднала  в ситуация на бедност. Както се казва в една народна индонезийска пословица: «Мишката може да умре от глад в хамбар пълен с ориз». В същото време често се претопяват някои етнически и религиозни групи с цел просперитет, което може да провокира напрежение. Една форма за радикализиране състояща се в това да се противопостави една част от населението на друга се разраства и изостря от злоупотребата на социалните мрежи, които демонизират отделни групи.

В този контекст християнските общности си възвръщат осъзнаването за тяхното единство и се ангажират заедно с несправедливата ситуация, като се стараят да заемат обща позиция. Същевременно тъй като сме изправени пред тези несправедливости, ние сме длъжни като християни да проучим нашите съучастници заедно с тях. Това става само, като се уповаваме на молитвата на Исус, « нека бъдат всички едно », за да можем да свидетелстваме изживяното единство в разнообразието. Именно чрез нашето единство в Христос ние ще можем да се борим с неправдата и да отговорим на потребностите на тези, които са станали нейни жертви.

Християните в Индонезия засегнати от тези въпроси смятат, че думите от Второзаконието, «Правда, само правда търси...» (виж Втор 16,18-20), добре преценяват тяхното положение и потребности. Преди да влезе в земята, която Бог му беше обещал Божият Народ подновява своя ангажимент към Завета, който Бог сключи с него.  Този цитат се включва в главата, която се отнася основно до празниците,  които народът на Завета ще трябва да служи. След всеки празник, ето какво ще трябва да прави народът: «И весели се в празника си ти, син ти и дъщеря ти, робът ти и робинята ти, левитинът и пришълецът, сирачето и вдовицата, които са в жилищата ти.» (Втор16,14 ; виж също и 16,11). Индонезийските християни се стремят да преоткрият този дух на истинския празник, който са познавали преди в техните общности. В края на тази просторна глава на Второзаконието може би изглежда странно да намерим два стиха отнесени към определянето на съдиите, но в индонезийския контекст отношенията между понятията за празниците, които са за всички и за правдата са твърде показателни. Като народ от Завета установен в Исус ние знаем, че насладите от небесната трапеза ще бъдат дадени на тези, които са гладни и жадни и са преследвани, заради правдата, защото  « тяхно е Небесното царство» (Мт 5,6.10).

Христовата Църква е призвана да бъде предвещание за това Царство, но нашето разединение ни пречи да го постигнем. Ние се проваляме като знак за любов за своя народ. Неправдата, която задълбочава разцепванията разкъсва индонезийското общество и същевременно подхранва разделенията на Църквата.   Ние се разкайваме за неправдата, която е причината за разделението, но като християни също вярваме в силата на Христос, който ни опрощава и ни изцелява. И така ние се събрахме пред Христовия Кръст, за да помолим за Неговата благодат да сложи край на неправдата, както и да помолим за Неговото милосърдие да опрости греховете причинени от нашите разделения.

Размишленията за осемте дни и Служението ще се съсредоточат върху избраната тема. Като ни позволят да задълбочим нашето размишление върху единството и правдата, присъщата тема за всеки ден е грижливо подбрана, за да покаже конфликтите породени от неправдата. Следователно темите, които ще бъдат разгледани са следните:

Първи ден:              Нека тече като вода правосъдието (Ам 5,24)

Втори ден:               Но думата ви да бъде: 'Да, да или Не, не' (Мт 5,37)

Трети ден:               Щедър и  милостив е Господ (Пс144,8)

Четвърти ден:         А се задоволявайте с това, което имате (Евр 13,5)

Пети ден:                 За да благовести на бедните  (Лк 4,18)

Шести ден:              Творец на всичко, Името Му е Господ Саваот (Йер 10,16)

Седми ден:              Жено, голяма е вярата ти! (Мт 15,28)

Осми ден:                Господ е моя светлина и мое спасение (Пс 26,1 )

 

ПОДГОТОВКА НА МАТЕРИАЛИТЕ  ЗА СЕДМИЦА ЗА МОЛИТВА ЗА ХРИСТИЯНСКО  ЕДИНСТВО  ПРЕЗ  2019

Подготвителната работа за материалите касаещи темата на Седмицата за молитва за насърчаване на християнското единство тази година бе поверена на представителите на различни християнски общности от Индонезия. Тази екуменична работна група беше съставена от Общността на Църквите от Индонезия (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, PGI= ОЦИ) председателствано от Преподобната д-р Хенриет Т. Хютабарат Льобанг (la Rév. Dr. Henriette T. Hutabarat Lebang), и от Конференцията на Католическите Епископи  в Индонезия (Konferensi Waligereja Indonesia, KWI= ККЕИ) председателствана от Mgr Игнатий Сюхарио (Ignatius Suharyo). Ние изразяваме нашата специална благодарност към ръководителите на двете организации ОЦИ (PGI) и KWI (ККЕИ), както и на всички, които допринесоха за подготовката на тези материали:

-       Г-жа Rahel Daulay, M.L.M. (Църковен музикант и Професор в Теологичната Семинария на Джакарта,  Методистка Църква на Индонезия)

-       Преп. Д-р Junifrius Gultom (Директор, Програма за Висше Образование в Теологична Семинария Бетел на Индонезия, Бетелска Църква на Индонезия )

-       Преп. Д-р Justitia Vox Dei Hattu (Професор в Теологичната Семинария на Джакарта и Пастор в Протестантската молюска Църква )

-       Преп. Д-р Henriette T. Hutabarat Lebang (Генерален Председател на Общността на Църквите от Индонезия, Църква Торая)

-       Преп. Irene Umbu Lolo, M. Th. (Пастор на Християнската Църква на Сумба)

-       Г-н. Williams Bill Mailoa, S.Si. (Теолог) (Член на Катедрата за Литургия и Религиозна музика, Християнската Църква на Индонезия)

-       Преп. Pdte Yolanda Pantou (Член на Комисията Вяра и Конституция и Пастор на Християнската Църква на Индонезия)

-       Преп. P. Yohanes Rusae, Lie.Lit. (Секретар на Литургичната Комисия на Конференцията на  Католическите Епископи в Индонезия)

-       Г-жа Susan Fr. Sahusilawane, S.Si. (Теолог) (Член от персонала на World Vision Indonesia и от Ресурсния Център за Литургия и Религиозна музика в Теологичната Семинария на Джакарта, Християнска Протестантска Църква на Западна Индонезия)

-       Преп. P. Àgus Ulahay (Изпълнителен секретар на Комисията за Екуменични и междурелигиозни въпроси, Конференцията на  Католическите Епископи в Индонезия)

-       Преп. Sri Yuliana, M. Th. (Изпълнителен секретар на Единство и Обновяване на Църквата, Общността на Църквите от Индонезия, Християнска Църква в Южна Суматра).

Материалите за Седмицата за Молитва за Християнско Единство за 2019 година бяха представени от местната работна група на международен екип под общата егида на Комисията Вяра и Конституция на Световния Съвет на Църквите и Папския Съвет за Насърчаване на Християнското единство. По време на тази среща, която се проведе в Къщата за гости на Общността на Църквите от  Индонезия, проектът за текстовете бе преразгледан и приключен.

Международният екип имаше възможност да служи заедно с общностите на  Gereja Toraja Jemaat Kota и на Gereja Katolik Santo Yakobus, разположени и двете в Kelapa Gading, в Джакарта. Посещение в Парка на Миниатюрите на Красива Индонезия позволи на международния екип  да се запознае с разнообразието и богатството на различните култури и религии на индонезийския народ, както и с основните принципи, които обединяват тази голяма нация. Сесия за обмяна на опит с членовете от Християнския Индонезийски Форум също обогати нашите представи  за екуменичното братство на Църквите в Индонезия и за тяхната роля в изграждането на справедливо и мирно индонезийско  общество.

В последния ден от срещата международният екип имаше възможността да въведе Седмицата за Молитва за Християнско Единство, както и прилагането й в различен контекст, при студенти и членове на факултета на Богословската Семинария на Джакарта, така и при ръководителите на Църквите и техни миряни, в кампуса на същата семинария. Членовете от персонала на Комисията Вяра и Конституция на Световния Съвет на Църквите също направиха представяне на документа на Вяра и Конституция  Църквата към една обща визия,  който беше преведен на индонезийски  - Bahasa Indonesia.

