Vatican News
Латински ръкопис на страница от Евангелието  (© Biblioteca Apostolica Vaticana) Латински ръкопис на страница от Евангелието (© Biblioteca Apostolica Vaticana)  (© Biblioteca Apostolica Vaticana)

Коментар на отец Йоан Хаджиев на Eвангелието за 16 декември

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани в София, коментира Евангелието за третата Адвентна неделя .

„Какво да правим тогава ние? (Лук. 3, 10-18)

Скъпи братя и сестри,

„Какво тогава да правим?” Това пита народът, събрал се да слуша думите на Св. Йоан, това питаме и ние, верните от съвремието. Литургичното време на адвента, което сега преживяваме, ни кара да приложим с още по-голяма решителност нашата вяра в ежедневния си живот. Това е въпросът на всички тези, които са разбрали, че за да се осмелиш да се приближиш до Исус, трябва да оставиш зад себе си мизерния си живот в греха и да правиш добро. Питат смирено Йоан и митари, и войници, тези, които в ежедневието са силни и с власт, но чрез проповядването на Предтечата са напълно обезоръжени. Проповедта на Йоан може да се синтезира в тези думи: „бъди милосърден”. Когато станеш такъв, ще бъдеш и справедлив, и добър, и щастлив, понеже няма да си разделен вътрешно в своето двуличие.

Това, което казва Св. Йоан, не е нещо абсолютно ново или необичайно. Но само той е имал смелостта да го каже. Месията е тук и вече се е подготвил за жетва, която е символ на съда. Кръстителят не приканва народа да следва неговия много строг аскетичен живот, а призовава към обръщане на всеки човек и то в конкретното място, където се намира той в ежедневието си.

Амин.  

15 Декември 2018, 16:38