Търси

Vatican News
Световен младежки ден в Панама Световен младежки ден в Панама 

СМД Панама: манифест на младите хора за грижата за общия дом

"Обръщаме се с молба към епископите и ръководителите на Църквата да ускорят прилагането на енцикликата на папа Франциск „Laudato Si”. Това се чете в Манифеста на младежите от Световния младежки ден (СМД) Панама 2019 за грижата за общия дом, съставен в края на конференцията на тема "Екологично обръщане в действие", която се състоя в навечерието на световния младежки форум в Панама. Младежите от отправят и пет конкретни искания към политическите лидери и компетентните институции.

Младите хора посочват четири начина за осъществяване на този процес. Първият е насърчаването на екологичното обръщане "чрез образователни и обучителни програми на всички нива, придружени от специални инициативи за култивиране на екологията в изповядването на вярата, включително чрез ежегодното честване на Времето на Творението". "Ето защо е необходимо от маргиналния и епизодичен интерес да се премине към систематичен и органичен ангажимент", се чете в документа. Вторият е „обръщане в начина на живот, насочен към простота и устойчивост, чрез ангажимент за преминаването на църковните структури към 100% възобновяема енергия и постигане на целта за нулеви въглеродни емисии в рамките на 2030 или по-рано". Младите хора искат също така да се приемат "водещи линии за етични инвестиции, които държат капитала на дистанция от изкопаемите горива, като се има предвид, че за спазването на Парижкото споразумение трябва да се запази по-голямата част от изкопаемите горива под земята". Накрая, младите хора приканват епископите да „подкрепят младите хора в изпълнението на програмите за грижата за общия дом и по-специално да насърчават проекти в защита на „белите дробове на планетата“,т.е. амазонската гора с нейните местни жители».

Младежите от СМД Панама отправят и пет конкретни искания към политическите лидери и компетентните институции. На първо място, младите хора искат да се съсредоточат върху "постигането на 100% възобновяема енергия, да сложат край на ерата на изкопаемите горива" в съответствие с целта на Парижкото споразумение за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5°. На второ, да се приложи Глобалния договор, „за да се посрещне въпроса за екологичните бежанци, така че никой да не бъде изоставен”. На трето място, да работят за защита на поне 30% от екосистемите на планетата до 2030 г., като обърнат специално внимание на местните общности, живеещи в тези райони с висока степен на биоразнообразие, при прилагането на Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие. Друг задължителен ангажимент за политиците е гарантирането на „универсален и справедлив достъп до питейна вода до 2030 г., както е предвидено в Шестата цел за устойчиво развитие на Програмата на ООН до 2030 г.“. И накрая, младите хора настояват за използването на „кръгов” модел в икономиката, за да се „преодолее съвременния мит за неограничен материален напредък и модела за неограничения растеж”.

(dg-sir)

22 Януари 2019, 12:50