Международният екип би искал да благодари на отговорниците от Общността на Църквите от Индонезия за щедрото гостоприемство в Къщата за гости, както и на членовете на персонала, които направиха техния престой толкова приятен, а именно на Преп. Sri Yuliana и  г-н.  Abdiel Tanias. Ние също така искаме да изразим нашата признателност за оказаната подкрепа от членовете на персонала на Конференцията на Католическите Епископи и по-специално на Преп. P. Agus Ulahay. Ние също таса сме благодарни и на ръководителите и на членовете от персонала на Богословската Семинария на Джакарта, които ни помогнаха да организираме един полудневен семинар в техния кампус.

ИКУМЕНИЧНО СЛУЖЕНИЕ

Въведение

Това Служение има за цел да подчертае значимостта за преминаване от нашите  дискусии за единство, правда и милосърдие към действия и конкретни ангажименти за единство, правда и милосърдие в нашия личен живот, както и в живота на нашите християнски общности.

В подготовката на Служението трябва да се вземат предвид два елемента.

Първият се отнася до избора на четци на Молитвата за покаяние. Важно е първият четец (Ч l) да бъде ръкоположен служител  или ръководител в общността, а останалите двама четци могат да бъдат от събраното множество за Служението.

Вторият елемент се отнася до символичният литургичен акт предвиден след Ангажимента за Единство в Правда и Милосърдие. Трябва да имате грижата да предвидите две карти или два етикета за всяко лице. По време на Служението участниците ще бъдат призовани да размишляват за свой начин как да се ангажират да представят конкретен акт за справедливост, милосърдие или единство. Тогава ще бъдат поканени да впишат и в двете си карти какъв ще бъде техния личен ангажимент. Всеки участник ще закачи едната от картите върху дрехата си, а другата ще бъде събрана под формата на дароприношение. Всички събрани карти ще бъдат положени под Кръста. В края на Служението, всеки участник ще получи една карта на излизане от църквата, за да се моли за ангажимента на някой друг от събраното множество.

Ход на Служението

Правда, само правда търси

(Второзаконие 16,18-20)

С    Служещ

Н    Народ

Ч    Четец

Покана за молитва

С   Да се помолим на Бог Троица.

Боже, Отче наш, Ти увенчаваш Твоето сътворение с правда и милосърдие

Н   Ние идваме да Ти служим.

С    Господи, Исусе Христе, Твоят Кръст дава отново живот и носи правда

Н   Ние идваме да Ти служим.

С   Свети Душе, Ти вдъхновяваш  сърцата ни, за да действаме  с правда,

Н   Ние идваме да Ти служим.

С    Нека благодатта на Господ Исус Христос,

Любовта на Бог-Отец и общението на Свети Дух да бъдат винаги с всички вас.

Н    Както и с теб (Вас) ((И с твоя дух)).

Химн за събирането  (да се избере на местно ниво)

Слово за откриване

С    Ние, които сме християни от отделни общности, се събираме тук, за да се молим за единство. Тази година темата за Седмицата за молитва за Християнско Единство, избрана от Църквите в Индонезия, е: « Правда, само правда търси». Тази тема е необходима, като се вземат предвид повтарящите се ситуации, които доведоха до разделения и конфликти. Когато се молим заедно ние си припомняме, че като членове на Тялото Христово сме призвани да търсим и въплъщаваме правдата. Нашето единство в Христос ни прави способни да вземем участие в борбата за правда и да насърчаваме достойнството на човешкия живот.

Химн за възхвала

Молитва за покаяние

С    Възлюбени братя и сестри, нека да признаем пред Господ, че сме съгрешили и да умоляваме за Неговата прошка, за да може нашата молитва да бъде приятна за Бог.

Ч 1 (прочетена от ръкоположен служител или ръководител  на общността)

Боже на милосърдието,

Ти ни избра да бъдем пастири на Твоето стадо. Исус, Твоят Син ни предписа да действаме с правда. Ние осъзнаваме, че в нашата служба се случва да се отнасяме несправедливо към тези, които са ни поверени, когато ние отдаваме приоритет на тези, които са ни близки, или пък на тези, които заемат по-високо място в обществото, или когато пренебрегваме пришълците, бедните и най-ощетените в обществото, както и когато се страхуваме да защитаваме потиснатите или когато  злоупотребяваме с църковни средства. Всички тези действия карат хората са се отвърнат от твоята Църква.

Господи, помилуй.

Н        Господи, помилуй. (Този отговор може да бъде и изпят.)

Ч2 {прочетено от член на събраното множество)

Боже на любовта,

Ти ни събра като овци от Твоето стадо. Исус, Твоят Син ни предписа да се обичаме едни други, за да покажем, че ние сме Негови ученици. Ние признаваме, че пренебрегвахме Неговото нареждане за любов: считайки членовете на другите Църкви за съперници; поддържайки враждебно отношение едни  към други и бивайки нерешителни в прощаването, обезпокоени само за нашите лични интереси, пренебрегвайки нуждите на нашите братя и сестри, изключвайки тези, които не споделят нашата гледна точка. И нашите поведения така укрепват стените на разделението, които съществуват между нас.

Господи, помилуй.

Н        Господи, помилуй.  

Ч 3 (прочетено от някой друг от общността)

Боже на благодатта,

Ти ни нареди да превърнем нашият общ дом в място за правда за всички. В щедростта на Твоята любов, Ти изля върху праведните и неправедните, а чрез Исус Ти ни научи да обичаме без разлика. Ние признаваме, че сме пренебрегвали следването на това учение, като не зачитахме нашия ближен и разпространявахме неточни информации в  различни социални мрежи; като подкопавахме социалната хармония. Нашето поведение рискуваше да преобрази света в неплодородна почва, която повече не може да служи на Твоята правда за цялото сътворение.

Господи, помилуй.

Н        Господи, помилуй.  

С         Нека Всемогъщият Бог се смили над нас, да ни прости греховете и да ни отведе към вечен живот.

Н        Амин.

Химн/Песен/Музика за размишление

Проповядване на Божието Слово

Първо четиво: Второзаконие 16,11-20

Отговарящ  Псалм : Пс 81,1-8 {прочетен или изпят)

Рефрен : Дигни се, Боже,  съди земята.

Бог застана в събранието на боговете,  сред боговете произнесе съд: « Докога ще съдите несправедливо и ще показвате пристрастие към нечестивците? »

Рефрен : Дигни се, Боже,  съди земята.

Давайте правосъдие на сиромах и сирак, бъдете справедливи към потиснат и беден; отървайте сиромаха и бедния; изтръгвайте го из ръката на нечестивците.

Рефрен : Дигни се, Боже,  съди земята.

Не знаят не разбират в тъма ходят,

Всички земни основи се клатят.

Рефрен : Дигни се, Боже,  съди земята.

Аз рекох: вие сте богове,

вие сте всички синове на Всевишния;

но вие ще умрете като човеци,

и ще паднете като всички князе.

Дигни се, Боже, съди земята,

защото Ти ще наследиш всички народи!                                                             

Рефрен : Дигни се, Боже,  съди земята.

Второ четиво : Римляните 12,1-13

Алилуя (изпято)

Четене от Евангелието: Лука 4,14-21

Алилуя (изпято)

Проповед

Ангажимент за правда, милосърдие и единство  

С         Исус  Христос  моли за единството на Своите ученици.                                   

Дарът на Неговия живот е правда за света.

Ч 1     Като членове на Тялото Христово ние сме призвани

да вървим заедно по Неговите пътищата.

Ч 2     Нека да слушаме Неговия призив.

Н        Свети Душе, подкрепи ни да действаме заедно.

Ч1      Като членове на Тялото Христово ние сме призвани

да живеем освободени от любовта към парите, 

Ч 2      Да разчупим кръга на алчността и да живеем в простота

и да сме доволни от това, което имаме

Н         Свети Душе, подкрепи ни да действаме заедно.

Ч 1     Като членове на Тялото Христово ние сме призвани да известяваме

освобождаването на пленниците и жертвите на всички форми на насилие.

