Търси

Vatican News
Епископите и представителите на епископатите от Източна Африка Епископите и представителите на епископатите от Източна Африка 

Източноафриканските епископи: нужна е нова евангелизация

Мигранти, семейство, младежи: това са някой от централните теми във финалното послание на 19-та Пленарна конференция на епископатите от Източна Африка, която завърши на 23 юли в Адис Абеба, Етиопия. Участниците изразиха желанието да сътрудничат тясно с Ватиканското ведомство за Комуникацията.

Дебора Донини – Светла Чалъкова – Ватикана

„Нужна е нова евангелизация за страните от Източна Африка“. Това е един от основните акценти от финалното послание на 19-та Пленарна конференция на епископатите от Източна Африка, която се проведе в Адис Абеба, Етиопия. Посланието бе прочетено от новия председател на Конференцията, монс. Чарлс Косонде, епископ на Солвеци, Замбия.

Защита на човешкото достойнство

В документа преди всичко епископите осъждат отрицателните етнически различия, които разделят обществото. Според епископите именно човешкото достойнство е основата, около която се върти социално-икономическото, политическото и културното развитие на обществото. Или по същество цялостното човешко развитие. Оттук, изграждането на мира се крепи на четири опорни стълба: закрилата на еднаквото достойнство у всички хора, насърчаването на цялостното човешко развитие, подкрепата за международните институции и прошката.

Етиопия-Еритрея и Южен Судан

Епископите изказват задоволство от предприетите нови стъпки, именно през тези дни, за мира и диалога между Етиопия и Еритрея, след повече от двадесет годишен конфликт. „Католическата църква призовава заинтересованите страни да гарантират, че справедливостта и мира ще бъдат възстановени, че народите в тези страни ще бъдат включени в мирния процес, техният глас чут, и че затворниците ще се завърнат при семействата си“, пишат епископите. Освен това йерарсите изразяват задоволството си и от напредъка в мирните преговори в Южен Судан и се молят за бързото разрешаване на конфликта.

Ватиканското ведомство за Комуникацията

Източноафриканските епископи изказват благодарност за създаването на Ведомството за Комуникацията на Ватикана и уверяват в своето сътрудничество за прогласяването на Евангелието в региона. По повод конференцията послание към епископите изпрати новия префект на Ватиканското ведомство, Паоло Руфини, в което уверява, че „Църквата в Африка може да разчита на постоянното сътрудничество на Ведомството за Комуникацията за разпространението на Евангелието и гласът на Светия отец, но също и за новините за „живата“ Църква на Континента, всички нейни успехи, предизвикателства и страдания“. В посланието си епископите изказват благодарност за усилията за създаването на интерактивни католически съдържания в диоцезалните сайтове и вестници, като средство за евангелизация и призовават медийните професионалисти да бъдат достоверни и отговорни, признавайки ролята на медиите в процеса на цялостното човешко развитие“.

Нова евангелизация

Според епископите централно място заема нуждата от нова евангелизация, защото „съществува дисхармония с вярата дори между нашите християни“. Новата евангелизация за епископите трябва да се базира на общението с Бог, трябва да пречисти и евангелизира културата, а за това са необходими нови методи и дигитални средства“.

Семейството

Друг въпрос, скъп за епископите е този за семейството, което е „под обсада по причина на различни предизвикателства, сред които бедността, високия процент на безработица и неравенствата в обществото“. Оттук и желанието на епископите да подкрепят програми за постоянната формация и катехизис за семействата.

Младежите и опасността от радикализма

Относно младежите, епископите поемат ангажимента да продължат да развиват пастирски програми за вярата и званието и да се справят с предизвикателствата на безработицата. Освен това те изразяват желанието да сътрудничат с правителствата за защитата на младежите от религиозния екстремизъм и тероризма. От католическите университети и висшите образователни институции епископите искат да интегрират в техните програми социалното учение на Църквата, с „аргументи за човешкото достойнство, цялостното човешко развитие, цялостната екология, единството в мира, справедливостта, разрешаването на конфликтите и доброто управление“.

Околна среда и сигурност

Особено внимание епископите обръщат на въпроса за околната среда, като призовават да не се преследват егоистични интереси, а да се защитава земята като „наш общ дом“. Епископите поемат ангажимента да сътрудничат с останалите Агенции, които работят за цялостното човешко развитие и призовават за предприемането на мерки в подкрепа на обществената сигурност на клира и богопосветените.

Мигранти и разселени

Особено безпокойство у епископите поражда въпроса с миграните, разселените и вътрешните бежанци. „Ангажираме се да подкрепим глобалния пакт за мигрантите и бежанците, както бе предложено от Ведомството за цялостното човешко развитие.

Корупция и злоупотреби

В посланието се подчертава факта, че страните от Източна Африка продължават да бъдат белязани от „разпростираща се корупция“. Призовават се пастирските сътрудници да се концентрират във формирането на християните, за да ги подготвят да бъдат лидери на интегритета в обществото. Накрая епископите осъждат злоупотребите срещу малолетни и уязвимите хора, припомняйки важността на водещите линии за закрилата на малолетните и Папската комисия за закрилата на малолетните.

23 Юли 2018, 13:51