Търси

Vatican News
Епископи Епископи  (AFP or licensors)

Помощ от американските епископи за Църквите в Източна Европа и Африка

Подкомисията за Църквата в Африка на Конференцията на католическите епископи на САЩ одобри 54 безвъзмездни дарения в размер на 1,4 млн. долара за финансиране на епархии и пастирски проекти в различни части на африканския континент.

Бистра Пищийска - Ватикана

Проектите, финансирани от Фонда Солидарност за църквата в Африка, включват следните страни: в Лесото субсидията ще помогне на Радио Мария да инсталира три нови предавателни станции, които ще позволят разпространението на програмите до цялото население на страната; в Гана, епархията на Ва, новосъздадената Служба за закрила на детето ще получи безвъзмездна помощ за организирането на обучение за епархийни и училищни екипи и за връзки с правителството и гражданското общество за закрилата на децата; в Руанда субсидията ще спомогне превода на материали на местния език Кинаруанда за насърчаване на помирението и мира и предотвратяване на конфликти след геноцида. Тези материали ще бъдат използвани в католическите училища в страната.

Допълнителни области на финансиране включват обучението на семинаристите и богопосветените, евангелизацията, различи инициативи за семейството и обучението на миряни за лидери.

Освен това Подкомисията Помощ за Църквата в Централна и Източна Европа на американските епископи и парична помощ от 4,9 милиона долара за финансирането на 209 проекта в 22 страни от Централна и Източна Европа.

Проектите, одобрени за финансиране, включват: обновяване на социален и рехабилитационен център „Свети Лука“ за деца болни от ракови заболявания в Беларус. Съоръжението, управлявано от Каритас Минск, предлага безплатно настаняване и психологическа подкрепа на повече от 50 бедни семейства годишно и преглед, лечение и рехабилитация на децата; разширяване на центъра за бездомни и маргинализирани, ръководен от Сестрите на милосърдието на свети Викенти от Паола в Риека, Хърватия, които, в продължение на много години, работят на доброволни начала; разработване на седемседмична програма за формиране на младежи и развитие на лидерски умения и разработване на младежки програми в Архидиоцеза на Алба Юлия, където само една трета от 250-те енории имат младежки дейности;  Подкрепа на летни лагери за деца и младежи от вътрешно разселени семейства, поради войната в Украйна. Със субсидията Каритас Донецк ще проведе два летни лагера за 100 засегнати деца и младежи.

Други проекти включват стипендии и формиране на църковно лидерство, изграждане на църковни и пастирски центрове, обновяване и развитие на католическото образование и евангелизаторските програми. Даренията, подкрепят Църквата в бивши комунистически страни.

Средствата за даренията, събирани и разпределяни от двете Подкомисии се набират от годишни доброволни дарения, като част от Комитета на Епископската конференция на САЩ за Националните дарения.

08 Август 2018, 09:45