Ч 2      Нека им помогнем да живеят в достойнство.

Н         Свети Душе, подкрепи ни да действаме заедно.

Ч 1     Като членове на Тялото Христово ние сме призвани

 да предлагаме гостоприемство на пришълците.

Ч 2      Да надминем себе си и да почитаме другите.

Н        Свети Душе, подкрепи ни да действаме заедно.

Ч 1     Като членове на Тялото Христово ние сме призвани да известяваме

Благата Вест на цялото сътворение.

Ч 2       Нека да закриляме живота и красотата на Божието сътворение.

Н        Свети Душе, подкрепи ни да действаме заедно.

С         За да изпълним ангажимента, който сме поели лично да работим заедно за правда, вие сте поканени да отбележите писмено вашия собствен ангажимент и върху двете карти. Ние ви молим да запазите едната за вас и да я прикрепите върху дрехата си. Другата ще бъде събрана и поднесена като дароприношение.

(Може да се предвиди една песен за единството и или за правдата, докато членовете на събраното множество закрепят своя изписан ангажимент върху дрехата си.)

Дароприношение

С         Това, което Господ изисква от теб: не е нищо друго освен да спазваш закона,  да работиш справедливо, да обичаш милосърдни дела и смирено да ходиш пред твоя Бог  (Михей  6,8) Ние се ангажираме да вършим праведни дела.

(Хората, които са ангажирани с това събират в този момент вторите карти и ги отнасят с процесия, за да ги поставят под Кръста.)

С    Боже на благодатта,

Ти ни показа Твоето състрадание и Твоята загриженост за цялото сътворение. Твоята любов ни вдъхновява да поднесем тези ангажименти: искаме да действаме справедливо, обичайки  другите  от все сърце, независимо от техния културен, етнически или религиозен произход. Приеми нашите дароприношения и им дай да се преобразят в действия за единството на Твоята Църква. Молим Те за това, чрез Твоя Син Исус Христос, Който живее с Теб в силата на Свети Дух, Един Бог от векове за векове.

Н Амин.

Знак на Мира

(Председателстващият кани членовете на събраното множество да си разменят знака на мира, за да могат да изповядат тяхната вяра заедно.)

Символ на вярата Никея-Константинопол

 Молитва за застъпничество

С    Нека  извисим към Господ нашата обща молитва

за Църквата и за нуждите за цялото човечество.

Ч    От острови и океани,

Боже, Създателю на живота, ние Те обожаваме.

През всички  планини и долини,

Боже, Спасителю на света, ние Те възхваляваме,.

С всички езици от всички страни,

Благодарим Ти, Боже, Утешителю на тела и души.

Ние идваме при Теб, носейки бремето си и с нашите надежди.

Днес, ние Те молим:

Н    О, Боже, чуй нашата молитва и ни дай Твоята любов.

Ч    Ние молим за тези, които живеят в неправда.

Насърчи ни да им помогнем да издигнат глас

и да подкрепим тяхната надежда.

Ние молим за тези, които продължават да вършат неправда.

Нека Твоята доброта да изпълва сърцата ни

и да ни превърне в дейци за мир и  свобода.

Ние молим за всички институции и хора ангажирани с правосъдието.

Дай ни  да действаме справедливо, според Твоето слово.

Днес ние Те молим :

Н    О, Боже, чуй нашата молитва и ни дай Твоята правда.

Ч    Молим Те за видимото единство на Църквата.

Нека според молитвата на Исус, ние да бъдем едно

и да работим заедно, за да дойде Твоето Царство.

Днес ние Те молим:

Н    О, Боже, чуй нашата молитва и ни дай страданието за единството.

Ч    Ние Ти благодарим  за многобройните цветове, култури и обичаи,

които са наши в този свят.

В нашето разнообразие, събери ни  чрез Твоята любов. 

Направи ни способни да действаме заедно, за да защитим живота

и дай този свят да стане огнище за правда и мир за цялото човечество.

Днес ние те молим:

Н    О, Боже, чуй нашата молитва и ни дай Твоя мир.

       Молитвата на Господ / Отче Наш

Химн / Песен

Изпращане

С    При излизане ще получите карта с ангажимент. Ние се обръщаме с молба,  да се молите за ангажимента, който е изписан върху тази карта.

Благослов

С    Нека Бог ви обгърне с любовта Си и да бликне от вас доброта.

Нека Бог да ви възпламени с куражи да ви превърне в дейци за правда и мир.

Нека Бог ви даде смирение, за да постоянствате в поддържането на единството.

Н  Амин !

(В момента, когато всеки участник си тръгва да му се даде една от картите с ангажиментите на останалите участници.)

БИБЛЕЙСКИ   РАЗМИШЛЕНИЯ  И  МОЛИТВИ  ЗА „ОСЕМТЕ ДНИ“

Първи Ден

Нека тече като вода правосъдието

(Амос 5,24)

 Амос  5,22-25

 Лука  11,37-44

Размишление

Християните понякога са твърде ангажирани да се молят и да служат, но по-малко загрижени за бедните и маргинализираните. Случва ни се да се молим в Църквата, но същевременно да потискаме нашите братя и сестри, или пък да злоупотребяваме с околната среда. Християните от Индонезия признават, че в тяхната страна някои хора така полагат усилия да практикуват тяхната вяра, че се стремят да подчинят на нея и други вероизповедания, включително и чрез насилие. Но в Евангелието на Лука, Исус ни напомня, че външно показваме своето истинско почитание към Бог, само когато действаме справедливо. Той строго осъжда тези, които пренебрегват това задължение.

В пророчеството на Амос. Бог отхвърля богослужението на онези, които пренебрегват правдата и въпреки това биха искали да « тече като вода правосъдието, и правдата като силен поток» (5,24). Пророкът подчертава абсолютната връзка, която трябва да съществува между богослужението и  действията, извършени според правдата. Когато християните работят заедно, за да чуят вика на бедните и потиснатите, тогава те израстват в общение едни с други и с Бог Троица.

Молитва

Боже на вдовицата, на сирака и пришълеца,

Ти ни показа пътя на правдата.

Помогни ни да следваме Твоите пътища,

и като практикуваме правдата да Ти служим.

Понеже ние сме християни заедно,

Дай ни да Ти служим не само със сърце и душа,

но и чрез нашите действия.

Нека Светият  Дух да ни подкрепя и да ни води,  

за да работим за правдата,  където и да сме,

за да може много хора да бъдат подкрепени чрез това, което ние правим.

 Молим Те в името на Исус Христос. Амин.

Втори Ден

Но думата ви да бъде: „Да, да“ или „Не, не“

(Матей 5,37)

Ефесяните 4,22-25 

Матей  5,33-37

Размишление

Насилието към другите човешки същества не се ограничава само с физическа агресия или кражби, но то се състои също и в клюките и злонамерените слухове. Социалните мрежи направиха възможно неистините да се разпространяват мигновено сред широка аудитория. Християните в Индонезия осъзнават, че това може да позволи на някои религиозни групи, включително и християни да разпространяват лъжи и предразсъдъци срещу други религиозни групи. Страхът и опасението от репресии могат да накарат хората да се въздържат да защитават истината и да ги принудят да замълчат пред несправедливи и лъжливи изявления, които са предназначени да пораждат страх.

Исус уверено заявяваше: «Но думата ви да бъде: „Да, да“ или „Не, не“, каквото е повече от това, то е от Лукавия». Измамата унищожава добрите взаимоотношения между хората и между групите, включително и между Църквите. Безчестието смущава единството на Църквата. Посланието до Ефесяните ни напомня, че ние сме части взаимно свързани по между си. Това е призив към християните да бъдем честни и отговорни едни към други, за да можем да израстваме в братството. Ако действаме така не духа на Лукавия, а Божият Свети Дух ще ни придружава.

Молитва

Боже на правдата,

Дай ни мъдростта да разграничим  доброто от злото.

Нека сърцата ни да бъдат  водени от честността

Така че устните ни да говорят истината.

Дай ни смелост да изберем  искреността,

Дори когато другите ни се противопоставят.

