Търси

Vatican News
Представителите на Църквите в Европа с външия министър на Румъния Представителите на Църквите в Европа с външия министър на Румъния 

Църквите в Европа се срещнаха румънското председателство на ЕС

В Букурещ се проведе традиционната среща между ротационното председателство на ЕС и делегация на Църквите, съставена от Комисията на епископатите на Европейската общност (КЕЕО), Конференцията на Европейските църкви (КЕЦ) и Комитета на представителите на Православните църкви в ЕС (КППЦЕС)

При срещата с външния министър на Румъния, Теодор-Виорел Малескано – се чете в нота на КЕЕО – разговорите са били насочени към „този семестър на големи промени, които ще имат отражение върху бъдещето на ЕС и върху много аспекти на личния и социалния живот, като: бъдещите институционални промени, дигитализацията и демографската зима, които пораждат страхове и несигурност, но също очаквания и надежди“.  

Представителите на Църквите са насърчили „в центъра на всички политически процеси и технологични развития да бъде поставена човешката личност“. Приоритетно за Църквите е да „се насърчава визията за един достоен, устойчив и инклузивен труд за всички, за да могат младежите и семействата да изразят пълноценно своите таланти и копнежи в техните местни общности“.

Църквите изразиха също „легитимното безпокойство на европейските граждани за кибер сигурността им“ и пожелаха „Върховенството на закона и основните права да бъдат крайъгълният камък за всяка политическа мярка в тази сфера.

КЕЕО отправи предложението „за размисъл над Източното партньорство, за едно справедливо, отговорно и насочено към гражданите сътрудничество в контекста на надеждното разширяване на ЕС.

29 Януари 2019, 16:16