Vatican News
Латински ръкопис на страница от Евангелието Латински ръкопис на страница от Евангелието  

Коментар на отец Йоан Хаджиев на евангелието за неделя 2 септември 2018

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани в София, коментира Евангелието за ХХІІ обикновена неделя през годината.
Коментар на Евангелието за неделя 2 септември - отец Йоан Хаджиев

„Оставихте Божията заповед, държите се о преданието човеческо“ (Мк. 1-8.14-15.21-23)

Тази двадесет и втора неделя от обикновеното литургично време ни предлага отново Евангелието според Марко, след като чухме думите на Исус за хляба на живота през тази няколко недели, взаимствани от Евангелието според Йоан.

В неделното Евангелие Исус ни припомня, че „нищо, което влиза в човека отвън, не може го оскверни; но което излиза от него, то осквернява човека“. И обръщайки се към Апостолите подчертава онова, което прави един човек наистина нечист и недостоен: „отвътре, от сърцето човешко, излизат зли помисли, прелюбодеяния, блудства, убийства, кражби, користолюбие (обиди,), лукавства, коварство, разпътство, лукаво око, богохулство, гордост, безумство“.

01 Септември 2018, 16:10