Предпази ни да не разпространяваме лъжи;

Напротив направи ни дейци за единство и мир,

Които разпространяват Благата Вест на всички.

Молим Те в името на Твоя Син, Исус Христос. Амин.

Трети Ден

 Щедър и  милостив е Господ

(Псалм  144,8)

Псалм 144,8-13

Матей  1,1-17

Размишление

«Благ е Господ към всички, и Неговите щедрости са върху всичките Му дела.», казваше Псалмистът, като провъзгласяваше така Божията любов, която надхвърля границите на етноса, културата, расата и дори на религията. Историята за родословното дърво на Исус в Евангелието на Матей отразява тази широка перспектива. Тогава древните култури често са считали жените за по-долни същества, или пък като собственост на техните бащи или съпрузи, Матей посочва четири жени сред прародителите на Исус, от които две Рут и Рахаб бяха езичници. Други трима наследници от списъка пък бяха известни, заради греховното си поведение, включително Цар Давид, който е извършил  прелюбодейство. Фактът,  че са изброени в родословното дърво на Исус и се включват в човешката история на Бог, означава, че Бог взима под внимание всеки човек в Своя  план за спасение, независимо дали е мъж или жена, праведник или грешник,  независимо от неговото минало.

Индонезия е държава съставена от повече от 17 000 острова и от  1 340 етнически групи, и Църквите често са разделени според етнически критерии. Тази изключителност може да накара някои да повярват, че те са единствените притежатели на истината, а това наранява единството на Църквата. Докато етническия и религиозен фанатизъм се разрастват, духът на нетолерантност също бързо се разпространява като цяло в съвременния свят, християните могат да бъдат в служба на човешкото семейство, като се обединят,  за да свидетелстват универсалната любов на Бог и да провъзгласяват заедно с псалмиста, че «щедър и милостив е Господ " към всички.

Молитва

Боже Единородни, Отец, Син и Свети Дух,

Ние Те възхваляваме за Твоята необятна слава проявена в цялото творение. 

Дай ни открито сърце, за да приемаме всички,  които са познали дискриминациите.

Помогни ни да израснем в любовта,

преодолявайки предразсъдъци и несправедливости.

Дай ни благодатта да зачитаме уникалния характер на всяка личност,

За да може в нашето разнообразие, ние да изпитаме единството.

Молим Те, чрез Твоето Пресвято Име. Амин.

Четвърти Ден

А се задоволявайте с това, което имате

 (Евреите 13,5)

Евреите13,1-5

Матей 6,25-34

Размишление

Авторът на Посланието до Евреите предупреждава за прекомерната любов към парите и материалните блага. Изправени пред нашата склонност да мислим, че ние все нямаме достатъчно, текстът ни припомня за Божието провидение и ни уверява, че Бог никога няма да изостави Неговото творение. Чрез плодородието на земята, в реките и моретата, Бог със Своята доброта предвижда храната и прясната вода, които са необходими за препитанието на всички същества и въпреки това на много хора им липсват тези основни потребности. Слабостта и алчността на човека често пъти водят до корупция, несправедливост, бедност и глад.Това може да бъде изкушаващо вместо да се породи грижа към другите и да споделим нашите блага с тях, ние да трупаме пари, храна и природни ресурси само за  себе си, за нашия народ или  нашата етническа  група.

Обаче Исус ни учи да не се грижим първо за материалните блага. Ние по-скоро трябва да търсим Божието Царство и това, което го характеризира с увереността, че нашият Небесен Отец ще ни даде необходимото. През последните години някои Църкви в Индонезия предоставиха различна финансова, хуманна и образователна подкрепа на малките Църкви в селските райони. Чрез този прост конкретен пример за взаимна любов, те показват, че тяхното единство с техните братя християни е дар от Бог за Неговата Църква. Когато живеем по-просто без да притесняваме да печелим повече пари, отколкото ни трябват или да трупаме повече ресурси за бъдещето, ние можем да направим така, че земята нашият общ дом да бъде по-справедлива.

Молитва

Боже милостиви,

Ние Ти благодарим за щедрите дарове.

Дай ни благодатта да приемаме всички Твои  благословии 

с простота и скромна признателност.

Направи ни способни да сме доволни и да можем а споделяме с другите, които са в нужда,

за да можем всички да изпитаме единство в любовта,

която  идва от Теб, нашият Бог Троица,

който  живее  и  царува  от векове  за векове. Амин.

Пети Ден

За да благовести на бедните

(Лука  4,18)

Амос 8,4-8 

Лука  4,16-21

Размишление

Пророк Амос критикуваше търговците, които използваха  измама и експлоатираха бедните, за да получат максимална печалба. Амос подчертаваше също така, че Бог наблюдава внимателно техните злонамерени действия и никога няма да ги забрави. Бог слуша плача на жертвите на несправедливостта и никога не изоставя, тези към които се отнасят несправедливо и ги експлоатират.

Ние живеем в един глобализиран свят, където маргинализацията, експлоатацията и несправедливостта са широко разпространени. Пропастта между бедните и богатите се разширява с всеки изминат ден. Икономическият растеж се превръща в решаващ фактор във взаимоотношенията на хората, на народите и в социалните групи. Икономическите въпроси често пъти предизвикват напрежение и конфликти между тях. Трудно е да се живее в мир, когато няма правда.

По силата на общото кръщение ние всички споделяме като християни пророческата мисия на Исус: да проповядваме Благата Вест на бедните както с думи, така и с дела. Ако приемем тази мисия,  Духът Господен се полага върху нас и ни прави способни да работим за правда. Нашето достойнство на християни ни призовава да говорим и да действаме така, че думите съдържащи се в свитъка на пророк Исая, провъзгласени от Исус в Назарет, да се изпълняват ежедневно в това което се възприема от тези, които ни заобикалят.

Молитва

Боже, Отче наш, Прости нашата жажда за власт

И ни освободи от изкушението да потискаме другите.

Чрез Твоя Дух на общение,

Помогни да бъдем солидарни с ближния,

И така да работим с Твоя Син Исус Христос

За да изпълним Твоето обещание за освобождение от бедност и потисничество.

Ние Те молим в Неговото Име. Амин.

Шести Ден

Творец на всичко, Името Му е Господ Саваот

 (Йеремия 10,16)

Йеремия 10,12-16

Марко    16,14-15

Размишление

Създаденият свят проявява невероятната Божия сила. Величието на Бог става явно в и чрез цялото сътворение: «Творец на всичко, Името Му е Господ Саваот».

Днес ние преживяваме сериозна екологична криза на планетата, която заплашва оцеляването на природата. Водени от алчността си много хора експлоатират сътворението отвъд неговите възможности. В името на напредъка повалят цели гори, а замърсяването унищожава земята, въздуха, реките и моретата, прави селското стопанство невъзможно, а прясната вода неоткриваема, което пък от своя страна причинява смърт на животните. В тази връзка е подходящо да напомним, че след Своето Възкресение, Исус ангажира Своите ученици да проповядват Благата Вест «на всички творения». Никаква частица от сътворението не убягва от Божия замисъл да направи всичко ново. И тогава ние трябва да преминем от тенденцията  да експлоатираме сътворението към нагласата да го ценим и да се помирим с него.

Движенията, които съществуват сред верните от различни религии в Индонезия и на много други места подтикват християните да насърчават Църквите и отговорниците да заемат позиция за опазване на околната  среда и да се противопоставят на  злоупотребите с нея. Това обединява християните в свидетелството дадено пред техния Създател, защото  Той е «Творец на всичко". Когато ние се обединим с други християни, за да защитим нашия общ земен дом, ние не се обединяваме водени от милитаризъм, а изпълняваме заповедта на Господ: да проповядваме на цялото сътворение Благата Вест за Божията любов, която изцелява и възстановява.

Молитва

Боже на любовта,

Чрез Твоето Слово всичко е създадено.

Ние Ти благодарим за вселената,

Която показва Твоята слава, красота и доброта.

Дай ни мъдростта да напредваме с благост по земята

И да бъдем заедно пророци на Твоята Блага Вест за цялото сътворение. Амин.

Седми Ден

Жено, голяма е вярата ти!

