Vatican News
Монс. Имън Мартин, архиепископ на Армаг, по време на посещение в Ирак, 14.12.2018 Монс. Имън Мартин, архиепископ на Армаг, по време на посещение в Ирак, 14.12.2018 

Съвместно рождественско послание на католическия и англиканския архиепископ в Ирландия

Рождественското послание, което двамата архиепископи на Армаг – католическият Имън Мартин и англиканският Ричард Кларк, отправиха към вярващите, засяга темата за дома и бездомните.

В посланието се казва: „Помислете си за момент какво би било това Рождество за хората без дом, без подслон, които са вън, на студено, сами, които живеят на улицата. Които спят до вратата на някой магазин, без да знаят от къде ще получат храна, дали ще бъдат нападнати или някой безпричинно ще злоупотреби с тях, само защото са бедни или „различни“.

Да се помогне на хората в трудност

Архиепископите припомнят, че „тази е действителността за много хора в Ирландия, които днес са бездомни“ и призовават да не се допуска „безкрайното повтаряне на статистиките за бездомни и приюти, особено в този период на годината, да прикрие действителността, че зад тези цифри е налице една лична тягостна и тъжна история“.

Като се позовават на Евангелието, архиепископите изтъкват как „Исус се е идентифицирал с бездомните“, тъй като е бил странстващ проповедник, роден и поставен в ясла, без топлината на родния дом“. И когато „ти и аз протягаме приятелска ръка към нуждаещите се, все едно, че докосваме Исус, че търсим Исус“.

man / Sir

25 Декември 2018, 17:10