Търси

Vatican News
Синод на епископите за Амазония 2019 Синод на епископите за Амазония 2019 

Латиноамериканските епископи: мисионери и пазители на общия дом

Да бъдещ мисионер днес означава да поемеш задължението за опазване даровете на творението и защитата на бедните и онеправданите от безумната експлоатация на планетата. Това е главното послание на Съвета на латиноамериканските епископи (CELAM) в пастирското писмо посветено на мисионерската отговорност в светлината на призива за „екологично обръщане“ на папа Франциск в енцикликата Laudato si.

Документът, озаглавен „Апостоли мисионери, пазители на общия дом“, плод на дългогодишни проучвания и колективна работа, предлага поглед върху актуалната екологична криза на латинамериканския континент. Според епископите, тази криза поставя спешни въпроси както на отделните хора и общности, така и на националните индустриални и политически системи, и на международната общност. „Размисълът за знаците на времето е характеристика на пастирско-богословската дейност на Църквата – отбелязват епископите в писмото. В изпълнението на тази мисия, е необходимо те да бъдат тълкувани в светлината на Евангелието, по такъв начин,  за да може Църквата да отговори на въпросите на човечеството“.

В синхрон с папа Франциск и енцикликата Laudato si, латиноамериканските епископи изтъкват своя дълг „да гарантират истинско развитие в неговата цялост, включващо по-хуманни условия“. Същевременно предупреждават, че истинското развитие не може да се реализира „ако се посегне на общия дом, който е Земята и е Божие творение“. Оттук и насърчението за „диалог с всички как да се изгради бъдещето на планетата“ и за „взаимно търсене на свободни пътища, истинска мъдрост и цялостни отговори“.

В документа се разобличават проектите за извличане на петрол и минерали по целия континент, припомняйки различните документи и призиви на църковните организми по този въпрос. „Тази логика има три характеристики, посочват латиноамериканските епископи: използването на невъзобновяеми енергийни източници, покриването на широки географски пространства и интензивна продукция. Танеденцията за извличане на повече количество за по-малко време се отразява негативно върху екосистемите и създава огромни щети на населението“. Оттук  и апела към предприемачи, инвеститори и правителства „да преразгледат икономическата дейности свързани с извличането на природни ресурси и дадат приоритет на устойчивия живот а териториите с техните населения, вместо на финансовите интереси“.

Накрая епископите подчертават централната роля на общото благо, което трябва да води правителства в избора им, който засяга защитата на творението и защитата на населението. Същевременно призовават верните за единство между вяра и дела и препоръчват „Църквата да придружава ощетените от добивната дейност общности, с намерението да допринесат за мирното разрешаване на конфликтите и защитата на правата на населението“.  В тази светлина се насърчават формативните процеси, които ще позволят на отделните общности, на техните организации и лидери да се запознаят по-добре с техните права.

„Всички ние, кръстени в Светия Дух, сме призвани да променим нашия стил на живот, начина на производство и консумиране, следвайки Евангелските ценности – завършва пастирското писмо с призив за една „мисионерска и излизаща Църква, бедна за бедните, която обича и защитава творението“.

(dg/ fides)

28 Юли 2018, 09:53