 (Матей 15, 28)

1 Самуил 1,13-17

Матей 15,21-28

Размишление

Илий се заблуждава за дълбочината и страстта на молитвата на Ана и я обвинява като приема нейните смирени тихи умоления за пиянски брътвежи. Но в отговор тя го моли да не я отпраща като «нищожна жена», тя така добре му отвръща с доброта, че той я изпраща с благослов. По същия начин, когато Ханаанката идва да помоли Исус да изцели дъщеря й, Той започва в началото да  я отстранява, като й казва, че е дошъл само за Неговия народ. И все пак тя настойчиво моли и  Го умолява, докато накрая Исус признавайки, че нейната вяра е голяма, удовлетворява молбата й.  И в двата случая една жена отхвърлена и отсъдена за недостойна в първия момент успява да произнесе пророчески думи, които смекчават сърцата и донасят  изцеление и почтеност.  

Маргинализацията и поставянето встрани на гласовете на някои жени продължава и днес. И дори в лоното на нашите Църкви, ние често ставаме съучастници на култури, които пренебрегват и неоценяват жените. Като осъзнават собствените си пропуски в тази област християните осъзнават ужаса от насилието над жени и деца, изтръгнати на сила от домовете им и изпратени като жертви на трафик в други земи.  Тези хора, както и много други работници мигранти често пъти са третирани като по-нисши от човешките същества и се оказва, че техните основни човешки права не се зачитат. През последните години Църквите в Индонезия започнаха да действат заедно срещу трафика на хора и сексуалната злоупотреба  с малолетни. Техните усилия и тези на верните от другите религии са още по-наложителни като се има предвид, че броят на жертвите в някои райони от тяхната страна нараства всекидневно.

Когато християните се събират, за да се молят и да изучават Писанията, като наистина слушат Божието слово те откриват, че Бог говори също и днес чрез вика и призивите на най-малтретираните от обществото. Слушайки заедно призива на Бог, те са насърчени да се обединяват, за да действат заедно срещу бича на трафика на хора и срещу другите злини.

Молитва

Боже на благодатта,

Ти си извор на човешко достойнство.

С твоята благодат и сила

Думите на Ана смекчиха сърцето на свещеник Илий ;

с Твоята благодат и сила

Думите на Ханаанката отведоха Исус да изцели дъщеря й.

Тъй като търсим начин да покажем единството на Църквата,

Дай ни смелост да отхвърлим

Всички форми на насилие над жените

И да служим даровете на Свети Дух

които жените поставят в служба на Църквата.

Молим Те, чрез Исус Христос, нашият Господ,

Който живее и царува с Теб и Свети Дух,

Сега и във веки веков. Амин.

Осми Ден

Господ е моята светлина и мое спасение

(Псалм 27,1)

Псалм 27,1-4

Йоан  8,12-20

Размишление

През тези осем дни за Седмицата за Молитва за насърчаване на Християнското Единство всекидневните размишления са ориентирани към определен брой трудни ситуации, пред които светът е изправен днес, такива като алчността, насилието, изолацията, експлоатацията, бедността, замърсяването на околната среда, глада и трафика от всякакъв вид. Църквите в Индонезия приемат също тези въпроси като предизвикателства, пред които са изправени всички християни. Те признават и изповядват, че някои от тези грехове също са опетнили и живота на техните Църкви, което е наранило тяхното единство и намалило свидетелстването им пред света. В същото време те достигат до многобройни обещаващи примери дадени чрез Църквите, които се събират, за да свидетелстват тяхното единство в Христос. Християните от други части на света могат да цитират други примери като вземат предвид своята собствена ситуация.

Ден след ден, година след година и особено в тази Седмица за Молитва за Християнско Единство, християните се събират, за да се молят заедно, изповядвайки своята обща кръщелна вяра, слушайки гласа на Бог в Писанията и молейки се  един до друг за единството на Тялото Христово[2]. Така те признават, че Пресвета Троица е извор на всяко единство и че Исус е светлината на света, която обещава светлина на живота за тези, които Го следват. Често пъти те са натъжени или разстроени от многобройните неправди в света. Но те не губят надежда, и започват да действат. Защото Господ е тяхната светлина,  тяхното спасение и крепостта на техния живот, затова те не се боят.

Молитва

Боже, наша подкрепа, Ние Те възхваляваме за Твоята добротворна Любов,

За Твоята подкрепа в моменти на изпитание,

И за светлината, която ни показваш в моментите  на мрака.

Преобрази нашия живот, за да стане благослов за другите.

Помогни ни да живеем единството в разнообразието

За да свидетелстваме нашето общение с Теб,

Ти, Който си Отец, Син и свети Дух, Един Бог сега и завинаги. Амин.

 

ИКУМЕНИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ИНДОНЕЗИЯ

Въведение

Индонезия е плуралистично общество място за приемане на хора от много племена, езици, култури и религии. От нейните 265 милиона жители около 12% са католици или протестанти. Християнството достига до Индонезия за първи път в VІІ-ми век, въведено от Несторианците на север от Суматра; при това то не успява да оцелее. По-късно католическите мисионери с корабите на португалските търговци донесоха отново там Евангелието в началото на ХVІ век. Сред тях беше и Свети Франциск Ксавие, Йезуит, който работеше на Молукските острови[3] в периода 1546-1547г. Първото Кръщение  е извършено в Мамуя, на остров Халмахара през 1534г. През 1605г. холандците под флага на търговската компания, известна като Verenigde Oost-Indische Compagnie (la VOC, Компания на Холандските Източни Индии), прогониха португалците от Индонезия. Пристигането на тези холандски търговци бележи въвеждането на протестантството в Индонезия и католиците бяха принудени да се покръстят.

Холандската търговска компания (VOC) се интересуваше основно от начините за добиване на някои подправки, отглеждани  главно в Източна Индонезия. През следващите години Холандската търговска компания (VOC), която представлява същевременно и колониалното холандско правителство въвежда калвинисткото  протестантство, практикувано от холандските Църкви през ХVІІ век. Реформираната Църква беше официалната Църква за Държавата и като такава се ползваше със специални привилегии.

Мисионерите пристигнали по-късно в Индонезия, които идваха главно от Холандия и Германия, се ограничаваха с влиянието си в определено племе. Оттук е и факта, че разделенията между християните почти съвпадат с границите на племената. По-голямата част от християнските общности използваха езика на племето по време на Служенията, но постепенно се адаптираха към официалния индонезийски език Bahasa Indonesia. Идването на евангелското християнство на Пробуждането и на харизматичното движение  в Индонезия през миналия век, а и в последно време пристигането на православното християнство, превръщат Църквите в Индонезия в широка палитра от християнски традиции включващи, католицизъм, лутеранство, реформисти, петдесятници, евангелисти, харизматици, баптисти, адвентисти от Седмия Ден, Армията на Спасението и православни.

Тези Църкви си сътрудничат по различни начини чрез различни платформи, за да разискват въпроси свързани с единството на Църквата, както и да изразят общото си безпокойство за обществото на местно, регионално и национално равнище. Например жените от различни християнски общности от квартал Кебайоран Kebayoran, в Джакарта, си сътрудничеха, за да произвеждат по-евтини кошници с храна за управляващите becak (рикши), за семействата с ниски доходи и за бездомните. Те организират редовно такива срещи  и с други групи  от жени от други места, като спазват всяка година Световния Ден за Молитва за мир и правда в обществото.

Общността на Църквите от Индонезия

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), или Общността на Църквите от Индонезия е братство между протестантските Църкви в Индонезия. Тя беше основана под името  Dewan Gereja-gereja di Indonesia (DGI), Съвет на Църквите от Индонезия на 25 май 1950г. с цел да обединява Църквите в страната. Още преди началото на Втората Световна Война се бленуваше по мечтата да разполагат с един Съвет на Църквите, чиято специална задача би била да координира работата на различните мисионерски организации в Индонезия. Църквите от много райони в страната вдъхновени от национална независимост от 1945 година почувстваха нуждата да покажат тяхното единство. По време на десетата си Генерална Асамблея в Амбон през 1980г. Съветът на Църквите в Индонезия (DGI) прие името Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI)- Общност на Църквите от Индонезия. Членовете на Съвета стигнаха до извода, че тъй като са си сътрудничели в продължение на много години, сега би трябвало да задълбочат и укрепят тяхното братство и да преминат от организационни въпроси към общ ангажимент под формата на общност на Църквите, които биха работили заедно -конкретно - за да насърчават и усъвършенстват единството на Църквата и да проповядват Евангелието в плуралистичния контекст на индонезийското общество.

