Търси

Vatican News
Вярващи католици на литургия във Виена Вярващи католици на литургия във Виена 

Австрия: увеличават се кръщенията на възрастни, но намаляват свещениците

Австрийската епископска конференция публикува пастирската статистика за 2017, заедно с данните за броя на верните и отреклите се от вярата през 2018, представяйки една значително стабилна картина в сравнение с миналите години.

В светлината на националните демографски проучвания не трябва да изненадва лекия спад на кръщенията, свързан със спада на ражданията, или спада на верните на неделната литургия, както и съответното намаляване на първите причастия, миропомазанията и венчавките. Но от друга страна има значително увеличаване на кръщенията на възрастни.

Спад в броя на свещениците, работещи в Австрия

Според статистиките, броят на свещениците, които работят в Австрия отбелязва лек спад през 2017 г.: от 3.920 през 2016 на 2.857 през 2017. Спад, който се дължи предимно на смъртността. Броят на чуждестранните свещеници и богопосветени се е увеличил повече или по-малко със същия брой: 473 в сравнение с 427. Към тях трябва да се добавят и 170-те австрийски свещеници, работещи извън пределите на родината. Важен факт е, че броят на хората,  се увеличил от 8.683 през 2016 на 8.762 през 2017, които участват активно в доброволческите пастирски дейности, както в случая с енорийските сътрудници.

Спад с 1% на католиците в страната

Броят на католиците в Австрия през 2018 е останал стабилен. Откъм 31 декември 2018 техният брой е 5,05 милиона, като в края на 2017 техният брой е бил 5,11 милиона. Става въпрос за спад от 1,1%.

Отричания от вярата и по-малко кръщения в сравнение с погребенията

Броят на отреклите се от вярата през 2018 г. се е увеличил с 8,7%: 58.778 души за напуснали Католическата църква, докато през 2017 г. техният брой е бил 53.698. Откъм 31 декември 2018 г. 5.133 души са били допуснати или са се завърнали в лоното на Католическата църква: цифрата е със 67% по-ниска от 2017 (5.461), но през последните години се наблюдава стабилно увеличаване на приеманията, към които трябва да се прибавят 522 отменяния на начално отричане от вярата и броят на кръстените възрастни, който непрекъснато се увеличава от няколко години. През 2017 г. кръщенията на възрастни са били 890.

От анализите на диоцезалните данни се откроява преди всичко намаляването на ражданията и кръщенията в сравнение със смъртните случаи, както и увеличаването на австрийската емиграция.

17 Януари 2019, 09:13