Търси

Vatican News
Podcast commento al vangelo Podcast commento al vangelo 

Коментар от отец Йоан Хаджиев на Евангелието за неделя 17 юни 2018

Отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани в София, коментира Евангелието за ХI обикновена неделя през литургичната година.
Коментар на Евангелието за неделя 17 юни - отец Йоан Хаджиев

„То беше най-малкото от всички семена и стана по-голямо от всички лакове”. (Марко 4,26-34)

Говорейки пред народа, Исус оприличава царството Божие като синапово зърно, което „кога се посее в земята, е най-малкото от всички семена земни; а кога се посее пониква и става по-голямо от всички злакове“. Евангелският разказ коментира отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани.

Скъпи братя и сестри,

Исус ни разказва две притчи за Божието царство. Идването Mу всеки би си представил като триумф, с мощ и сила. Но не е така според Божията логика. Христос е сеячът, който сее семената на Царството. Привидно не е станало нищо съществено. Така е било с мисията на Исус - смятана е за пълен провал. Но Бог се е грижил за семената и от тях израстват растения. Тук не се подчертава обилността на растежа, а по-скоро сигурността, че Божието царство ще се развие и това не зависи от човешките усилия.
Във втората притча Исус ни разказва за синаповите семена, които са най-малките семена, познати тогава на евреите. Но посети в подходяща почват се превръщат в огромни дървета. Тук Исус подчертава, че Бог си служи със средства, на пръв поглед неподходящи, за да извърши Своя план. Божието царство също е в началото невидимо и малко, докато не се развие в цялата си мощ.
Бог иска и ние да станем синапени зърна, малки и незначителни. Не че не сме такива, но гордостта често заслепява истината за нас. Верният ученик е зрънце, което се оставя да бъде засадено от Бог, за да може да донесе обилен плод. Божията мъдрост наистина е удивителна за нас, но точно когато признаем нашата нищета пред Бога, ставаме велики, понеже сме вигнати нависоко, в Неговите ръце. Амин.

 

16 Юни 2018, 11:22