Това беше по време на тази Генерална Асамблея през 1980 година, когато Общността на Църквите от Индонезия (PGI) произведе «Пет документа за църковно единство" както следва: 1. Общ Призив от Църквите на Индонезия; 2. Общо схващане за християнската вяра; 3. Взаимна Признателност и приемане между Църквите от Индонезия; 4. Статути; 5. Към теологична, материална и финансова самоиздръжка (самодостатъчност) на Църквите от Индонезия. Тези документи отразяват теологичното и еклезиологичното разбиране на Църквите членки в светлината на техните общи усилия към църковно единство, изразяващо се  в конкретни програми за обновяване и развитие на единението на Църквите.  Тези документи винаги са ревизирани от Генералната Асамблея на Общността на Църквите от Индонезия (PGI), която се провежда на всеки пет години. През  2000г., тринадесетата Генерална Асамблея на Общността на Църквите от Индонезия (PGI) реши да направи още една крачка като приеме тези пет документa като един документ за уникална унификация, който нарича: « Dokumen Keesaan Gereja » (DKGj –Документ за Единство на Църквата. Надяваме се, че този документ може да служи като основен ориентир за членовете на Общността на Църквите от Индонезия (PGI) в тяхното сътрудничество за единство на Църквите и за общо свидетелство на индонезийските християни. Общността на Църквите от Индонезия (PGI) към момента обединява 89 Църкви-членки, включително и Петдесятните, Евангелските и Харизматичните  Църкви, съществуват също и провинциални клонове на Общността на Църквите от Индонезия (PGI), които са част от по-малки Църкви разположени регионално.

От време на време, Общността на Църквите от Индонезия (PGI) публикува обществени декларации  по актуални въпроси или изпраща писма до правителството на Република Индонезия, като реакция на съдбоносни въпроси за обществото, сред които упражняването на религиозна свобода или защитаването на правдата и мира, особено за маргиналните хора. Общността на Църквите от Индонезия (PGI) изпраща също така и пасторални писма до своите Църкви-членки, за да третира основни въпроси в Индонезия, като свободата на религията, корупцията, нарушаването на човешките права, насилието, закрилата на децата и др. Шестнадесетата Генерална Асамблея на Общността на Църквите от Индонезия (PGI), през 2014, на тема « Бог ни издига от дълбините на земята (Псалм 71,20) : в знак на солидарност с всички деца на нацията, ние прилагаме всички стойности на Общение - Pancasila за да победим бедността, неправдата, радикализирането и унищожаването на околната среда». Тази тема служи като ръководство за работата на Общността на Църквите от Индонезия (PGI) и нейните членове, по-специално в периода от 2014 – 2019г. Църквите членки на Общността на Църквите от Индонезия PGI споделят убеждението, че алчността е в основата на четирите  различни, но взаимно зависими проблема, които вече посочихме по-горе. Затова  Общността на Църквите от Индонезия (PGI) насърчава така наречената  «spiritualitas keugaharian » или « умереност на духовността».

Католицизмът в Индонезия и Конференцията на Католическите Епископи

Въпреки своите първи мисионерски успехи през ХVІ век, католицизмът беше заличен от холандското господство чак до 1807 година, период в който европейските политически събития върнаха на католиците свободата за богослужение. Следователно Римокатолическата Църква съществува само в ограничени зони чак до втората половина на ХІХ век и през ХХ век, когато новите мисионерски усилия позволиха да се изградят  училища, семинарии и нови религиозни общности. Първите местни индонезийски свещеници бяха ръкоположени през двадесетте години на ХХ век, и един от тях Отец Албертус Соеджиджапраната (Albertus Soegijapranata, s.j.), става първият местен Епископ през 1940 година. Превърнал се един вид в национален герой, заради оказаната подкрепа на индонезийската независимост, нека си спомним за него чрез неговия девиз: « 100% католик, 100% индонезиец ».

Конференцията на Католическите Епископи от Индонезия първоначално е създадена през двадесетте години на ХХ век, после е преустроена през петдесетте години на ХХ век, за да позволи на Епископите от всички региони на новата независима страна да могат да вземат участие в нея. От 1987 година тя вече се нарича   Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Продължителното съществуване на Конференцията на Католическите Епископи от Индонезия позволи на нейните Епископи да направят ключови изказвания по време на Втория Ватикански събор (1962-1965), особено по синодалния документ за Откровението. Трябва да отбележим, че първото от тези изказвания  направено от Монсиньор  Mgr Gabriel Manek, Архиепископ на Енд в Тимор, се противопоставяше на предварителната схема De fontibus, поради причината,  че това би било източник на препятствия в диалога на Църквата с останалите християни. Следователно може да отбележим, че още от 1962 година, Католическите Епископи в Индонезия бяха ангажирани в екуменичния проект.

Сътрудничество между Общността на Църквите от Индонезия PGI и  KWI

В продължение на много години Общността на Църквите от Индонезия (PGI) и Конференцията на Католическите Епископи  в Индонезия (KWI) работят в тясно сътрудничество именно върху въпросите от общ интерес за страната. От 1980 година  Общността на Църквите от Индонезия (PGI) и Конференцията на Католическите Епископи  в Индонезия (KWI) всяка година публикуват общо послание за Рождество Христово, като в него основно засягат национални проблеми в светлината на Евангелията за Рождество. Това послание се чете в Енориите както в Католическите така и в Протестантските. Темата за годишното Коледно Послание на  Общността на Църквите от Индонезия (PGI)-KWI (и на Конференцията на Католическите Епископи  в Индонезия  )постепенно се приема в национален план. Един от проблемите, които редовно се разглеждат  и от двете страни се отнася за прилагането на религиозната свобода от всички граждани, такава, каквато е гарантирана от Конституцията на Република Индонезия. Когато е необходимо Общността на Църквите от Индонезия (PGI) и Конференцията на Католическите Епископи  в Индонезия (KWI) се появяват с публични декларации касаещи новите проблеми на обществото, които застрашават правдата и мира на обществеността, както и благосъстоянието на хората.

Църквите в Индонезия осъзнават значението на установяването и укрепването на отношенията с представители на останалите религии. Общността на Църквите от Индонезия (PGI) и Конференцията на Католическите Епископи  в Индонезия (KWI) са много ангажирани в диалога и сътрудничеството в междурелигиозен план. Двата органа са активно ангажирани в съвместни дейности на различни религиозни организации в Индонезия. В страната са признати шест официални религии: исляма, протестантството, католицизма, будизма, индуизма и конфуцианството. Ръководителите на тези религии се събират от време на време, за да разискват основни въпроси и често пъти публикуват съвместни изявления по конкретни въпроси. На местно ниво много общности и Енории свързани с Общността на Църквите от Индонезия (PGI) и Конференцията на Католическите Епископи  в Индонезия (KWI) също активно се включват в междурелигиозен диалог и в конкретни действия в лоното на обществеността.

Християнски Форум в Индонезия

Индонезийските участници, които се намираха на първото събиране на Световния Християнски Форум (FCM), в Лимуру в Кения през 2007 година се почувстваха подтикнати да укрепят вече съществуващото сътрудничество между различните християнски традиции в страната. През  2011 година се проведе втората среща  на Световния Християнски Форум в Манадо,  в Индонезия. По време на това събитие, християнските ръководители, които представляваха различни индонезийски традиции, поставиха началото на  Forum Umat Kristen Indonesia (FUKR1), Индонезийски Християнски Форум. Членовете на този Форум участваха активно в Служението за Единство на Християните, което се проведе  на Стадион Сенаян в Джакарта през 2013 година, събитие специално предназначено да приветства Десетата Асамблея на Екуменичния Съвет на Църквите (COE), която щеше да се проведе в Бусан, в Южна Корея. Сред участниците в това мероприятие фигурираха Генералния Секретар на Екуменичния Съвет на Църквите, Преп.  Д-р Олав Фиксе Твейт (Dr. Olav Fykse Tveit) и Местния Организационен Комитет за Десетата Асамблея на Екуменичния Съвет на Църквите в Бусан, в Южна Корея.

От тогава членовете на Християнския Индонезийски Форум  FUKRI – който се състои от: Общността на Църквите от Индонезия (PGI), Конференцията на Католическите Епископи в Индонезия (KWI), Общността на Църквите и Евангелските Институции в Индонезия. (PGLII), Общността на петдесятните Църкви в Индонезия (PGPI), Общността на баптистките Църкви в Индонезия, Армията на Спасението, Адвентистите от Седмия Ден и Православната Църква – се срещат редовно всеки месец. Въпреки че първоначално тези членове се събираха просто, за да изградят братството с течене на времето техните срещи за обмяна на опит се задълбочиха, за да се фокусират върху мястото на християните в плуралистичното общество и промяната в Индонезия. Християнския Индонезийски Форум  -FUKRI и Националната мрежа за Молитва заедно  организираха време за молитви с акцент върху сложните въпроси на обществото и живота на нацията. Християнския Индонезийски Форум - FUKRI също се присъедини към Възпоменанието на 500 годишнината от Реформацията. Наскоро се разисква документа  публикуван от Екуменичния Съвет на Църквите, Папският Съвет за Насърчаване на християнското единство и Световния Евангелски Алианс  « Общо свидетелство в един мултирелигиозен свят: препоръки за поведение». Членовете на Християнския Индонезийски Форум FUKRI прецениха, че този екуменичен документ представляваше ценно ръководство за Църквите в Индонезия,които трябва да положат усилия, за да свидетелстват в контекста на едно плуралистично общество. Християнският Индонезийски Форум FUKRI се ангажира да разпространи този документ до своите  членове и съмишленици за по-задълбочено проучване.

СЕДМИЦА ЗА МОЛИТВА ЗА ХРИСТИЯНСКО ЕДИНСТВО

Теми 1968-2019

Именно през 1968 г. официално започна сътрудничеството между Комисия Ред и Конституция на Световния Съвет на Църквите и Папския Съвет за насърчаване на християнското единство за подготовка на тези текстове

1968 – «За похвала на славата Му» /Еф 1,14/

1969 – «Към свобода сте призвани вие» /Гал 5,13/

               (Предварително Събрание в Рим, Италия)

1970 – «Ние сме съработници на Бога» /1 Кор 3,9/

             (Предварително Събрание в Манастира в Нидералтайх,

            Федерална Република Германия)

1971 – «... и общението на Светия Дух» /2 Кор 13,13/

               (Предварително Събрание в Бари, Италия)

1972 – «Нова заповед ви давам» / Йн 13,34/

               (Предварително Събрание в Женева, Швейцария)

1973 – «Господи, научи ни да се молим...» (Лк. 11,1)

               (Предварително Събрание в Абатството Монсерат в Испания)

1974 – «и всеки език да изповяда, че : Исус Христос е Господ» /Фил 2, 1-13/

               (Предварително Събрание в Женева, Швейцария)

(През април 1974, едно писмо адресирано към Църквите – членки, както и до другите заинтересовани страни за създаването на местни групи, можещи да участват в подготовка на книжка за Седмица за молитва. «Една Австралийска група беше първата, която се ангажира конкретно, подготвяйки през 1975г.  начален проект за брошурка за Седмица за Молитва.)

1975 – «Воля на Отца : за да съедини всичко небесно и земно под един глава Христос» /Еф 1,3-10/

                        (Проект за разработен текст от австралийска група.

                        Предварително Събрание в Женева, Швейцария)

        1976 – «Призовани да станем това, което сме» /1Йн 3,2/

                        (Проект за разработен текст чрез Конференцията на

                         Църквите на Карибите. Предварително Събрание в Рим, Италия)

         1977 – «а Надеждата не посрамя» /Рим 5, 1-5/

                       (Проект за разработен текст в Ливан, в обстановка на гражданска война.

                         Предварително Събрание в Женева, Швейцария)

         1978 – «Вие не сте вече чужди ...» /Еф 2, 13-22/

                        (Проект за разработен текст от една екуменична група

                        в Манчестър, Англия)

         1979 – «Служете един другиму за славата на Бога» /1 Пет 4, 7-11/

                        (Проект за разработен текст в Аржентина.

                        Предварително Събрание в Женева, Швейцария)

         1980 – «Да дойде Твоето Царство!» /Мт 6, 10/

                        (Проект за разработен текст от екуменична група в Берлин, Демократична Република Германия.

                       Предварително Събрание в Милано, Италия)

1981 – «Има различни дарби, ала Духът е един и същ–Едно тяло» (1 Кор 12, 3в-13)

                        (Проект за разработен текст от Отците на Греймор, САЩ.

                        Предварително Събрание в Женева, Швейцария)

         1982 – «Нека всеки намери своето убежище в Теб, Господи» (Пс 84)

                        (Проект за разработен текст в Кения.

                        Предварително Събрание в Милано, Италия)

         1983 – «Исус Христос – Живот за света» /1Йн 1, 1-4/

                        (Проект за разработен текст от екуменична група в Ирландия.

                        Предварително Събрание в Селини /Босе/, Швейцария)

        1984 –«Призовани за единство чрез Кръста на нашия Господ»   ( 1Кор 2, 2; Кол 1, 20)

                        (Предварително Събрание Венеция, Италия)

         1985 – «От смъртта към Живота с Христос» /Еф 2, 4.7/

                        (Проект за разработен текст в Ямайка.

                          Предварително Събрание в Гранд -Шам, Швейцария)

         1986 – «и ще Ми бъдете свидетели» /Деян 1,6.8/

                        (Предложени текстове в Югославия /Словения/.

                        Предварително Събрание в Югославия)

         1987 – «И тъй, който е в Христос, той е нова твар» / 2 Кор 5, 17-6, 4а/

                        (Проект за разработен текст в Англия.

                        Предварително Събрание в Тезе, Франция)

         1988 – «Божията Любов пропъжда страха» / 1 Йн 4, 18/

                        (Проект за разработен текст в Италия.

                        Предварително Събрание в Пинероло, Италия)

         1989 – «Да изградим общността: едно тяло в Христос» /Рим 12, 5-6а/

                        (Проект за разработен текст в Канада.

                        Предварително Събрание в Уейли Бридж, Англия)

         1990 – «за  да  бъдат всички едно... за да го повярва света» /Йн 17/

                        (Проект за разработен текст в Испания.

                        Предварително Събрание в Мадрид, Испания)

         1991 – «Всички народи славете Господа» /Пс 17; Рим 15,5-13/

                        (Проект за разработен текст в Германия.

                      Предварително Събрание в Ротенбург на Фулда, Федерална Република Германия)

         1992 – «Аз съм с Вас ... идете » /Мт 28,16-20/

                        (Проект за разработен текст в Белгия.

                        Предварително Събрание в Брюж, Белгия)

         1993 – «Носете плода на Духа за единство на християните» /Гал 5, 22-23/

                       (Проект за разработен текст в Заир.

                      Предварително Събрание близо до Цюрих, Швейцария)

         1994 – «Божият дом: призовани да имате едно сърце и една душа»  /Деян 4, 32/

                        (Проект за разработен текст в Ирландия.

                        Предварително Събрание в Дъблин, Ирландия)

         1995 – «Коинония: общение в Бог и между нас» /Йн 15, 1-7/

                       (Проект за разработен текст от Вяра и Конституция.

                        Предварително Събрание в Бристол, Англия)

         1996 – «Ето стоя пред вратата и хлопам» / Откр 3, 14-22/

                        (Проект за разработен текст в Португалия.

                        Предварително Събрание в Лисабон, Португалия)

         1997 – «От името Христово ..... помирете се с Бога» /2 Кор 5, 20/

                        (Проект за разработен текст в Скандинавия.

                      Предварително Събрание в Стокхолм, Швеция)

         1998 – «Също и Духът ни подкрепя в нашите немощи» /Рим 8, 14-27/

                        (Проект за разработен текст във Франция.

                        Предварително Събрание в Париж, Франция)

         1999 – «Те ще бъдат Негов народ, а сам Бог ще бъде с тях» / Откр. 21, 3/

                        (Проект за разработен текст в Малайзия.

                        Предварително Събрание в Манастира в Босе, Италия)

         2000 – «Благословен да бъде Бог ... който ни благослови в Христа» ( Еф 1, 3-14)

                        ( Проект за разработен текст от Съвета на Църквите  на Средния Изток.

                          Предварително Събрание в Светилището в ла Верна, Италия)

         2001 – «Аз съм пътят, истината и животът» /Йн 14, 1-6/

                        (Проект за разработен текст в Румъния.

                       Предварително Събрание в Каза де Одихна, Румъния)

         2002 – «Защото у Тебе е изворът на живота» (Пс 36 /35/, 10)

                        (Проект за разработен текст от Съвета за Европейските Епископски Конференции и Конференцията на Европейските Църкви.

                         Предварително Събрание в Екуменичния Център в Отмаринг, Аугсбург, Федерална Република   Германия)

         2003 – «Но това съкровище, ние носим в глинени съдове» /2Кор 4, 7/

                        (Проект за разработен текст в Аржентина.

                         Предварително Събрание в Икуменичния Център Лос Рубиос, Малага, Испания)

          2004      - «Моят мир ви давам» (Йн14,27)

                        (Проект за разработен текст в Алеп, Сирия.

                  Предварително Събрание в Палермо, Италия)

          2005     - «Христос единствената основа на Църквата » (1 Кор 3,1-23)

                        (Проект за разработен текст в Словакия.

                        Предварително Събрание в Пиещани, Словакия)

         2006 -  «Защото, където са двама или трима събрани в Мое име, там съм и Аз  посред тях» (Мт 18,20)

                        (Проект за разработен текст в Ирландия.

                     Предварително Събрание в Просперо, Кънтри Килдеър, Ирландия)

         2007-     «И глухите прави да чуват и немите - да говорят»   (Мк 7, 37)

                       (Проект за разработен текст в Южна Африка.

                      Предварително Събрание в Замъка Фаверже, Горна Савоя, Франция)

         2008 -    «Непрестанно се молете »   (1Сол 5, 17)

                        (Проект за разработен текст в САЩ.

                      Предварително Събрание вГреймор, Гарисън, в САЩ)

         2009 -  « Та в ръката ти да бъдат едно »   (Иез 37, 17)

                        (Проект за разработен текст в Корея.

                        Предварително Събрание в Марсилия, Франция)

      2010 - «Вие сте свидетели на това » (Лк24, 48)

                    (Проект за разработен текст в Шотландия.

                        Предварително Събрание в Глазгоу, Шотландия)

       2011 -  «Те постоянстваха в учението на Апостолите, в общението, в  разчупването на хляба и в молитвите » (виж Деян 2, 42)

                       (Проект за разработен текст в Йерусалим.

                        Предварително Събрание в Сайдная, Сирия)

    2012  - «Всички ние ще бъдем преобразени чрез Победата на нашия Господ Исус Христос» (виж 1 Кор 15, 51-58)

                (Проект за разработен текст в Полша.

               Предварително Събрание във Варшава, Полша)

     2013  – «Какво иска от нас Господ? » ( Мих 6, 6-8)  

               (Проект за разработен текст в Индия.

               Предварително Събрание в Бангалор, Индия)

     2014  - «Нима Христос е разделен? » (1 Кор 1,1-17)

              (Проект за разработен текст в Канада.

              Предварително Събрание в Монреал, Канада)

     2015  – «Исус им каза: Дай Ми да пия» (Йн 4, 7)

             (Проект за разработен текст в Бразилия.

             Предварително Събрание в Саоло Пауло, Бразилия)

    2016  Призвани да проповядват великите дела на Господ» ( 1 Петър 2,9) 

             (Проект за разработен текст в Латвия.

             Предварително Събрание в Рига, в Латвия)

      2017 -«Да се помирим.Христовата любов ни заставя» ( 2 Кор 5, 14-20)

            (Проект разработен в Германия.

               Предварително събрание във Витенберг, Германия) 

        2018 - «Твоята десница, Господи се прослави със сила»  (Изход 15,6)

                       (Проект разработен в Карибите.

                       Предварително събрание в Насау,  Бахами) 

         2019- « Правда, само правда търси»  (Второзаконие 11, 18-20)

                       (Проект разработен в Индонезия.

                        Предварително събрание в Джакарта, Индонезия)

 

Значими дати в историята на Молитвената седмица за християнското единение.

1740 - около Шотландия

В Шотландия, зараждане на едно движение за Петдесятница с връзки /клонове/ в Северна Америка, чието послание за обновяване на вярата призовава да се молим за всички Църкви и с тях.

1820 – Джеймс Холдън Стюарт

Преподобният Джеймс Холдън Стюарт публикува: «Съвети за главно единение на християните от гледна точка на разпространение на Духа».

1840 – Игнацио Спенсър

Преподобният Игнацио Спенсър, един обърнат в римо-католицизъм, препоръчва «Съюз за молитва за единство»

1867 – Ламбет

Първото Събрание на англиканските Епископи в Ламбет настоява за молитва за единство във въведението на своите резолюции.

1894 – Лъв ХІІІ

Папа Лъв ХІІІ насърчава практиката на Осем дни за Молитва за единство в контекста за Петдесятница.

1908 – Пол Уатсън

Служение на «Осем молитви за единство на Църквата» по инициатива на Преподобния Отец Пол Уотсън.

1926 – Вяра и Конституция

Движението «Вяра и Конституция» започва публикуването на «Намерения за Осем дни с молитва за единство на християните»

1935 – Пол Кутюрие

Във Франция, абат Пол Кутюрие става адвокат на «Универсалната Седмица за молитва за единство на християните върху базата на съчинената молитва за единство, която иска Христос Чрез средствата, които той иска».

1958 – «Християнско единство»

Центърът «Християнско единство» в Лион /Франция/ започна да подготвя темата за Седмица с молитва в сътрудничество с Комисията «Вяра и Конституция» от Екуменичния Съвет на Църквите.

1964 – В Йерусалим, Папа Павел VІ и Патриарх Атинагорас І казват заедно молитвата на Христос, “нека всички бъдат едно.” /Йн. 17/

1964 – Вторият Ватикански Събор

Декретът за Екуменизъм на ІІ Ватикански Събор подчертава, че молитвата е душата на екуменичното движение и насърчава практикуването на Седмица за молитва

1966 – Вяра и Конституция и Секретариатът за единство

Комисията «Вяра и Конституция» и Секретариатът за единство на християните (днес  Папският Съвет за насърчаване на християнското единство) в Католическа Църква решават да подготвят заедно текста за Седмица за Молитва за всяка година.

1968 – За първи път «Молитвата за единство е отслужена въз основа на разработени текстове в сътрудничество с «Вяра и Конституция» и Секретариатът за единство на християните (днес Папският Съвет за насърчаване на християнското единство)

1975  Първото Служение на Седмицата за Молитва за единение на християните въз основа на  проект предложен от местна екуменична група. Началото на този нов начин на разработка е  поставено от екуменичната група на Австралия.

1988  Текстовете за Седмицата за Молитва за единение на християните са използвани за откриване на Християнската Федерация в Малайзия, на която се събраха основните групи християни от тази страна.

1994 – Международна група подготви текстове за 1996 година, в сътрудничество с YМСА и YWCA.

2004-  Споразумение между Вяра и Конституция (Екуменичен Съвет на Църквите) и Папският Съвет за насърчаване на християнското единство (Католическата Църква), за да бъде книжката за Седмица за молитва за единение на християните официално съвместно публикувана и представена в същия формат.         

2008 Честването на стогодишнината на Седмицата за молитва за единение на    християните  (Осемдницата за единение на Църквата, за пръв път бе чествана годишнина през 1908 година ).

(Превод на български език г-жа Йорданка Гьокова)

18 Януари 2019, 12:49